Značka IMG

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej značka Pinterestu zatiaľ nie je k dispozícii. Pozrite sa, kde je značka Pinterestu k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Značka <img> slúži ako záloha v prípade, že používatelia majú v prehliadačoch zakázaný JavaScript. V prípade potreby však môžete zahrnúť len kód udalosti značky obrázku bez JavaScriptu. V takom prípade by ste mali odstrániť značky <noscript>, pretože JavaScript nebudete používať. Odporúčame zahrnúť časti značiek JavaScript aj obrázka, pretože tak možno lepšie zacieliť na používateľov.

Základný kód značky <img>

Základný kód odporúčame vložiť na každú stránku lokality, aj keď používate značku <img>. Budete tak môcť zaznamenávať údaje z celej návštevnosti vašej lokality. Verzia základného kódu so značkou <img> je súčasťou celého kódu vygenerovaného v správcovi reklám. Príklad základného kódu značky Pinterestu <img> nájdete nižšie.

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Nezabudnite základný kód vložiť medzi značky <head> a </head> v kóde HTML.

Údaje udalosti v značke <img>

Do značky <img> môžete zahrnúť údaje udalosti. Nižšie nájdete príklad udalosti nákupu s údajmi udalosti v značke <img>.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

Kód uvedený nižšie znázorňuje, ako vyzerá značka <img> vyššie, keď v záujme zlepšenia čitateľnosti oddelíme parametre údajov. Upozorňujeme však, že pridaním medzery do atribútu src sa kód naruší a znefunkční.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

Príklady kódu udalosti na kopírovanie a vloženie značky <img>

Táto sekcia obsahuje príklad každého typu udalosti v úplnom formáte, ktorý možno skopírovať a vložiť priamo na vašu webovú lokalitu. Každý príklad obsahuje údaje udalosti potrebné na spustenie aktivity sledovania na vašej webovej lokalite.

Vzorové hodnoty je potrebné nahradiť príslušnými statickými hodnotami alebo dynamickými premennými pre vašu webovú lokalitu. Pravdepodobne napríklad budete chcieť sledovať hodnotu objednávky dynamicky, pretože hodnota každej objednávky zadanej na vašej webovej lokalite sa bude líšiť v závislosti od toho, čo si používateľ kúpi. Údajom udalosti lead_type však môžete priradiť statickú hodnotu, ak je vložená len na jednu konkrétnu stránku.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Údaje udalosti: value, order_quantity a currency.

Nezabudnite vložiť správny kód meny pre vašu webovú lokalitu.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Údaje udalosti: value, order_quantity a currency. Nezabudnite vložiť správny kód meny pre vašu webovú lokalitu.

Pagevisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Údaje udalosti: žiadne

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Údaje udalosti: žiadne

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Údaje udalosti: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Údaje udalosti: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Údaje udalosti: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Údaje udalosti: žiadne

Custom

Typ udalosti je potrebné označiť ako „custom“ (vlastný) – v opačnom prípade sa konverzie sledované značkou nebudú zaznamenávať v správcovi reklám.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Údaje udalosti: žiadne

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás