Príklady kódu udalosti

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej značka Pinterestu zatiaľ nie je k dispozícii. Pozrite sa, kde je značka Pinterestu k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Na sledovanie a vykazovanie konverzií je potrebné vybrať jeden z deviatich typov kódu udalosti. V tomto príklade sa sleduje udalosť platby. Reťazec YOUR_TAG_ID je potrebné nahradiť identifikátorom značky konverzie Pinterestu zo základného kódu.

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

Ak chcete sledovať inú udalosť, nahraďte inštancie platby typom udalosti, ktorú chcete sledovať. Nezabúdajte, že bude potrebné upraviť typ udalosti na dvoch miestach: v kóde JavaScript (medzi značkami <script> a </script>) a v značke <img>.

Ďalšie príklady kódov udalosti

Nezabúdajte, že pre každú udalosť je možné zahrnúť ľubovoľnú kombináciu údajov udalosti spolu s tým, čo je uvedené v príkladoch nižšie.

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 116,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Pillows (Set of 2)',
       product_id: '11',
       product_price: 48.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
       product_id: '15',
       product_price: 68.00,
       product_quantity: 1
     },
   ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

Príklady kódu udalosti na kopírovanie a vloženie

 

Táto sekcia obsahuje príklad každého typu udalosti v úplnom formáte, ktorý možno skopírovať a vložiť priamo na vašu lokalitu. Každý príklad obsahuje údaje udalosti potrebné na spustenie aktivity sledovania na vašej webovej lokalite.

Vzorové hodnoty je potrebné nahradiť príslušnými statickými hodnotami alebo dynamickými premennými pre vašu webovú lokalitu. Budete napríklad chcieť sledovať hodnotu objednávky dynamicky, pretože hodnota každej objednávky zadanej na vašej webovej lokalite sa bude líšiť v závislosti od toho, čo si používateľ kúpi. Údajom udalosti lead_type však môžete priradiť statickú hodnotu, ak je vložená len na jednu konkrétnu stránku.

Checkout

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Údaje udalosti: value, order_quantity a currency.

Nezabudnite vložiť správny kód meny pre vašu webovú lokalitu.

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Údaje udalosti: value, order_quantity a currency. Nezabudnite vložiť správny kód meny pre vašu webovú lokalitu.

Pagevisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

Údaje udalosti: Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

Údaje udalosti: lead_type

Search

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

Údaje udalosti: search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

Typ udalosti je potrebné označiť ako „custom“ (vlastný) – v opačnom prípade sa konverzie sledované značkou nebudú zaznamenávať v správcovi reklám.

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás