Správa výdavkov

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Zistite viac

Svoje výdavky môžete spravovať zobrazením mesačných výdavkov, nastavením limitov výdavkov a zastavením reklám.

Zobrazenie mesačných výdavkov

Ak chcete zistiť, na čo a akým spôsobom sa míňa váš rozpočet, môžete si pozrieť svoje mesačné výdavky.

 1. Kliknite na položku Reklamy v ľavom hornom rohu

 2. Kliknite na položku Prehľady
 3. Kliknite na položku Posledných 7 dní vedľa položky Filtre údajov a vyberte „Posledných 30 dní“
 4. Keď prejdete nižšie, uvidíte podrobný rozpis výdavkov podľa kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy.

Nastavenie limitov denných alebo celkových výdavkov

Ak chcete zabrániť nadmerným výdavkom, môžete na úrovni kampane nastaviť limity denných alebo celkových výdavkov.

 1. Kliknite na položku Reklamy v ľavom hornom rohu a potom kliknite na položku Prehľady.
 2. Kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť.
 3. V hornej časti stránku kliknite na ikonu ikona ceruzky naľavo od názvu kampane.
 4. Do poľa Limit denných výdavkov alebo Limit celkových výdavkov zadajte sumu, ktorú chcete investovať. 
 5. Kliknite na položku Uložiť úpravy.

Zastavenie reklám

Ak chcete zastaviť hromadenie výdavkov, môžete v správcovi reklám kedykoľvek pozastaviť svoje kampane, reklamné skupiny alebo reklamy. 

 1. Kliknite na položku Reklamy v ľavom hornom rohu a potom kliknite na položku Prehľady.

 2. Kliknite na kampaň, reklamnú skupinu alebo reklamu, ktorú chcete upraviť.
 3. Prepínač Zapnuté/vypnuté prepnite do polohy Vypnuté.

Ak máte spustenú kampaň s viacerými reklamnými skupinami, pozastavením jednej z nich sa zastavia všetky reklamy v rámci danej reklamnej skupiny, ale nebude to mať vplyv na ostatné reklamné skupiny v danej kampani. Ak zastavíte kampaň, pozastavia sa všetky reklamné skupiny, ktoré obsahuje.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás