Správa výdavkov

Svoje výdavky môžete spravovať zobrazením mesačných výdavkov, nastavením limitov výdavkov, nastavením koncových dátumov reklám a zastavením reklám.

Zobrazenie mesačných výdavkov

Svoje celkové mesačné výdavky nájdete v časti Prehľad v správcovi reklám. V stĺpci, ktorý sa na stránke nachádza úplne vpravo, sú uvedené celkové výdavky za posledných 30 dní.

Snímka obrazovky časti Prehľad v správcovi reklám

Zobrazenie mesačných výdavkov:

  1. Na Pintereste kliknite na položku Reklamy vedľa vyhľadávacej lišty.
  2. Kliknutím na položku Prehľad zobrazte celkové mesačné výdavky.
  3. Keď prejdete nižšie, uvidíte výdavky na jednotlivé ciele kampane.
  4. Kliknutím na položku Zobraziť všetko vedľa cieľa kampane zobrazíte podrobný rozpis výdavkov podľa kampane, reklamnej skupiny alebo reklamy.

Zastavenie reklám

Ak chcete zastaviť hromadenie výdavkov, môžete v správcovi reklám kedykoľvek pozastaviť svoje kampane, reklamné skupiny alebo reklamy. Prečítajte si, ako zastaviť reklamy.

Ak máte spustenú kampaň s viacerými reklamnými skupinami, pozastavením jednej z nich sa zastavia všetky reklamy v rámci danej reklamnej skupiny, ale nebude to mať vplyv na ostatné reklamné skupiny v danej kampani.  Ak zastavíte kampaň, pozastavia sa všetky reklamné skupiny, ktoré obsahuje.

Nastavenie limitov denných alebo celkových výdavkov

Ak chcete zabrániť nadmerným výdavkom, môžete na úrovni kampane nastaviť limity denných alebo celkových výdavkov.

  1. Na Pintereste kliknite na položku Reklamy vedľa vyhľadávacej lišty.
  2. V ponuke vyberte typ kampane, ktorý chcete upraviť.
  3. Vyhľadajte kampaň, ktorú chcete upraviť, a prejdite úplne doprava na riadku kampane.
  4. Podržte kurzor na limite výdavkov, ktorý chcete zmeniť, a kliknite na ikonu .
  5. Zadajte nový limit výdavkov a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás