Vytvorenie firemného účtu

Vytvorenie nového firemného účtu

Vytvorte nový firemný účet, ktorý nie je prepojený s inými účtami na Pintereste.

Ak chcete vytvoriť nový firemný účet, e‑mail, ktorý použijete na registráciu, sa ešte nesmie používať v žiadnom existujúcom účte na Pintereste.

Vytvorenie prepojeného firemného účtu

Vytvorte si firemný účet prepojený s vaším osobným účtom a jednoducho prechádzajte z jedného na druhý. Do oboch účtov sa budete prihlasovať pomocou toho istého e‑mailu a hesla. S osobným účtom na Pintereste môžete prepojiť až štyri firemné účty.

Konverzia osobného účtu na firemný účet

Ak ste si vytvorili osobný účet na firemné účely, môžete ho konvertovať na firemný účet. Vaše piny a fanúšikovia sa nezmenia. Kedykoľvek môžete znova prejsť na osobný účet.

Ak ste si už vytvorili prepojený firemný účet, nebudete môcť previesť svoj osobný účet na firemný. Pred prevodom účtu je potrebné zrušiť prepojený firemný účet.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás