Štruktúra kampane

Každá reklamná kampaň má tri úrovne: kampaň, reklamná skupina a propagovaný pin. Kampane zahŕňajú reklamné skupiny a každá reklamná skupina obsahuje zbierku propagovaných pinov.

Kampane

Kampane sú v hierarchii kampane na najvyššej úrovni. Na úrovni kampane môžete vybrať cieľ kampane a nastaviť voliteľný limit výdavkov na kampaň. Každá kampaň môže obsahovať viac ako jednu reklamnú skupinu.

Reklamné skupiny

Na úrovni reklamnej skupiny môžete vybrať, kde na Pintereste sa budú vaše reklamy zobrazovať, a nastaviť rozpočet, ponuku, dátumy spustenia a zacielenie pre všetky propagované piny v rámci skupiny. Reklamné skupiny vám umožňujú zamerať sa na rôzne regióny, skupiny produktov a cieľové publiká, ktoré môžu byť súčasťou jednej kampane. Umožňujú vám tiež otestovať výkon rôznych stratégií zacielenia a cieľov bez toho, aby bolo potrebné vytvárať viaceré kampane.

Propagované piny

Propagované piny sú reklamy, ktoré vidia používatelia Pinterestu. Každý propagovaný pin je súčasťou reklamnej skupiny a má jedinečnú adresu URL a kreatívny obsah. V rámci jednej reklamnej skupiny je možné vytvoriť viacero propagovaných pinov, aby bolo možné otestovať, ktoré varianty fungujú so zacieleným publikom najlepšie.

Naučte sa vytvoriť kampaň v správcovi reklám.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás