Piny produktov

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej katalógy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú katalógy pre účty Pinterest Business dostupné.

Zistite viac

Rozšírené produktové piny umožňujú uviesť v pinoch aktuálnu cenu, dostupnosť a popis tovaru priamo z vašej webovej lokality. Rozšírené produktové piny pridávame iba z lokalít, na ktorých možno dané produkty kúpiť. To znamená, že produkt sa musí dať kúpiť priamo z vašej webovej lokality, aby sme mohli pridať jeho rozšírený produktový pin.

Všetky piny produktov na Pintereste možno distribuovať organicky pomocou rozšírených pinov, ale iba piny produktov vytvorené pomocou katalógov možno propagovať ako nákupné reklamy. Začnite využívať službu Katalógy, nahrajte zdroj údajov o svojich produktoch a vytvorte skupiny produktov, v ktorých zhromaždíte podobné piny.

Pridanie pinov produktov na lokalitu

  1. Pridajte na lokalitu kód Open Graph alebo Schema.org do sekcie <head> </head> kódu HTML každej stránky, na ktorej chcete aktivovať rozšírené produktové piny.
  2. Pomocou nášho nástroja na overenie rozšírených pinov skontrolujte, či sa údaje rozšírených pinov zobrazujú správne.
  3. Ak všetko vyzerá byť v poriadku, kliknite na položku Požiadať. Pri odosielaní žiadosti nezabudnite vybrať správny kód.

Kód Open Graph a Schema.org

Nižšie nájdete povinné polia rozšírených pinov pre každý typ kódu. Text uvedený veľkými písmenami alebo zelenými číslicami upravte tak, aby zodpovedali vašim produktom.

Kód Open Graph:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Kód Schema.org:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Ak je vaša webová lokalita hostená službou Etsy, Teachers Pay Teachers alebo eBay, nemusíte pridávať žiadny kód. Nové piny z týchto lokalít budú mať produktové informácie doplnené do 24 hodín.

Ak chcete pridať rozšírené produktové piny zo stránky Shopify, prejdite do nášho nástroja na overenie rozšírených pinov, vložte odkaz na produkt a na koniec odkazu pridajte text .oembed – zobrazia sa všetky údaje rozšíreného pinu pre daný produkt. Na tejto stránke požiadajte o rozšírené piny (a nezabudnite vybrať možnosť Shopify).

Pridanie rozšírených pinov do obchodu Shopify

  1. Prejdite na adresu URL konkrétneho produktu na vašej stránke Shopify  (je to stránka s tlačidlom Kúpiť alebo Pridať do košíka).
  2. Skopírujte a vložte adresu URL produktu do nástroja na overenie rozšírených pinov a na koniec adresy URL produktu pridajte text .oembed.
  3. Kliknite na Overiť.
  4. Po zobrazení ukážky kliknite na položku Požiadať. Stačí si podať žiadosť na jednu adresu URL produktu z vašej webovej lokality.

Piny produktov sa do 24 hodín zmenia na rozšírené piny.

Ďalšie informácie nájdete na našej lokalite pre vývojárov.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás