Vytvorenie obchodu

Ak máte firemný profil a vytvorili ste nákupné piny pomocou služby Katalógy, môžete vo svojom profile odporučiť produkty, ktoré si možno kúpiť.

Pomocou služby Katalógy môžete obchod nastaviť a spravovať.

Vytvorenie prostredia obchodu

  1. Pomocou služby Katalógy nahrajte zdroj údajov na Pinterest.

  2. Vyfiltrovaním produktov vytvorte skupiny produktov.
    • Tip: V obchode sa zobrazí názov vašej skupiny produktov. Použite vhodný názov, ktorý vyjadruje produkty v skupine produktov.
  3. V zobrazení Skupiny produktov v službe Katalógy môžete kliknutím na hviezdičku odporučiť najviac osem skupín produktov.

Nezabudnite:

  • Používatelia vidia obchody na všetkých platformách (web, iOS, Android).
  • Môžete mať najviac osem odporúčaných obchodov.
  • Používatelia si môžu kliknutím na váš obchod prezerať produkty v odporúčanej skupine produktov.
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás