Štatistiky konverzií

Štatistiky konverzií predstavujú stránku prehľadov, ktorá umožňuje merať celkový vplyv vašich organických pinov, ktoré nie sú reklamami, a reklám na návštevnosť vašej lokality a online platby. Sú k dispozícii všetkým inzerentom s funkčnými značkami Pinterestu

Metriky týkajúce sa reklamy, ako je napríklad návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) alebo cena za akciu (CPA), nájdete v časti Prehľady.

Zobrazenie štatistík konverzií

 1. Prihláste sa do svojho firemného účtu na Pintereste alebo prejdite na stránku analytických prehľadov.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na položku Analytické prehľady.
 3. Kliknite na položku Štatistiky konverzií

Nastavenie času sledovania priradených konverzií

Čas sledovania priradených konverzií odkazuje na definovaný počet dní od okamihu, keď používateľ zobrazí váš pin, zareaguje naň alebo naň klikne pred tým, ako si na vašej lokalite niečo kúpi.

Dlhší čas sledovania priradených konverzií je ideálny pre firmy predávajúce produkty, ktoré zákazníci nenakupujú impulzívne a pri ktorých sa rozhodujú dlhšie (napríklad nábytok). 

Nezabudnite:

 • Čas sledovania priradených konverzií je predvolene nastavený rovnako ako predvoľba prehľadov v nastaveniach konverzií v správcovi reklám. Ak predvoľba prehľadov v nastaveniach konverzií zahŕňa 60-dňový čas sledovania priradených konverzií, predvolene nastavíme ďalší najbližší čas sledovania priradených konverzií, keďže 60-dňový čas sledovania priradených konverzií v štatistikách konverzií už nie je k dispozícii.
 • Ak máte v správcovi reklám viacero reklamných účtov, predvolene sa bude používať reklamný účet, do ktorého ste práve prihlásený. 
 • Ak ste v správcovi reklám nevybrali čas sledovania priradených konverzií, poskytneme vám údaje zobrazení za 1 deň, interakcií za 30 dní a kliknutí za 30 dní. Uvidíte teda akcie, ku ktorým došlo deň po tom, ako niekto zobrazil váš pin, alebo do 30 dní po tom, ako niekto interagoval s vaším pinom alebo naň klikol. 

Čas sledovania priradených konverzií môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby sa zobrazoval jeden deň, sedem dní alebo tridsať dní, a priraďovanie založené na kliknutí kliknutím na ikonu šípky nadol v časti Čas sledovania priradených konverzií v ľavej bočnej ponuke. 

Ak chcete zobraziť napríklad nákupy, ktoré sa uskutočnili po tom, ako niekto za posledných 30 dní zobrazil váš pin, interagoval s ním alebo naň klikol, môžete vybrať čas sledovania priradených konverzií so zobrazeniami, interakciami a kliknutiami za 30 dní. Umožní vám to zistiť, či ľudia po zobrazení vášho pinu vykonávajú akcie, interagujú s ním alebo naň klikajú.  

Ak kliknete na možnosť Nastaviť ako predvolené pre tento účet inzerenta, vaša predvoľba sa uloží do štatistík konverzií v analytických prehľadoch aj správcovi reklám pre účet inzerenta, do ktorého ste sa teraz prihlásili.

Zobrazenie štatistík podľa typu obsahu konverzie

Kliknutím na ikonu šípky nadol vedľa rozbaľovacej ponuky v časti Obsah konverzie na ľavom navigačnom paneli zobrazíte štatistiky založené na tom, či ľudia interagovali len s vaším organickým obsahom, len s plateným obsahom alebo s oboma typmi na ceste ku konverzii. 

Organická konverzia: používatelia interagovali len s vašimi organickými pinmi.
Platené bez asistencie: používatelia interagovali len s vašimi reklamami.
Platené s asistenciou: používatelia interagovali s reklamami aj s organickými pinmi.

Poznámka: Štatistiky konverzií od ľudí, ktorí interagujú s vašimi reklamami, zahŕňajú akúkoľvek následnú aktivitu súvisiacu s vašimi reklamami, ktoré označujeme ako metriky následných akcií.

Filtrovanie údajov

Možnosti filtrovania údajov:

 • Obdobie: pozrite si štatistiky návštevnosti za konkrétne obdobie. Najskorší dostupný dátum je 7. február 2020 v závislosti od toho, kedy sme vás zaradili do programu overených obchodníkov a kedy bola vaša značka nainštalovaná a funkčná. Ak ste obchodníkom v službe Shopify, dátum závisí od toho, kedy ste integrovali aplikáciu Pinterest.
 • Priradená akcia: zobrazte štatistiky podľa typu interakcie s pinom, ktorá viedla ku konverzii.
 • Potvrdený účet: zobrazte štatistiky pinov prepojených s vašimi nárokovanými účtami.
 • Zariadenie: pozrite si štatistiky rôznych typov zariadení z ktorých pochádza návštevnosť vašich pinov. 
 • Zdroj: pozrite si štatistiky pinov, ktoré ste vytvorili a uložili, ako aj pinov, ktoré vytvorili a uložili iní používatelia z vašich nárokovaných účtov.
 • Formát: pozrite si štatistiky rôznych typov pinov, z ktorých pochádza vaša návštevnosť.

Rozdelenie údajov na platený a organický obsah

Kliknite na ikonu šípky nadol, ktorá sa nachádza vedľa rozbaľovacej ponuky v časti Rozdelenie na platené a organické. Vybratím možnosti Príjem, Platby, Pridanie do košíka, Priemerná hodnota objednávky alebo Návštevy stránky zobrazíte, koľko konverzií je založených na platenom obsahu bez asistencie, platenom obsahu s asistenciou a na organickom obsahu.

Ak je vašou najväčšou kategóriou napríklad obsah s platenou asistenciou, znamená to, že mieru konverzie zlepšujú aj reklamy, aj vaše organické piny. 

Zobrazenie výkonnosti v priebehu času

Kliknutím na ikonu šípky nadol, ktorá sa nachádza vedľa rozbaľovacej ponuky v časti Výkonnosť v priebehu času, zobrazte metriku na grafe a kliknutím na kruhovú ikonu so znamienkom plus na grafe porovnajte dve metriky:

 • Príjem: celkové výnosy ovplyvnené vašimi pinmi a reklamami.
 • Platby: celkový počet nákupov pochádzajúcich z vašich pinov a reklám.
 • Priemerná hodnota objednávky: priemerná hodnota nákupov pochádzajúcich z vašich pinov a reklám.
 • Kupujúci: celkový počet kupujúcich po interakcii s vašimi pinmi a reklamami.
 • Návštevy stránok: počet návštev vašej webovej lokality používateľmi, ktorým sa zobrazil váš obsah na Pintereste.
 • Pridanie do košíka: počet pridaní vašich produktov do košíka po interakcii používateľov s vašimi pinmi.
 • Zobrazenia: počet zobrazení vašich pinov používateľom.
 • Kliknutia: celkový počet kliknutí používateľov na cieľovú adresu, ktorá sa môže, ale nemusí nachádzať na Pintereste.
 • Uloženia: počet uložení pinov na nástenku.

Tento graf vám umožňuje porovnať rôzne metriky v tom istom časovom rámci. Môžete porovnať napríklad počet organických platieb s platbami s platenou asistenciou v tom istom časovom rámci.

Každú metriku tiež môžete rozdeliť podľa priradenej akcie, obsahu konverzie, nárokovaného účtu, zariadenia, zdroja alebo formátu kliknutím na ikonu šípky nadol vedľa položky Rozdeliť podľa nad grafom.

Ak chcete zobraziť celkový počet zobrazení a interakcií alebo metriky publika, prejdite na Analytické prehľady.

Ak chcete zobraziť metriky týkajúce sa reklamy, napríklad návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) alebo cenu za akciu (CPA), pozrite si časť Prehľady
 

Sledovanie lievika aktivity

Sledujte pomocou lievika aktivity, ako vaše publikum na Pintereste konvertovalo na ceste k nákupu v rámci vami vybratého času sledovania priradených konverzií.

Celkové publikum: celkový počet ľudí, ktorým sa zobrazili vaše piny alebo ktorí s vašimi pinmi interagovali.
Kupujúci: celkový počet ľudí, ktorí na vašom webe uskutočnili platbu po interakcii s vašimi pinmi.
Miera nákupu: percento vášho celkového publika na Pintereste, ktoré uskutočnilo platbu na vašej lokalite.
Návštevníci stránky: celkový počet ľudí, ktorí navštívili vašu lokalitu po interakcii s vašimi pinmi.
Používatelia, ktorí pridali položku do košíka: celkový počet ľudí, ktorí pridali položku do košíka na vašom webe po interakcii s vašimi pinmi.

Zobrazenie pinov s najvyššou mierou konverzie

Pozrite si piny, ktoré vám priniesli najviac konverzií. Kliknite na ikonu šípky nadol vedľa rozbaľovacej ponuky v časti Piny s najvyššou mierou konverzie a roztrieďte tento zoznam podľa platieb, návštev stránky alebo pridania do košíka. 

Vďaka nemu budete vedieť, ktoré organické piny s najvyššou mierou konverzie môžete propagovať, aby ste zvýšili počet konverzií. 

Chýbajúce údaje

 • Vytvorenie tohto prehľadu trvá niekoľko dní. Ak sa požadované údaje nezobrazujú, vráťte sa na druhý deň.
 • Je možné, že vaša značka nefunguje. Všetky značky vo všetkých účtoch inzerenta prepojených s vaším firemným účtom musia byť funkčné. Údaje môžete získať až odo dňa, keď vaša značka začala správne fungovať. Aktualizácia chýb značiek po oprave môže trvať až 7 dní. Prečítajte si, ako skontrolovať, či je značka Pinterestu funkčná
 • Zobrazovať sa vám môžu len údaje odo dňa, keď sme vás zaradili do programu overených obchodníkov, a ak ste obchodníkom v službe Shopify, odo dňa, keď ste integrovali aplikáciu Pinterest. Údaje pred týmto dátumom nemôžete zobraziť.
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás