Úprava titulnej stránky profilu

Ak ste potvrdili svoju webovú lokalitu alebo účet Instagram, Etsy či YouTube, svoj titulný obrázok profilu môžete prispôsobiť obrázkom alebo videom.

Poznámka: Titulné videá profilu sa pri načítavaní profilu prehrávajú so stlmeným zvukom.

Špecifikácie titulného obrázka a videa

Obrázky:

  • Musia mať šírku aspoň 800 pixelov a výšku aspoň 450 pixelov.
  • Odporúčame použiť obrázok na šírku s pomerom strán 16:9.

Videá:

  • Musí ísť o video na šírku s pomerom strán 16:9.
  • Musí mať aspoň štyri sekundy a nesmie byť dlhšie ako päť minút.
  • Maximálna veľkosť súboru je 2 GB.
  • Použite kódovanie H.264.
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás