Vytvorenie nástenky

Zobraziť pokyny pre:

Nástenky sú miesta, kde si ukladáte, zhromažďujete a triedite piny. Nové nástenky môžete vytvárať vo svojom profile alebo pri vytváraní nových pinov. Nástenky môžete používať na usporiadanie firemných pinov, aby sa používatelia mohli jednoducho zorientovať vo vašom profile a preskúmať vaše nápady. Prečítajte si, ako vytvárať nástenky v osobnom účte.

Vytvorenie nástenky v profile

 1. Vo svojom profile kliknite na tlačidlo Nástenky.

 2. Kliknite na možnosť Vytvoriť nástenku.

 3. Zadajte názov nástenky. Ak ju chcete uchovať v tajnosti, kliknite na políčko vedľa položky Viditeľnosť.

 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť.

   

Vytvorenie nástenky v profile

 1. Vo svojich novinkách alebo profile klepnite na ikonu plus v dolnej časti obrazovky.

 2. Klepnite na položku Nástenka.

 3. Zadajte názov nástenky a ak chcete, pridajte spolupracovníkov alebo zapnite prepínač vedľa položky „Nechať nástenku tajnú“, ak chcete, aby bola nástenka tajná.

 4. Klepnite na tlačidlo Ďalej.

Vytvorenie nástenky v profile

 1. Vo svojich novinkách alebo profile klepnite na ikonu plus v dolnej časti obrazovky.

 2. Klepnite na položku Nástenka.

 3. Zadajte názov nástenky a ak chcete, pridajte členov skupiny alebo zapnite prepínač vedľa položky „Nechať nástenku tajnú“, ak chcete, aby bola nástenka tajná.

 4. Klepnite na Vytvoriť
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás