Štatistiky konverzií

Štatistiky konverzií sú v súčasnosti dostupné len v počítačovej a mobilnej webovej verzii služby pre používateľov v programe overených obchodníkov a obchodníkov v službe Shopify, ktorí integrovali aplikáciu Pinterest.

Štatistiky konverzií predstavujú stránku prehľadov, ktorá umožňuje merať vplyv vašich pinov a reklám na návštevnosť vašej lokality a online nákupy.

Metriky týkajúce sa reklamy, ako je napríklad návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) alebo cena za akciu (CPA), nájdete v článku Prehľady.

Začíname

 1. Prihláste sa do svojho firemného účtu na Pintereste alebo prejdite na stránku analytických prehľadov.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na položku Analytické prehľady.
 3. Kliknite na položku Štatistiky konverzií

V ľavej časti stránky uvidíte položky Čas sledovania priradených konverzií a Dátum.
 

Čas sledovania priradených konverzií

Čas sledovania priradených konverzií odkazuje na definovaný počet dní od okamihu, keď používateľ zobrazí váš pin, zareaguje naň alebo naň klikne pred tým, ako si na vašej lokalite niečo kúpi.

Dlhší čas sledovania priradených konverzií je ideálny pre firmy predávajúce produkty, ktoré zákazníci nenakupujú impulzívne a pri ktorých sa rozhodujú dlhšie (napríklad nábytok). 

Nezabudnite:

 • Čas sledovania priradených konverzií je predvolene nastavený rovnako ako predvoľba prehľadov v nastaveniach konverzií v správcovi reklám. 
 • Ak máte v správcovi reklám viacero reklamných účtov, predvolene sa bude používať reklamný účet, do ktorého ste práve prihlásený. 
 • Ak ste nevybrali čas sledovania priradených konverzií v správcovi reklám, zobrazíme údaje zobrazení za 1 deň, interakcií za 30 dní a kliknutí za 30 dní. Uvidíte teda akcie, ku ktorým došlo jeden deň po tom, ako niekto zobrazil váš pin, a 30 dní po tom, ako niekto interagoval s vaším pinom alebo naň klikol. 

Čas sledovania priradených konverzií môžete kliknutím na rozbaľovací zoznam kedykoľvek zmeniť tak, aby sa zobrazovali priradené zobrazenia a kliknutia za 1 deň, 7 dní alebo 30 dní. Ak predvoľba prehľadov v nastaveniach konverzií v správcovi reklám zahŕňa 60-dňový čas sledovania priradených konverzií, predvolene a použije najbližší čas.

Ak chcete napríklad zobraziť nákupy, ktoré sa uskutočnili po tom, ako niekto za posledných 30 dní zobrazil váš pin, interagoval s ním alebo naň klikol, môžete vybrať čas sledovania priradených konverzií so zobrazeniami, interakciami a kliknutiami za 30 dní. Umožní vám to zistiť, či ľudia konajú po tom, ako zobrazili váš pin, interagovali s ním alebo naň klikli.   

Ak kliknete na možnosť „Nastaviť ako predvolené pre tento účet inzerenta“, vaša predvoľba sa uloží do štatistík konverzií v analytických prehľadoch aj správcovi reklám pre účet inzerenta, do ktorého ste aktuálne prihlásený.

Dátum

Obdobie je možné prispôsobiť tak, aby sa zobrazovali metriky a graf pre vybrané časové obdobie. Najskorší dostupný dátum je 7. február 2020 v závislosti od toho, kedy sme vás zaradili do programu overených obchodníkov a kedy bola vaša značka nainštalovaná a funkčná. Ak ste obchodníkom v službe Shopify, tento dátum závisí od toho, kedy ste integrovali aplikáciu Pinterest. 

Metriky

Štatistiky konverzií poskytujú nasledujúce metriky:

 • celkové príjmy ovplyvnené vašimi pinmi a reklamami;
 • celkový počet udalostí nákupu vyplývajúcich z vašich pinov a reklám;
 • priemerná hodnota objednávky nákupov vyplývajúcich z vašich pinov a reklám;
 • celkový počet kupujúcich vyplývajúcich z interakcie s vašimi pinmi a reklamami;
 • celkový počet návštev lokality používateľmi, ktorí najskôr zobrazili váš obsah na Pintereste, klikli naň alebo s ním interagovali;
 • celkový počet zobrazení všetkých vašich pinov a reklám;
 • celkový počet interakcií so všetkými vašimi pinmi a reklamami;
 • celkový počet kliknutí na odkazy vo všetkých vašich pinoch a reklamách.
   

Ak chcete zobraziť celkový počet zobrazení a interakcií alebo metriky publika, prejdite na stránku Analytický prehľad.

Ak chcete zobraziť metriky týkajúce sa reklamy, ako je napríklad návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) alebo cena za akciu (CPA), pozrite si článok Prehľady
 

Chýbajúce údaje

 • Vytvorenie tohto prehľadu trvá niekoľko dní. Ak sa požadované údaje nezobrazujú, vráťte sa na druhý deň.
 • Je možné, že vaša značka nefunguje. Všetky značky vo všetkých účtoch inzerenta prepojených s vaším firemným účtom musia byť funkčné. Údaje môžete získať až odo dňa, keď vaša značka začala správne fungovať. Aktualizácia chýb značiek po oprave môže trvať až 7 dní. Prečítajte si, ako skontrolovať, či je značka Pinterestu funkčná
 • Zobrazovať sa vám môžu len údaje odo dňa, keď sme vás zaradili do programu overených obchodníkov, a ak ste obchodníkom v službe Shopify, odo dňa, keď ste integrovali aplikáciu Pinterest. Údaje pred týmto dátumom nemôžete zobraziť.

Rozdiely v porovnaní s prehľadmi reklám  

Štatistiky konverzií sa nezhodujú s prehľadmi reklám, pretože štatistiky konverzií uvádzajú celkový počet nákupov ovplyvnených vašimi organickými pinmi aj platenými reklamami.

Spočítanie údajov konverzií vo viacerých reklamných účtoch sa nebude rovnať štatistikám konverzií, pretože:

 • v rôznych reklamných účtoch sú nastavené rôzne časy sledovania priradených konverzií;
 • štatistiky konverzií využívajú model posledného kontaktu a poskytujú informácie na základe posledného pinu, s ktorým používateľ pred nákupom interagoval, či už išlo o organický pin alebo reklamu.
   

Rozdiely v porovnaní s údajmi zo zdrojov tretích strán

Údaje štatistík konverzií sa nebudú zhodovať so zdrojmi tretích strán, ako sú napríklad služby Google Analytics a Omniture, pretože tieto zdroje „nevidia“ aktivitu ľudí na Pintereste, napríklad čo sa používateľom zobrazuje a ako interagujú s vašimi pinmi a reklamami.
Tieto platformy tiež predvolene využívajú model posledného kliknutia, ktorý priraďuje len posledný zdroj, ktorý používateľ pred nákupom používal.

Niekto môže napríklad vidieť váš pin alebo reklamu na Pintereste, prípadne s nimi interagovať bez toho, aby si čokoľvek kúpil. O týždeň neskôr môže vašu reklamu vidieť znova na inej platforme vydavateľa alebo vyhľadávania, čo ho privedie k návšteve lokality a konverzii. V tomto prípade priradia zdroje tretích strán 100 % zásluhu druhému vydavateľovi a prvé zobrazenie pinu či reklamy na Pintereste alebo interakciu s nimi nezohľadnia.
 

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás