Prezeranie štatistík pinu

Metriky výkonnosti pinu si môžete pozrieť v štatistikách pinu. Môžete si pozrieť všetky spôsoby, akými ľudia reagovali na konkrétny pin na Pintereste, aby ste mali prehľad o tom, ako sa vašim pinom darí. Ak si chcete prezrieť celkovú výkonnosť svojej značky na Pintereste, pozrite si tému Analytické prehľady Pinterestu.

Ak chcete zobraziť štatistiky pinu, musíte mať firemný účet. Ak chcete zobraziť štatistiky pinov, ktoré na vašej webovej lokalite vytvorili iní používatelia, potvrďte svoju webovú lokalituúčty na Instagrame, Etsy alebo YouTube. Ak máte osobný účet a prístup k príbehovým pinom, môžete mať možnosť pozrieť si štatistiky príbehových pinov bez toho, aby ste mali firemný účet alebo potvrdenú webovú lokalitu. Tieto štatistiky sa zobrazujú len vám.

Zobraziť štatistiky pinov

Prezeranie metrík a interakcií s pinmi

Štatistiky pinu vypočítavame na základe agregácie údajov pre všetky piny, ktoré zdieľajú rovnaký obrázok a rovnakú URL adresu. Zahŕňa to údaje od všetkých ľudí, ktorí uložili obsah z vašej lokality pomocou tlačidla Uložiť, pomocou nášho rozšírenia pre prehliadače alebo z iného miesta na Pintereste. Zahŕňame aj údaje z aktivity prevzatia propagovaného pinu, ako sú napríklad uloženia z vášho profilu na Pintereste, uloženia z profilu iného používateľa alebo kliknutia na ľubovoľné miesto, kde sa pin nachádza.

Ak ste vytvorili príbehový pin alebo videopin, pre daný pin počas prvých 7 dní zobrazíme metriky v reálnom čase. Pomocou týchto metrík môžete odhadnúť, ako sa vášmu pinu darí priamo po zverejnení. Po 7 dňoch sa štatistiky pinu budú zvyčajne aktualizovať denne.

Metrika

Popis metriky

Štandardné piny Videopiny (štandardná a max. šírka) Príbehové piny (firemný účet) Príbehové piny (osobný účet)
Zobrazenia Počet zobrazení vašich pinov

Kliknutia Počet klepnutí používateľov na pin s cieľom pozrieť si ho zblízka

Uloženia Počet prípadov, keď si ľudia uložili váš pin na nástenku
Zhliadnutia videa Každé dvojsekundové nepretržité prehrávanie videopinov pri zobrazení 50 % obrazu videa
Prehrávanie do 95 % dĺžky Počet zhliadnutí vašich videopinov najmenej do 95 % ich dĺžky. Zahŕňa preskočenie dopredu do tohto bodu.
Priemerný čas prehrávania Priemerný čas prehrávania vašich videopinov. Táto hodnota zahŕňa aj opätovné prehranie videa v ten istý deň.
Celkový čas prehrávania (v minútach) Celkový čas prehrávania vašich videopinov v minútach

 

Ak si chcete pozrieť ďalšie podrobnosti o výkonnosti pinu, pozrite si tému Analytické prehľady Pinterestu. Upozorňujeme, že niektoré štatistiky pinov sa aktualizujú v reálnom čase, a preto sa môžu líšiť od údajov zobrazených v analytických prehľadoch Pinterestu.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás