Duplikovanie kampane alebo reklamnej skupiny

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Duplikovanie vám umožňuje opakovane používať úspešné kampane a reklamné skupiny. Keď duplikujete kampaň alebo reklamnú skupinu, duplikujú sa aj všetky reklamné skupiny alebo reklamy, ktoré obsahuje. Všetky tieto entity môžete počas duplikovania upravovať.

Duplikovanie kampane alebo reklamnej skupiny

 1. Vo svojom firemnom účte na Pintereste kliknite na položku Reklamy.
 2. Kliknite na položku Prehľady.
 3. V tabuľke prehľadov začiarknite políčko vedľa kampane alebo reklamnej skupiny, ktorú chcete duplikovať.
 4. Nad vyhľadávacou lištou kliknite na položku Duplikovať.
 5. Vyberte počet kampaní alebo reklamných skupín, ktoré chcete vytvoriť, a kliknite na položku Duplikovať.
 6. Vykonajte zmeny v nových kampaniach alebo reklamných skupinách.
  • Pri duplikovaní kampane alebo duplikovaní reklamnej skupiny do novej kampane:
   • Môžete vykonávať úpravy na úrovniach kampane, reklamnej skupiny a reklamy.
   • Môžete kopírovať kampane a reklamné skupiny do nových kampaní s odlišnými cieľmi a vyskúšať tak rovnakú reklamnú skupinu s rozličnými cieľmi.
  • Pri duplikovaní reklamnej skupiny do existujúcej kampane:
   • Môžete vykonávať úpravy na úrovniach reklamnej skupiny a reklamy.
 7. Kliknite na možnosť Skontrolovať kópie.
 8. Ak svoju duplikovanú kampaň alebo reklamnú skupinu nastavíte správne, zobrazí sa správa, aby ste skontrolovali nové entity.
  • Ak sa správa nezobrazí, možno sa vyskytli chyby nastavenia.
   • Skontrolujte, či sa v navigačnom paneli na ľavej strane stránky nenachádzajú položky s oranžovým textom.
   • Ak chcete prejsť priamo k chybe, kliknite na oranžový text.
   • Opravte chyby a kliknite na položku Skontrolovať kópie.
 9. Ak chcete vytvoriť nové entity, kliknite na položku Vytvoriť kampane alebo Vytvoriť reklamné skupiny.

Poznámka: Karuselové, nákupné ani archivované kampane nie je možné duplikovať.

Kontrola stavu duplikovanej kampane

Vo svojom firemnom účte na Pintereste kliknite na položku Reklamy a potom vyberte možnosť História reklamných účtov. V stĺpci Zmenené entity sa zobrazí názov vašej duplikovanej kampane alebo reklamnej skupiny.

Získajte ďalšie informácie o histórii zmien.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás