Kampane zamerané na konverzie

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Kampane zamerané na konverzie vám pomáhajú podnietiť na webovej lokalite akcie, ktoré sa sledujú pomocou značky Pinterestu. Kampane zamerané na konverzie možno použiť pri udalostiach, ako sú platby, registrácie, privedenia potenciálneho zákazníka či pridanie do košíka. Vyberte, ktoré typy konverzií by ste chceli podnietiť, zadajte priemernú cieľovú CPA a rozpočet a my vykonáme zodpovedajúcu optimalizáciu vašich výdavkov.

Príprava na kampane zamerané na konverzie 

Kampane zamerané na konverzie spustíte vykonaním týchto povinných krokov:

 1. Začnite umiestnením značky Pinterestu na webovú lokalitu

 2. Uistite sa, či sledujete aspoň jednu z týchto podporovaných akcií: platba, pridanie do košíka, registrácia alebo privedenie potenciálneho zákazníka.

 3. Keď sa spustí úspešná udalosť, budete môcť vytvoriť kampaň zameranú na konverzie.

Ak sa vaša kampaň prestala zobrazovať, uistite sa, či značka Pinterestu funguje správne a či vaša cieľová CPA je dostatočne vysoká na zobrazovanie reklám.  

Ak nespĺňate požiadavky, začnite používať Značku Pinterestu alebo použite iný cieľ kampane.

Režim zberu údajov

Po vytvorení kampane zameranej na konverzie zobrazíme reklamy rôznym typom ľudí, aby sme zistili, u koho je uskutočnenie konverzie najpravdepodobnejšie. Počiatočný proces sa nazýva režim zberu údajov. V tejto fáze sa vo vašej kampani môžu vyskytnúť výkyvy výkonnosti.

Po skončení režimu zberu údajov, keď nazbierame dostatok údajov, vaše reklamy zobrazíme ľuďom, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že uskutočnia konverziu. V tomto bode by sa výkonnosť kampane mala stabilizovať a vy budete môcť vykonávať zmeny. Neodporúčame, aby ste v kampani zameranej na konverzie vykonávali zmeny pred skončením režimu zberu údajov, aby sa neobnovil a netrval napokon dlhšie.

V prípade optimalizovanej kampane neodporúčame, aby ste vykonali viac než dve kolá zmien týždenne. Po každej zmene dajte kampani tri až päť dní, aby sa prekalibrovala, nazbierala údaje a upravila sa a aby sme vám tak dokázali zabezpečiť čo najlepšie výsledky. Lepší obraz o skutočnej výkonnosti kampane získate, keď ju budete hodnotiť raz za týždeň alebo za mesiac, nie každý deň.

Vytvorenie kampane zameranej na konverzie

Nastavenie kampane zameranej na konverzie v správcovi reklám

 1. Začnite vytvorením reklamy.

 2. Vyberte konverzie pre svoj cieľ reklamy. Ak je neaktívny, nespĺňate požiadavky.

 3. Vyplňte podrobnosti o kampani, kliknite na tlačidlo Pokračovať a vytvorte reklamnú skupinu.

 4. V sekcii Optimalizácia a zobrazovanie vyplňte polia optimalizácie kampane pre značku Pinterestu, konverznú udalosť, čas sledovania konverzií a priemernú cieľovú CPA.

 5. Dokončite nastavovanie reklamnej skupiny, v ľavej bočnej ponuke kliknite na položku Reklamy alebo prejdite nižšie a vyberte piny do svojej reklamnej skupiny.

   

Nastavenie kampane zameranej na konverzie v hromadnom editore

 1. Začnite vytvorením novej kampane v hromadnom editore alebo skopírovaním existujúcej kampane. Poľami na optimalizáciu konverzií budú tieto stĺpce:

 2. Postupujte podľa pôvodného nastavenia v hromadnom editore, vyplňte však tieto osobitné polia na optimalizáciu konverzií: Cieľ kampane, Hodnota cieľa, Identifikátor značky konverzie, Konverzná udalosťČas sledovania priradených konverzií.

Ako vybrať čas sledovania konverzií

Časy sledovania konverzií vám umožňujú informovať nás o tom, ktoré údaje o konverziách máte použiť pri zobrazovaní reklám v Pintereste – používajú sa na optimalizáciu. 

Na druhej strane, časy sledovania priradených konverzií sú o meraní hodnoty – tá nám napovie, ktoré konverzie si ceníte pri dosahovaní svojich obchodných cieľov. 

Časy sledovania konverzií aj časy sledovania priradených konverzií sa vyjadrujú pomocou okna spätného vyhľadávania (čas od konverznej udalosti po reklamnú udalosť), ako aj typu interakcie s reklamou (po kliknutí, po interakcii alebo po zobrazení). Používame tieto okná spätného vyhľadávania: 30 dní, 7 dní a 1 deň. 

Pri výbere správneho času nezabudnite na:

 • Nákupný cyklus svojej spoločnosti: lacnejšie produkty (alebo hlavné produkty) sa predajú rýchlejšie nez drahšie produkty (alebo tovar dlhodobej spotreby/luxusný tovar). Pokiaľ má váš produkt dlhé obdobie kúpnej úvahy, je veľmi dôležité, aby ste vybrali dlhší čas.

 • Zladenie s časom sledovania priradených konverzií: Odporúčame, aby ste čas sledovania konverzií a čas sledovania priradených konverzií zladili čo najviac. Pokiaľ ste už vybrali čas sledovania priradených konverzií vhodný pre vaše obchody a neponúkame zodpovedajúci čas sledovania konverzie, nerobte si starosti. Stačí, ak vyberiete ten, ktorý je najbližší, a všetko bude v poriadku.

 • Ako ľudia používajú Pinterest: Napriek tomu, že niektorí používatelia sa prihlasujú každý deň alebo aj viackrát za deň, vzorce používania Pinterestu sú zvyčajne hlbšie a menej časté, ako je to v prípade sociálnych sietí alebo platforiem na odosielanie správ. Zobrazovanie obsahu je navyše bežnejšie než klikanie na obsah, takže hodnotenie zobrazení súvisí so škálovateľnosťou.

 • Objem konverzií: Uistite sa, že počas vášho času sledovania konverzií získate dostatok optimalizovaných udalostí, aby sa tento čas využil efektívne. Zvyčajne zaznamenávame 50 – 200 konverzií za týždeň, aby náš systém zobrazovania zistil, kto je najlepším adresátom vašich reklám. Okrem toho je zjavné, že pokiaľ majú vaše konverzie značnú obchodnú hodnotu, čím viac ich je, tým lepšie.

Odporúčania

 • Použite čo najmenej kampaní a reklamných skupín, aby sa zjednodušila štruktúra a zabezpečili sa jasnejšie výsledky.

 • Keď vytvárate reklamné skupiny, zacieľte ich na čo najviac ľudí, aby ste zabezpečili, že vaše reklamy sa zobrazia čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí pravdepodobne vykonajú konverziu.

 • Vo svojich reklamách použite radšej kreatívny obsah, ktorí ľudí povzbudí k tomu, aby na vašej webovej lokalite vykonali akciu, než obsah zameraný na budovanie povedomia o značke.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás