Vytvorenie karuselového pinu

Karuselový pin je pin s viacerými obrázkami. Karuselový pin je skvelý spôsob, ako prezentovať rôzne vlastnosti produktu, inzerovať viacero produktov naraz alebo vyrozprávať príbeh značky v kapitolách.

Ľuďom sa karuselový pin v novinkách zobrazuje rovnako ako akýkoľvek iný pin. Priamo v novinkách môžu prechádzať medzi jednotlivými obrázkami (ktoré nazývame karty). Alebo môžu klepnúť na karuselový pin a prechádzať medzi jednotlivými kartami a ich príslušnými webovými lokalitami – v podstate prechádzať medzi rôznymi cieľovými stránkami. Keď si niekto karuselový pin uloží, uloží sa celý pin vrátane všetkých jeho kariet.

Vytvorenie karuselového pinu

Karuselový pin môže vytvoriť ktokoľvek s firemným účtom, kto pôsobí na reklamnom trhu. 

 1. V ľavom hornom rohu kliknite na možnosť Reklamy a potom vyberte položku Vytvoriť reklamu.

 2. Vyberte cieľ kampane.

 3. Zadajte jej názov a nastavte rozpočet alebo nechajte pole prázdne, ak nechcete karuselový pin propagovať.

 4. Zadajte názov reklamnej skupiny, pridajte detaily zacielenia kampane a nastavte ponuku, ak karuselový pin propagujete.

 5. Kliknite na ikonu na pravej strane vyhľadávacej lišty a vyberte možnosť Karuselový pin.

  • V karuselovom pine možno použiť piny zobrazené na karte Všetky piny. 

 6. Kliknite na položku Vytvoriť karuselový pin.

  • Môžete vybrať aj karuselový pin, ktorý ste už vytvorili.

 7. Nahrajte alebo vyberte dva až päť obrázkov pre karuselový pin v poradí, v akom sa majú zobrazovať. V súčasnosti možno do karuselového pinu vložiť len statické obrázky s pomerom strán 1 : 1 (štvorec) alebo 2 : 3 (na výšku). Kliknutím na ikonu  na obrázku môžete upraviť pomer strán.

 8. Pridajte názov a popis. Ak chcete, aby sa na každej karte zobrazoval iný text, vypnite možnosť Použiť text na všetky. V opačnom prípade sa názov a popis skopírujú na všetky karty.

 9. Zadajte cieľovú adresu URL – každá karta môže odkazovať na rovnakú alebo inú webovú stránku.

 10. Kliknutím vyberte nástenku, na ktorú chcete karuselový pin vložiť.

 11. Kliknite na možnosť Skontrolovať reklamu.

Nezabúdajte, že ak budete karuselový pin propagovať, poplatky za zobrazenie pinu sa budú účtovať ako jedna entita, a nie podľa počtu potiahnutí. V prehľadoch sa pin tiež zobrazí ako jeden a nebude zohľadňovať interakcie s jednotlivými kartami.

Vytvorenie karuselového pinu pomocou hromadného editora

 1. Po prechode do hromadného editora kliknite na položku Stiahnuť vzorový hárok.

 2. Ako typ kreatívneho obsahu zadajte „CAROUSEL“.

 3. Kliknite na položku Vybrať obrázky a pridajte do karuselového pinu 2 až 5 obrázkov.

 4. Vyplňte povinné polia karuselového pinu: názov súboru obrázka, názov, popis, adresu URL organického pinu a cieľovú adresu URL. Stĺpce Reklamy nevypĺňajte.

 5. Kliknite na položku Spracovať.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás