Analytické prehľady Pinterestu

Analytické prehľady Pinterestu vám pomôžu pochopiť vaše celkové pôsobenie na Pintereste. Vďaka nim zistíte, aký obsah, či už platený alebo organický, je na Pintereste najobľúbenejší.

Zistite, ako sa vám darí

 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste.

 2. Kliknite na položku Analytické prehľady v ľavom hornom rohu a vyberte položku Prehľad.

Na stránke s analytickými prehľadmi môžete:

 • Filtrovať výsledky: na ľavej strane použite panel filtrov, kde môžete zobraziť svoj obsah podľa dátumu, typu obsahu, nárokovaných účtov, zariadenia, zdroja a formátu.

 • Zobraziť najlepšie piny: potiahnutím nadol si zobrazíte najlepšie piny, ktoré sú zoradené podľa zobrazení alebo interakcií.

 • Exportovať údaje: kliknutím na položku Exportovať v pravom hornom rohu exportujete snímku vybratých filtrov údajov do súboru CSV.

 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste.
 2. Klepnutím na svoju profilovú fotku vpravo dole prejdite do svojho profilu.
 3. Klepnite na položku Zobraziť viac v časti Vaše analytické prehľady.

Na stránke s analytickými prehľadmi môžete:

 • Zobraziť prehľad: klepnite na položku Prehľad v hornej časti obrazovky a pozrite si zobrazenia, celkové publikum, interakcie a angažované publikum.
 • Filtrovať výsledky: v pravom hornom rohu klepnite na ikonu filtra a zobrazte si obsah podľa typu, nárokovaných účtov, zariadenia, zdroja a formátu.
 • Zobraziť najlepšie piny: klepnite na položku Najlepšie piny v hornej časti obrazovky a pozrite si svoje najlepšie piny zoradené podľa počtu zobrazení alebo interakcií.
 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste.
 2. Klepnutím na svoju profilovú fotku vpravo dole prejdite do svojho profilu.
 3. Klepnite na položku Zobraziť viac v časti Vaše analytické prehľady.

Na stránke s analytickými prehľadmi môžete:

 • Zobraziť si prehľad: Klepnite na položku Prehľad v hornej časti obrazovky a pozrite si zobrazenia, celkové publikum, interakcie a angažované publikum.
 • Filtrovať výsledky: v pravom hornom rohu klepnite na ikonu filtra a zobrazte si obsah podľa typu, nárokovaných účtov, zariadenia, zdroja a formátu.
 • Zobraziť si najlepšie piny: Klepnite na položku Najlepšie piny v hornej časti obrazovky a pozrite si svoje najlepšie piny zoradené podľa počtu zobrazení alebo interakcií.

Informácie, ktoré získate pomocou analytických prehľadov, vám pomôžu prijímať lepšie rozhodnutia a efektívnejšie prispôsobovať obsah. Ak napríklad väčšina zobrazení pochádza z mobilných zariadení, môžete svoju webovú lokalitu optimalizovať pre mobilné zariadenia. Ak má nejaká položka na vašej lokalite vysokú návštevnosť, môžete zariadiť, aby bola dostupná, zverejniť ju vo viacerých pinoch a uložiť ju na viac násteniek.

Analytické prehľady videí

 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste.
 2. Kliknite na položku Analytické prehľady v ľavom hornom rohu a vyberte položku Prehľad.
 3. Kliknite na položku Video na ľavej strane.
  • Zobrazia sa vaše najlepšie videopiny zoradené podľa počtu zobrazení alebo interakcií.
  • Kliknutím na položku Exportovať v pravom hornom rohu obrazovky exportujete snímku vybratých filtrov údajov do súboru CSV.

 Analytické prehľady videí sú dostupné len v počítači. 
 

Analytické prehľady videí sú dostupné len v počítači. 

Najlepšie piny a nástenky

Pri filtrovaní údajov sa zobrazia najlepšie piny a nástenky, ktoré vyhovujú vybratému filtru. Najlepšie piny a nástenky, organické alebo platené, sú piny a nástenky, ktoré získali najviac zobrazení alebo interakcií. 

Najlepšie piny a nástenky budú najskôr zoradené podľa počtu zobrazení. Kliknite na položku Najlepšie piny alebo Najlepšie nástenky a filter môžete nastaviť na interakcie, uloženia, náhľady zblízka či kliknutia na odkazy. 

Metriky

Metrika Definícia
Zobrazenia Celkový počet zobrazení vašich pinov.
Interakcie Celkový počet interakcií s vašimi pinmi. To zahŕňa uloženia, náhľady zblízka, kliknutia na odkazy a posunutia karty karuselového pinu.
Náhľady zblízka Celkový počet zobrazení pinov zblízka.
Uloženia Celkový počet uložení pinov na nástenku.
Kliknutia na odkazy Celkový počet kliknutí na váš pin s odkazom na Pinterest alebo inam.
Zhliadnutia videa Počet zhliadnutí videa minimálne na 2 sekundy pri 50 % zobrazení.
Priemerný čas pozerania Priemerný čas, ktorý používateľ strávil sledovaním videa.
Uloženia Počet uložení videopinu na nástenku.
Miera kliknutí na prepojenia Počet kliknutí na videopin smerujúcich do cieľového umiestnenia na Pintereste alebo mimo neho.
Zhliadnutia na 95 % Počet zhliadnutí videa do 95 % jeho dĺžky.
Celkový čas pozerania Celkový čas pozerania videa v minútach.
10-sekundové zhliadnutia Počet zhliadnutí, keď bolo vaše video pustené aspoň na 10 sekúnd z celkovej dĺžky.

 

Filtre

Použitím filtrov môžete získať lepší prehľad o tom, ako sa vám darí:

 • Dátum: môžete si zobrazovať údaje od 1. januára 2019.
 • Organický obsah: piny, ktoré ste vytvorili alebo uložili vo svojom profile. Piny, ktoré vytvorili alebo uložili ostatní a ktoré odkazujú na vaše potvrdené webové lokality alebo účty.
 • Platený obsah: Piny, ktoré ste propagovali, vrátane získanej aktivity. To zahŕňa piny z vašich minulých kampaní, ktoré si ľudia uložili na nástenky na Pintereste, vďaka čomu môžu aj naďalej získavať zobrazenia a interakcie.
 • Zdroj: Čo si ľudia na Pintereste ukladajú z vašej overenej webovej lokality.

Filtrovanie údajov

 1. Prejdite na analytické prehľady.
 2. Na ľavej strane nájdite panel filtrov.
  • Filtrovanie podľa dátumu: kliknite na ikonu hodín v časti Obdobie. Vyberte krúžok vedľa požadovaného obdobia alebo vyberte vlastný počiatočný a koncový dátum z kalendára. Údaje sa automaticky aktualizujú a prispôsobia danému časovému obdobiu.
  • Filtrovanie podľa typu obsahu: vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov obsahu, alebo v časti Typy obsahu vyberte organický či platený typ obsahu. Ak chcete zobraziť štatistiky týkajúce sa reklám, prejdite na panel prehľadov. Prejdite na začiatok grafu a vedľa položky Zobrazenia alebo Rozdeliť podľa vyberte rozbaľovaciu šípku, čím zobrazíte organickú a platenú aktivitu vedľa seba.
  • Filtrovanie podľa zdroja: výberom položky Všetko zobrazíte údaje z oboch typov obsahu. Výberom položky Vaše piny si zobrazíte piny, ktoré ste vytvorili alebo uložili, a výberom položky Ďalšie piny si zobrazíte piny, ktoré vytvorili alebo uložili ostatní na Pintereste a ktoré odkazujú na vaše potvrdené webové lokality alebo účty.
 1. Klepnutím na svoju profilovú fotku vpravo dole prejdite do svojho profilu.
 2. Klepnite na položku Zobraziť viac v časti Vaše analytické prehľady.
  • Filtrovanie podľa dátumu: Klepnite na položku Posledných 30 dní v hornej časti. Vyberte krúžok vedľa požadovaného obdobia alebo vyberte vlastný počiatočný a koncový dátum z rozbaľovacích ponúk. Klepnite na tlačidlo Hotovo.
 3. V pravom hornom rohu klepnite na ikonu filtra.
  1. Filtrovanie podľa typu obsahu: v časti Typy obsahu vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov obsahu, alebo vyberte konkrétne organický či platený typ obsahu. Klepnite na tlačidlo Hotovo.
  2. Filtrovanie podľa zdroja: V časti zdroj vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov obsahu. Výberom položky Vaše piny si zobrazíte piny, ktoré ste vytvorili alebo uložili, a výberom položky Ďalšie piny si zobrazíte piny, ktoré vytvorili alebo uložili ostatní na Pintereste a ktoré odkazujú na vaše potvrdené webové lokality alebo účty.
 1. Klepnutím na svoju profilovú fotku vpravo dole prejdite do svojho profilu.
 2. Klepnite na položku Zobraziť viac v časti Vaše analytické prehľady.
  1. Filtrovanie podľa dátumu: Klepnite na položku Posledných 30 dní v hornej časti. Vyberte krúžok vedľa požadovaného obdobia alebo vyberte vlastný počiatočný a koncový dátum z rozbaľovacích ponúk. Klepnite na tlačidlo Hotovo.
 3. V pravom hornom rohu klepnite na ikonu filtra.
  1. Filtrovanie podľa typu obsahu: v časti Typy obsahu vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov obsahu, alebo vyberte konkrétne organický či platený typ obsahu. Klepnite na tlačidlo Hotovo
  2. Filtrovanie podľa zdroja: V časti zdroj vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov obsahu. Výberom položky Vaše piny si zobrazíte piny, ktoré ste vytvorili alebo uložili, a výberom položky Ďalšie piny si zobrazíte piny, ktoré vytvorili alebo uložili ostatní na Pintereste a ktoré odkazujú na vaše potvrdené webové lokality alebo účty.
Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás