Rozšírené zacielenie

Rozšírené zacielenie je nastavenie reklamnej skupiny, ktoré umožňuje automatické zacielenie reklamy na relevantné vyhľadávania. Túto službu poskytuje Taste Graph. Keď je zapnuté, pomáha automaticky zacieliť reklamy na ľudí, ktorí hľadajú relevantné témy, a jednoducho spúšťať efektívne kampane. Toto nastavenie možno spustiť vo všetkých umiestneniach (v prezeraní aj vyhľadávaní), takže sa môže spúšťať všade – v novinkách, vyhľadávaní a súvisiacich pinoch. Rozšírené zacielenie rešpektuje možnosti zacielenia na umiestnenia, ktoré boli vybrané na úrovni kampane.

Vo všeobecnosti platí, že kampane, ktoré majú toto nastavenie zapnuté, dosahujú lepšie výsledky. Zaznamenali sme zlepšenia v počte oslovených používateľov aj v CTR a výdavkoch.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás