Odporúčanie násteniek v profile

Nastavte vybrané nástenky, ktoré budú vítať návštevníkov vášho profilu na Pintereste so striedaním prezentácií vašich najlepších nápadov. Vaše vybrané nástenky sa nachádzajú v hornej časti vášho profilu a automaticky sa striedajú, aby ste sa mohli rozhodnúť, ako sa chcete predstaviť.

Táto funkcia je v súčasnosti dostupná len v počítači.

Odporúčanie násteniek v profile

  1. Kliknutím na šípku nadol v pravom hornom rohu obrazovky otvorte ponuku.
  2. Kliknite na možnosť Nastavenia.
  3. Prejdite nižšie na Odporúčané nástenky. 
  4. Kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa položky Odporúčané nástenky.
  5. Vyberte najviac päť verejných násteniek na odporúčanie.
  6. Kliknite na položku Uložiť.

Vaše odporúčané nástenky sa budú zobrazovať používateľom vo všetkých zariadeniach, ale ich úpravy bude potrebné vykonávať vo webovom prehliadači. Ak sa rozhodnete nepridať do odporúčaní nič, časť s odporúčanými nástenkami sa vo vašom profile nebude zobrazovať.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás