Zabránenie ukladaniu obsahu z vašej lokality na Pinterest

Ak nechcete, aby si ľudia ukladali piny z vašej webovej lokality na Pinterest, vložte do časti <head> ľubovoľnej stránky webovej lokality nasledujúci kód:

<meta name="pinterest" content="nopin" />

Keď sa potom niekto pokúsi uložiť obsah z vašej lokality na Pinterest, zobrazí sa mu nasledujúce hlásenie: „Táto stránka nepovoľuje ukladanie na Pinterest. Obráťte sa na vlastníka s prípadnými otázkami. Ďakujeme za návštevu.“

Hlásenie môžete prispôsobiť tak, že pridáte popis do meta značky:

<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = „Prepáčte, nemôžete ukladať veci z mojej webovej stránky!” />

Ak chcete zakázať ukladanie konkrétneho obrázka na Pinterest, pridajte k nemu túto značku:

<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />

Ak si myslíte, že boli porušené vaše autorské práva, navštívte našu stránku venovanú autorským právam, kde môžete podať sťažnosť v súvislosti s autorskými právami.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás