Rozšírenie Pinterest Tag Helper pre prehliadač Chrome

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej značka Pinterestu zatiaľ nie je k dispozícii. Pozrite sa, kde je značka Pinterestu k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Zistite viac

Pinterest Tag Helper je rozšírenie prehliadača Google Chrome, ktoré pomáha overiť, či je značka správne nastavená a úspešne odosiela údaje.

Pomocou tohto rozšírenia si môžete overiť, či sa na stránkach vašej webovej lokality odosielajú správne údaje udalostí a hodnota rozšírenej zhody.

Ako používať rozšírenie

Ak ste to ešte neurobili, stiahnite si rozšírenie Pinterest Tag Helper v internetovom obchode Chrome.

Overenie údajov udalostí

Pridali ste značky udalosti a otestovaním niekoľkých stránok vašej webovej lokality chcete overiť, či sa z nich správne odosielajú očakávané údaje o udalosti.

 1. V prehliadači Google Chrome prejdite na svoju webovú lokalitu.
 2. Ikona rozšírenia Pinterest Tag Helper sčervenie a počet udalostí sa zobrazí sivou farbou. 
 3. Kliknutím na ikonu v okne s hlásením zobrazíte ďalšie informácie.
 4. Pri každej udalosti bude šípka nadol, ktorú môžete použiť na zobrazenie ďalších informácií vrátane údajov, ktoré sú priradené k udalosti. Značka platby by napríklad mala spätne odosielať hodnotu a množstvo zakúpených položiek, takže ak miniete 100 € na dve položky, okno s hlásením môže vyzerať takto: Rozšírenie Pinterest Tag Helper pre prehliadač Chrome

Ak sa vám nezobrazujú údaje o udalosti, ktoré ste implementovali, skontrolujte, či sa názov údajov o udalosti a hodnota zhodujú s vašimi špecifikáciami. Uistite sa, či sa hodnoty údajov o udalosti zhodujú s tým, čo od aktuálnej stránky očakávate.

Overenie rozšírenej zhody

Pridali ste rozšírenú zhodu a testovaním niekoľkých stránok webovej lokality chcete overiť, či vaša značka Pinterestu správne odosiela hašované e‑maily

 1. V prehliadači Google Chrome prejdite na svoju webovú lokalitu.
 2. Keď ikona Pinterest Tag Helper sčervenie, kliknite na ikonu, aby sa v okne so správou zobrazili ďalšie informácie. 
 3. Pokiaľ je prítomná rozšírená zhoda a/alebo máte údaje o udalosti, vedľa názvu udalosti sa zobrazí šípka nadol.
 4. Pokiaľ je prítomná rozšírená zhoda, zobrazí sa jeden z dvoch výstupov:

  • Ak je parameter em prázdny alebo je k nemu priradená hodnota „undefined“, „n/a“, „null“, alebo nesprávne hašovaná hodnota, zobrazí sa upozornenie. Nejde vždy o problém. Vaša webová lokalita na niektorých stránkach možno nedokáže značke odosielať e‑mailové adresy, napríklad ak používateľ nie je prihlásený. Rozšírenie Pinterest tag helper pre prehliadač Chrome, ktoré používa rozšírenú zhodu, zobrazuje, že parameter em je prázdny.
  • Ak je hodnota reťazca parametra em e‑mail alebo hašovaný e‑mail SHA-256, zobrazí sa dialógové okno, aby sa e‑mail otestoval v súvislosti s touto hodnotou.                 Rozšírenie Pinterest tag helper pre prehliadač Chrome, ktoré používa rozšírenú zhodu, zobrazuje, že hodnota reťazca parametra em je e‑mail alebo hašovaný e‑mail
 5. Ak sa zobrazí dialógové okno, prihlásením na svojej webovej lokalite môžete otestovať hašovanú hodnotu rozšírenej zhody. Do dialógového okna zadajte rovnaký e‑mail, cez ktorý ste sa prihlásili na webovú lokalitu. Rozšírenie hašuje vašu adresu a porovná ju s hodnotou, ktorú vám odoslal partner. (Mali by sa zhodovať.)
  Rozšírenie Pinterest tag helper pre prehliadač Chrome, ktoré používa rozšírenú zhodu, testuje hašovanú hodnotu

Chybové hlásenia z rozšírenia

Typ chyby Upozornenie Čo to znamená Navrhovaná akcia
Chyba údajov o udalosti Hodnota rozšírenej zhody zo značky Pinterestu je „“, „undefined“, „n/a“ alebo „null“. Mala by tam byť hašovaná hodnota SHA-256, SHA-1 alebo MD5.
 • Implementovali ste parameter rozšírenej zhody, ale nedostávame z neho žiadne údaje. V určitých prípadoch to možno očakávať, lebo používateľ momentálne nie je na lokalite prihlásený.
 • Je tiež možné, že premenná e‑mailovej adresy nebola nastavená správne alebo bola namiesto dynamickej premennej hodnoty implementovaná statická hodnota. 
Ak sa pomocou rozšírenia Pinterest Tag Helper pre prehliadač Chrome chcete uistiť, či rozšírená zhoda funguje správne, prejdite na webovú lokalitu a prihláste sa. Ak nemáte funkciu prihlásenia, prejdite tam, kde vám používatelia poskytujú e‑mailovú adresu, napríklad na registráciu na odber bulletinu alebo platbu. Spustite nastavenú udalosť a podľa pokynov uvedených vyššie otestujte, či sa odoslala hodnota hašovanej e‑mailovej adresy.
Chyba údajov o očakávanej udalosti Pre viaceré udalosti sa odosiela rovnaké ID produktu Produkty na rôznych stránkach (webových adresách) majú možno rovnakú hodnotu product_id. Často to však nie je tak, rovnaké ID produktu prichádza z rôznych produktov v dôsledku chyby V spolupráci so svojím vývojárom sa uistite, či je priradená hodnota product_id dynamická premenná a či má správnu syntax
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosť návštevy stránky prebehla bez ID produktu Pri dynamickom opätovnom zacielení sa vyžaduje odosielanie značky návštevy stránky s údajmi product_id. Na prístup k tejto funkcii je potrebné odosielanie konverzií s údajmi product_id, nie je to však povinné.
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosť návštevy stránky prebehla bez ID produktu Pri dynamickom opätovnom zacielení sa v značke pridania do košíka vyžadujú údaje product_id. Na prístup k tejto funkcii je potrebné odosielanie konverzií s údajmi product_id, nie je to však povinné.
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosť platby prebehla bez ID produktu Pri dynamickom opätovnom zacielení sa vyžaduje, aby sa so značkou platby odosielali údaje product_id. Na prístup k tejto funkcii je potrebné odosielanie konverzií s údajmi product_id, nie je to však povinné.
Chyba údajov o očakávanej udalosti  Udalosť návštevy stránky prebehla bez kategórie produktu Kategória produktu je užitočná na vytváranie publika, môžete totiž vytvoriť publikum pre podobné produkty.
Chyba údajov o očakávanej udalosti  Udalosť pridania do košíka prebehla bez kategórie produktu Kategória produktu je užitočná na vytváranie publika, môžete totiž vytvoriť publikum pre podobné produkty. 
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosť platby prebehla bez kategórie produktu Kategória produktu je užitočná na vytváranie publika, môžete totiž vytvoriť publikum pre podobné produkty. 
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosť platby prebehla bez hodnoty platby Spätné odoslanie údajov o hodnote (výnose) z konverzií pri platbe je základom pre pochopenie návratnosti investície do výdavkov na reklamu. Ak zaznamenáme chýbajúcu, nulovú alebo neidentifikovateľnú hodnotu, údaje, ktoré sa spätne odošlú na Pinterest, nemožno použiť na meranie výkonnosti reklám ani ich nemožno nahlásiť v správcovi reklám. Zvyčajne sa to deje preto, lebo dynamická premenná použitá na vyplnenie hodnoty nie je správne napísaná alebo konfigurovaná. Kontaktujte svojho vývojára a skontrolujte premenné v údajoch o udalosti vo vašich značkách udalosti, aby ste mali istotu, že premenné sú správne konfigurované 
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosť platby prebehla s nulovou hodnotou platby Spätné odoslanie údajov o hodnote (výnose) z konverzií pri platbe je základom pre pochopenie návratnosti investície do výdavkov na reklamu. Ak zaznamenáme chýbajúcu, nulovú alebo neidentifikovateľnú hodnotu, údaje, ktoré sa spätne odošlú na Pinterest, nemožno použiť na meranie výkonnosti reklám ani ich nemožno nahlásiť v správcovi reklám. Zvyčajne sa to deje preto, lebo dynamická premenná použitá na vyplnenie hodnoty nie je správne napísaná alebo konfigurovaná. Kontaktujte svojho vývojára a skontrolujte premenné v údajoch o udalosti vo vašich značkách udalosti, aby ste mali istotu, že premenné sú správne konfigurované 
Chyba údajov o očakávanej udalosti Vyskytla sa udalosť platby s nerozpoznanou hodnotou Spätné odoslanie údajov o hodnote (výnose) z konverzií pri platbe je základom pre pochopenie návratnosti investície do výdavkov na reklamu. Ak zaznamenáme chýbajúcu, nulovú alebo neidentifikovateľnú hodnotu, údaje, ktoré sa spätne odošlú na Pinterest, nemožno použiť na meranie výkonnosti reklám ani ich nemožno nahlásiť v správcovi reklám. Zvyčajne sa to deje preto, lebo dynamická premenná použitá na vyplnenie hodnoty nie je správne napísaná alebo konfigurovaná. Kontaktujte svojho vývojára a skontrolujte premenné v údajoch o udalosti vo vašich značkách udalosti, aby ste mali istotu, že premenné sú správne konfigurované 
Chyba údajov o očakávanej udalosti Udalosti platby majú hodnotu väčšiu ako 150 000 (P0) Len vo veľmi ojedinelých prípadoch niekto počas jedného nákupu na internete minie sumu, ktorá by sa čo len priblížila 150 000 €. Ak spozorujeme, že hodnota súvisiaca s udalosťou platby prevyšuje 150 000 €, upozorníme vás. Problém spočíva zvyčajne v tom, že v hodnote platby sa nesprávne vypĺňajú desatinné miesta alebo sa vynechávajú Skontrolujte nastavenie skriptu alebo údajovej vrstvy, ktoré ste nastavili pre hodnotu, alebo sa uistite, či bude vypĺňať hodnotu platby, ktorá sa zhoduje so skutočným košíkom zákazníka.
 
Chyba statických údajov o udalosti Uvedená e‑mailová adresa je rovnaká pre všetky udalosti Rozličné konverzie na vašej webovej lokalite vykonali rôzni používatelia. Ak zaznamenáme, že pomocou rozšírenej zhody sa spätne odosiela rovnaká hašovaná hodnota e‑mailovej adresy pre všetky vaše konverzné udalosti, potom je pravdepodobné, že pre dynamickú premennú e‑mailu bola zadaná statická e‑mailová adresa alebo je dynamická premenná poškodená. Skontrolujte, či je hodnota priradená k „em“ vo vašom kóde značky Pinterestu dynamická premenná. Nemala by to byť vaša e-mailová adresa, e-mailová adresa spoločnosti ani statická hodnota. Hašovaná hodnota e-mailovej adresy, ktorú dostaneme, by sa mala meniť v prípade každého používateľa, ktorý prejde na vašu webovú lokalitu.
Chyba statických údajov o udalosti Rovnaké ID objednávky pre mnohé udalosti Predpokladáme, že ku každej konverznej udalosti je priradený jedinečný identifikátor order_id, keď však zistíme, že rovnaká hodnota order_id je priradená viackrát, znamená to, že buď dostávame duplicitné údaje, alebo sa vaša údajová vrstva nevypĺňa správne.
 • Keď sa značka udalosti platby spustí viackrát počas tej istej konverznej udalosti, skontrolujte, či sa značka opätovne nespúšťa vtedy, keď používateľ znova načíta stránku potvrdenia platby, alebo keď ju navštívi znova, aby skontroloval informácie. Ak svoju webovú lokalitu vyvíjate vy, môžu vám pomôcť funkcie javascript.
 • Skontrolujte, či ste pre premennú order_id omylom nezadali statickú hodnotu. Správnou hodnotou by mala byť dynamická premenná, ktorá sa mení pri každej jedinečnej udalosti.
Chyba statických údajov o udalosti Udalosť platby obsahuje neidentifikovateľný kód meny Máme zoznam vybratých kódov meny a ak nám pošlete taký, ktorý nepodporujeme, hodnotu vašich konverzií nemôžeme riadne uložiť.

Pozrite si náš zoznam podporovaných kódov meny a uistite sa, či vaša značka udalosti používa správny kód:

AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD,CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR

Známe problémy

(Zaznamenaný neočakávaný výstup na základe sémantiky webovej lokality)

 • Webové lokality s asynchrónnymi zmenami zobrazenia (t. j. zmenami zobrazenia bez načítavania stránky) nahlasujú všetky značky, ktoré sa zachovávajú počas navigácie. Keď teda prechádzate cez takúto lokalitu, počet udalostí značky, ktoré zaznamená rozšírenie Tag Helper, sa zvyšuje.
 • Vykonávame určité overovanie údajov o udalosti, ktoré prešli značkou Pinterestu. Pokiaľ určité údaje zverejnené rozšírením Tag Helper vyzerajú nesprávne, odporúčame, aby ste manuálne skontrolovali, čo značka Pinterestu odosiela.
Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás