Vytvorenie rozšírených pinov produktov na webovej lokalite

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej katalógy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú katalógy pre účty Pinterest Business dostupné.

Zistite viac

Ak ste si ešte neprečítali náš článok Tvorba rozšíreného pinu, odporúčame vám začať tam.

Ako sa zobrazujú piny produktov

Piny produktov sú druh rozšíreného pinu obohateného o metaúdaje a naformátovaného tak, aby používatelia Pinterestu vedeli, že si môžu dané produkty kúpiť. Obsahujú najaktuálnejšiu cenu, dostupnosť, názov produktu a popis z vašej webovej lokality. Ak je váš pin najpredávanejšou položkou v kategórii produktu na Pintereste v porovnaní s produktmi rôznych obchodníkov, v istých prípadoch môže mať označenie Najpredávanejšie, a ak získal najviac kliknutí na pin produktu v kategórii produktu na Pintereste, bude mať označenie Populárne. Tieto štítky neodkazujú na predajnú činnosť jednotlivých obchodníkov.

Poznámka: V USA a Spojenom kráľovstve sa tieto informácie zobrazia vo vašich pinoch produktov len v prípade, že je váš produkt na sklade, cena je presná, údaje sme aktualizovali v posledných troch dňoch a nachádzate sa na našom zozname obchodíkov. Ak sa na ňom nenachádzate, podajte žiadosť vyplnením tohto formulára.

Prečo a ako pridať piny produktov na webovú lokalitu

Piny produktov privádzajú používateľov Pinterestu na vašu lokalitu, kde môžu kúpiť vaše produkty. Znamená to, že skôr než budete môcť na Pinterest pridať pin produktu, používatelia musia mať možnosť kúpiť produkt priamo na vašej webovej lokalite.

Piny produktov môžete vytvoriť na svojej webovej lokalite tak, ako je to vysvetlené nižšie, alebo použitím katalógov. Použitím katalógov nahrajte zdroj údajov o svojich produktoch a vytvorte skupiny produktov, v ktorých zhromaždíte podobné piny produktov. Ako nákupné reklamy môžete propagovať len piny produktov vytvorené pomocou katalógov.

Pridanie pinov produktov na webovú lokalitu

Na svoju webovú lokalitu pridajte piny produktov, aby sa informácie z vašej webovej lokality mohli automaticky synchronizovať s vašimi pinmi. Ak sa zmení niečo na vašej webovej lokalite, piny produktov sa aktualizujú tak, aby odzrkadľovali danú zmenu. 

  1. Pridajte na lokalitu kód Open Graph alebo Schema.org do sekcie <head> </head> kódu HTML každej stránky, na ktorej chcete aktivovať rozšírené piny produktov.
  2. Pomocou nášho nástroja na overenie rozšírených pinov skontrolujte, či sa nám zobrazujú údaje rozšírených pinov.
  3. Ak sa všetko zdá byť v poriadku, kliknite na tlačidlo Požiadať. Pri odosielaní žiadosti nezabudnite vybrať správny kód.

Kód Open Graph a Schema.org

Nižšie nájdete povinné polia rozšírených pinov pre každý typ kódu. Text uvedený veľkými písmenami alebo zelenými číslicami upravte tak, aby zodpovedal vašim produktom.

Kód Open Graph:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Kód Schema.org:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Ak vašu webovú lokalitu hosťuje služba Etsy, Teachers Pay Teachers alebo eBay, nemusíte pridávať žiadny kód. Nové piny z týchto lokalít budú obsahovať produktové informácie do 24 hodín.

Ak chcete pridať piny produktov zo stránky Shopify, otvorte náš nástroj na overenie rozšírených pinov, vložte odkaz na produkt a na koniec odkazu pridajte text .oembed – zobrazia sa všetky údaje rozšíreného pinu pre daný produkt. Na tejto stránke požiadajte o rozšírené piny (pri podávaní žiadosti nezabudnite vybrať možnosť Shopify).

Pridanie produktových pinov do obchodu Shopify

  1. Na lokalite Shopify otvorte adresu URL konkrétneho produktu. Ide o stránku, na ktorej sa nachádza tlačidloKúpiť aleboPridať do košíka.
  2. Skopírujte adresu URL produktu, vložte ju do nástroja na overenie rozšírených pinov a na koniec adresy URL produktu zadajte reťazec .oembed. Zobrazia sa všetky informácie rozšíreného pinu o vašom produkte.
  3. Kliknite na tlačidlo Overiť.
  4. Po zobrazení ukážky kliknite na tlačidlo Požiadať. Stačí si podať žiadosť na jednu adresu URL produktu z vašej webovej lokality.

Piny produktov sa do 24 hodín zmenia na rozšírené piny.

Ďalšie informácie nájdete na našej lokalite pre vývojárov.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás