Úprava reklám

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Úprava reklám v Správcovi reklám

 1. Prejdite na Pinterest a kliknite na položku Reklamy v ľavom hornom rohu.

 2. Kliknite na položku Prehľady.

 3. Prejdite nadol do tabuľky prehľadov a kliknite na políčko naľavo od kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy, ktorú chcete upraviť.

 4. Kliknutím na položku Upraviť prejdite na stránku úprav.

 5. Zobrazia sa rôzne možnosti úprav. Vykonajte požadované zmeny.

 6. Kliknite na položku Uložiť a skončiť.

Ak chcete skontrolovať predchádzajúce úpravy, pozrite si históriu zmien.

Úprava reklám v tabuľke prehľadov

Jednotlivé súčasti reklamy môžete upravovať priamo v tabuľke prehľadov v Správcovi reklám.

 1. Prejdite na Pinterest a kliknite na položku Reklamy v ľavom hornom rohu.

 2. Kliknite na položku Prehľady.

 3. Prejdite nadol do tabuľky prehľadov a kliknite na políčko naľavo od kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy, ktorú chcete upraviť. Môžete tiež vybrať viacero položiek a upravovať ich súčasne.

 4. V hornej časti tabuľky prehľadov sa zobrazia rôzne možnosti úprav, napríklad Pozastaviť alebo Exportovať.

 5. Ak chcete upraviť stav kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy, použite prepínač v stĺpci Vypnuté/Zapnuté.

 6. Kliknite na tlačidlá a vykonajte úpravy. Uložia sa automaticky.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás