Vytvorenie nástenky

Nástenky sú miesta, kde ukladáte, zhromažďujete a triedite piny. Nové nástenky môžete vytvárať vo svojom profile alebo počas vytvárania nových pinov. Nástenky môžete používať na usporiadanie firemných pinov, aby používatelia mohli jednoducho prehľadávať váš profil alebo preskúmať nápady.

Vytvorenie nástenky v profile

 1. Kliknutím na svoju profilovú fotku otvorte svoj profil a kliknite na položku Nástenky.
 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nástenku.
 3. Zadajte názov nástenky. Ak ju chcete uchovať v tajnosti, kliknite na políčko vedľa položky Viditeľnosť.
 4. Kliknite na pole Pridať dátumy a pridajte dátum začatia a ukončenia. 
 5. Kliknite na možnosť Vytvoriť.

   

 1. Vo svojich novinkách alebo profile klepnite na ikonu plus v dolnej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku Nástenka.
 3. Zadajte názov nástenky a ak chcete, pridajte spolupracovníkov alebo zapnite prepínač vedľa položky „Nechať nástenku tajnú“, ak chcete, aby bola nástenka tajná.
 4. Ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 1. Vo svojich novinkách alebo profile ťuknite na ikonu [+] v dolnej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku Nástenka.
 3. Zadajte názov nástenky a ak chcete, pridajte členov skupiny alebo zapnite prepínač vedľa položky „Nechať nástenku tajnú“, ak chcete, aby bola nástenka tajná.
 4. Ťuknite na tlačidlo Vytvoriť.

Ak chcete vytvoriť nástenky vo svojom osobnom účte, prečítajte si, ako vytvárať nástenky.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás