Analytické prehľady Pinterestu

Analytické prehľady Pinterestu vám pomôžu pochopiť vaše celkové pôsobenie na Pintereste. Vďaka nim zistíte, aký obsah, či už platený alebo organický, je na Pintereste najobľúbenejší. 

Navigácia v rámci analytických prehľadov

 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste.

 2. Kliknite na položku Analytické prehľady v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte položku Prehľad alebo prejdite na stránku analytics.pinterest.com

 3. Na ľavej strane nájdite panel filtrov, kde môžete zobraziť svoj obsah podľa dátumu, typu obsahu, potvrdených účtov, zariadenia a zdroja

 4. Zobrazia sa vaše najlepšie piny zoradené podľa počtu zobrazení alebo interakcií.

 5. Kliknutím na položku Exportovať v pravom hornom rohu obrazovky exportujete snímku vybratých filtrov údajov do súboru CSV.

Údaje, ktoré získate z analytických prehľadov, môžete využiť na prispôsobenie svojho obsahu a zlepšenie výkonnosti. Ak napríklad vidíte, že až 50 % zobrazení pochádza od ľudí používajúcich mobilné zariadenia, môžete sa rozhodnúť vylepšiť zobrazovanie svojej webovej lokality na mobilných zariadeniach, alebo ak vidíte, že väčšinu ľudí na vašu webovú lokalitu privádza konkrétna položka, môžete sa ju rozhodnúť pripnúť na viacero násteniek. Uistite sa, že ju máte na sklade a k dispozícii. Dané prehľady vám pomôžu zistiť, čo vaše publikum chce a na aký obsah reaguje najčastejšie.

 

Analytické prehľady videí

 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste.
 2. Kliknite na položku Analytické prehľady v ľavom hornom rohu a vyberte položku Prehľad alebo prejdite na stránku analytics.pinterest.com/overview/video.
 3. Kliknite na položku Video na ľavej strane.
 4. Zobrazia sa vaše najlepšie videopiny zoradené podľa počtu zobrazení alebo interakcií.
 5. Kliknutím na položku Exportovať v pravom hornom rohu obrazovky exportujete snímku vybratých filtrov údajov do súboru CSV.

Top 50 pinov

Pri filtrovaní údajov sa zobrazia najlepšie piny, ktoré vyhovujú vybratému filtru. Najlepšie piny sú organické či platené piny, ktoré získali najviac zobrazení alebo interakcií. Ak chcete zobraziť najlepšie piny, posuňte sa na stránke s analytickými prehľadmi nižšie.

Najlepšie piny predvolene zobrazujeme podľa zobrazení, čo znamená, že zobrazujeme piny s najviac zobrazeniami. Pod názvom Najlepšie piny však môžete kliknúť na rozbaľovaciu šípku a najlepšie piny zobraziť podľa interakcií, uložení, náhľadov zblízka či kliknutí na odkazy. Na tomto mieste zistíte, aký obsah z vášho profilu alebo webovej lokality sa vášmu publiku páči najviac.

Popisy metrík

 • Zobrazenia: celkový počet zobrazení vašich pinov.
 • Interakcie: celkový počet interakcií s vašimi pinmi. To zahŕňa uloženia, náhľady zblízka, kliknutia na odkazy a posunutia karty karuselového pinu.
 • Náhľady zblízka: celkový počet zobrazení pinov zblízka.
 • Uloženia: celkový počet uložení pinov na nástenku.
 • Kliknutia na odkazy: celkový počet prekliknutí cez pin na cieľovú adresu, ktorá sa môže, ale nemusí nachádzať na Pintereste. 
 • Zhliadnutia videa: koľkokrát bolo video zobrazené minimálne na 2 sekundy s 50 % videa v zobrazení.

 • Priemerná doba pozerania: priemerná doba, ktorú používateľ strávil sledovaním videa.

 • Uloženia: počet uložení videopinu na nástenku.

 • Kliknutia na odkaz: počet kliknutí na videopin smerujúcich do cieľového umiestnenia na Pintereste alebo mimo neho.

 • Zhliadnutia na 95 %: počet zhliadnutí videa na 95 % jeho dĺžky.

 • Celková doba pozerania: celková doba sledovania videa v minútach.

Filtrovanie podľa dátumu

Zobrazovať môžete údaje s dátumom od 1. januára 2019. Ak chcete zobraziť starší rozsah dátumov, jednoducho kliknite na položku Prepnúť späť v pravom hornom rohu obrazovky analytických prehľadov, čím prepnete na staršiu verziu.

 1. Prejdite na stránku analytics.pinterest.com.

 2. Na ľavej strane nájdite panel filtrov a kliknite pod rozsah dátumov.

 3. Vyberte krúžok vedľa požadovaného rozsahu dátumov alebo pridajte vlastný počiatočný a koncový dátum z kalendára.

 4. Ak chcete nastaviť vlastné časové obdobie, najskôr kliknite na dátum, od ktorého chcete údaje začať zobrazovať, a potom kliknite na dátum, po ktorý ich chcete zobrazovať. Údaje sa automaticky aktualizujú a prispôsobia danému časovému obdobiu.

Ak chcete exportovať historické údaje, ktoré nie sú k dispozícii v novej verzii analytických prehľadov, prejdite na koniec stránky Prehľad a kliknite na položku Exportovať zo staršej verzie.

Filtrovanie podľa typu obsahu

Analytické prehľady prinášajú údaje o organickej aj platenej priebežnej aktivite.

Organický obsah odkazuje na aktivitu súvisiacu s pinmi:

 • ktoré ste vytvorili alebo uložili vo svojom profile;

 • ktoré vytvorili alebo uložili ostatní a ktoré odkazujú na vaše potvrdené webové lokality alebo účty.

Platený obsah odkazuje na aktivitu súvisiacu s pinmi:

 • ktoré ste propagovali, vrátane získanej aktivity, čo zahŕňa piny z vašich minulých kampaní, ktoré si ľudia uložili na nástenky na Pintereste, vďaka čomu môžu aj naďalej získavať zobrazenia a interakcie.

 1. Prejdite na stránku analytics.pinterest.com

 2. V stĺpci filtrov vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov obsahu, alebo vyberte organický či platený typ obsahu. Ak chcete zobraziť štatistiky týkajúce sa reklám, prejdite na panel prehľadov.

 3. Prejdite na začiatok grafu a vedľa položky Zobrazenia vyberte rozbaľovaciu šípku a potom možnosť Rozdeliť podľa, čím zobrazíte organickú a platenú aktivitu vedľa seba.

Filtrovanie podľa zdroja

Analytické prehľady vám umožňujú vidieť, čo si používatelia ukladajú z vašej overenej webovej lokality.

 1. Prejdite na stránku analytics.pinterest.com

 2. V stĺpci filtrov naľavo vyberte položku Všetko, čím zobrazíte údaje z oboch typov. Tiež sa môžete sústrediť na piny, ktoré ste vytvorili alebo uložili vy (označenie Od vás), a na piny, ktoré na Pintereste vytvorili alebo uložili ostatní a ktoré odkazujú na vašu potvrdenú webovú lokalitu alebo účet (označenie Nie od vás).

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás