Ciele kampane

Cieľ kampane určuje, akým spôsobom pridávate ponuky v reklamnej aukcii a aké formáty reklamy sú k dispozícii na propagovanie. Vyberte cieľ kampane, ktorý najviac vystihuje vaše obchodné ciele.

Povedomie o značke

Ako to funguje: Pomôžte ľuďom objaviť svoju značku, produkty alebo iné služby.
Ako ponúkať: Nastavte maximálnu ponuku CPM alebo maximum, ktoré ste ochotní zaplatiť za každých 1 000 zobrazení, ktoré váš propagovaný pin získa.

Naučte sa vytvoriť kampaň

Zhliadnutie videa

Ako to funguje: Optimalizujte kvalitu zhliadnutí, priemernú dobu sledovania a mieru dokončenia pre ľudí, ktorí si vaše videá pravdepodobne pozrú.
Ako ponúkať: Nastavte maximálnu ponuku CPV alebo maximum, ktoré ste ochotní zaplatiť za každé zhliadnutie, ak si ľudia pozrú vaše video na 2 alebo viac sekúnd.

Ďalšie informácie o videokampaniach

Návštevnosť

Ako to funguje: Zvýšte počet návštev svojej lokality.
Ako ponúkať: Nastavte maximálne CPC (náklady na kliknutie), keď sa ľudia prekliknú cez váš propagovaný pin a navštívia vašu webovú lokalitu.

Ďalšie informácie o kampaniach na zvýšenie návštevnosti

Inštalácia aplikácie

Ako to funguje: Optimalizujte návštevnosť stránky na stiahnutie vašej aplikácie alebo inštaláciu vašej aplikácie.
Ako ponúkať: Nastavte ponuku CPM alebo maximum, ktoré ste ochotní zaplatiť za každých 1 000 zobrazení, ktoré váš propagovaný pin získa.

  • Vaša ponuka CPM sa dynamicky prispôsobí a optimalizuje sa pre ľudí, ktorí si vašu aplikáciu pravdepodobne nainštalujú, takže dosiahnete cieľové CPI (náklady na inštaláciu).

Ďalšie informácie o kampaniach zameraných na inštaláciu aplikácie

Konverzie

Ako to funguje: Podnecujte ľudí, aby na vašej webovej lokalite vykonávali čo najviac akcií, ako sú napríklad platby, registrácie alebo pridávanie do košíka.
Ako ponúkať: Nastavte svoj rozpočet a cieľové priemerné CPA (náklady na akciu), keď sa ľudia prekliknú cez váš propagovaný pin a navštívia vašu webovú lokalitu.

Ďalšie informácie o kampaniach s konverziou

Nákupné katalógy

Ako to funguje: Ľudia vaše produkty alebo služby objavia pri hľadaní inšpirácií na Pintereste.
Ako ponúkať: Nastavte maximálne CPC (náklady na kliknutie) alebo nastavte ponuku oCPM, teda optimalizované maximum, ktoré ste ochotní zaplatiť za každých 1 000 zobrazení, ktoré váš propagovaný pin získa.

  • Keď nastavíte ponuku oCPM, nastavíte aj cieľové CPA (náklady na akciu).

Ďalšie informácie o kampaniach s nakupovaním

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás