Implementácia značky Pinterestu

Značka Pinterestu sleduje akcie, ktoré používatelia vykonávajú na vašej webovej lokalite po zobrazení reklám. Keď ju umiestnite na svoju webovú lokalitu, budete môcť získavať informácie o publiku a merať návratnosť výdavkov na reklamu (RoAS).

Keď na svoju webovú lokalitu pridáte značku Pinterestu, budete môcť zistiť, ktoré reklamy vedú k väčšiemu počtu konverzií a ako ľudia s vašou lokalitou pracujú.

Základný kód

Základný kód je základom značky Pinterestu. Tento kód je potrebné umiestniť na každú stránku lokality bez ohľadu na to, či na nej sledujete konkrétne udalosti konverzie.

Kód udalosti

Kódy udalosti je potrebné umiestniť na stránky, na ktorých chcete sledovať konkrétne konverzie. Keď na stránku vložíte základný kód, kód udalosti umiestnite tam, kde chcete sledovať, aké akcie používatelia vykonávajú – napríklad či sa zaregistrovali alebo si niečo kúpili.

Prehľad procesu

Upozorňujeme, že nasledujúce pokyny vychádzajú z predpokladu, že používate JavaScript a jazyk HTML.

Nastavenie správcu reklám

 1. Prihláste sa do firemného účtu na Pintereste a v správcovi reklám prejdite na stránku Konverzie.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť značku Pinterestu.

 3. Kliknutím na názov značky Pinterestu skopírujte základný kód vrátane jedinečného identifikátora značky.

Implementácia voliteľnej rozšírenej zhody

V prípade potreby môžete implementovať rozšírenú zhodu, čo vám umožní dosiahnuť viac konverzií vďaka sledovaniu akcií na webovej lokalite, na ktorej sa nepoužíva žiadny súbor cookie Pinterestu. Táto funkcia vracia zabezpečené hašované e‑mailové adresy s vašimi konverziami, čo vám umožní získať lepší prehľad o konverziách. Ak používate značku <img>, e‑mailové adresy budete musieť pred odovzdaním do značky sami hašovať.

 1. Vyhľadajte základný kód.

 2. Reťazec <user_email_address> v kóde nahraďte svojimi konkrétnymi informáciami.

Pridanie značky Pinterestu na webovú lokalitu

 1. Vyhľadajte hlavičku lokality.

 2. Vložte základný kód do globálnej hlavičky svojej webovej lokality medzi značky <head> a </head>, aby sa spúšťal na každej stránke.

 3. Prejdite na stránky, na ktorých chcete sledovať konkrétne udalosti, napríklad že niekto si niečo kúpi alebo pridá položku do košíka.

 4. Pridajte na stránku zodpovedajúci kód udalosti tak, aby sa základný kód spustil pred kódom udalosti.

Overenie značky Pinterestu

 1. Stiahnite si rozšírenie prehliadača Google Chrome s názvom Pinterest Tag Helper, ktoré vám umožní sledovať odosielanie značiek konverzie a súvisiacich údajov udalostí z vašej webovej lokality.

 2. Prejdite do správcu reklám a vyhľadajte tabuľku histórie udalostí na stránke konverzií, kde si môžete pozrieť konverzie aktivované vašou značkou za posledných 24 hodín.

Zobrazenie konverzií

Pripísané konverzie si môžete pozrieť v správcovi reklám.

 1. Po spustení reklamnej kampane sa prihláste do svojho účtu na Pintereste a prejdite do správcu reklám.

 2. Kliknite na položku Reklamy v ľavom hornom rohu a vyberte položku Prehľady.

 3. Prejdite do časti Tabuľka: Výkon pod grafom v tabuľke prehľadov.

Prečítajte si viac o paneli prehľadov.

Ďalšie zdroje

 1. Základný kód

 2. Kód udalosti

 3. Príklady kódu udalosti

 4. Príklady základného kódu a kódu udalosti.

 5. Rozšírená zhoda

 6. Značka IMG

 7. Pomocný nástroj značky Pinterestu

 

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás