Propagované piny aplikácií

Propagované piny aplikácií umožňujú používateľom objavovať a sťahovať aplikácie pre systémy iOS a Android priamo z propagovaného pinu. V týchto pinoch sa zobrazí ikona aplikácie aj tlačidlo na inštaláciu. Klepnutím na tlačidlo si používatelia môžu aplikáciu stiahnuť priamo do svojho zariadenia so systémom iOS alebo Android.

Piny appiek vám umožňujú predstaviť a distribuovať vašu aplikáciu publiku na Pintereste.  Mieru inštalácie aplikácie vám môžeme pomôcť sledovať vďaka našej priamej integrácii s partnermi pre meranie mobilných aplikácií (MMP). Partneri MMP, ktorých podporujeme, sú spoločnosti Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, Singular a Tune.

Vytvorenie kampaní propagovaných pinov appiek

Ak chcete začať s propagovanými pinmi aplikácií, najskôr vytvorte statický pin alebo videopin odkazujúci na obchod iTunes alebo na obchod s aplikáciami pre Android. Ak chcete pin propagovať v rámci kampane zameranej na inštaláciu aplikácie, jeho adresa URL musí byť platnou adresou URL obchodu iTunes alebo obchodu s aplikáciami pre Android. Príklad:

https://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=en_US

V kroku na výber pinu sa zobrazia všetky vaše kreatívne piny (videopiny aj statické piny), ktoré odkazujú na obchod s aplikáciami. Uistite sa, že pin, ktorý hľadáte, používa adresu URL, ktorá odkazuje priamo na obchod s aplikáciami.

Pin sa tiež musí nachádzať na verejnej nástenke (ako všetky propagované piny). Ak vytvárate videopin aplikácie, nahrajte videosúbor priamo na Pinterest, pretože videá z YouTubu ani Vimea neakceptujeme. Viac informácií o špecifikáciách a osvedčených postupoch pri tvorbe kreatívneho obsahu nájdete v tomto článku o propagovaných videopinoch. Potom prejdite na stránku podmienok a prijmite podmienky programu merania mobilných aplikácií Pinterestu.

Keď podľa pokynov uvedených vyššie vytvoríte piny, budete môcť vytvoriť reklamy a kampane na inštaláciu aplikácie. Ak chcete reklamy vytvárať pomocou hromadného editora, prečítajte si tento článok. Ak chcete reklamy vytvárať pomocou správcu reklám, prečítajte si tento článok a vyberte cieľ kampane Inštalácia aplikácie. Potom postupujte podľa pokynov príslušného partnera pre meranie mobilných aplikácií: Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, SingularTune.

Optimalizácia

Pre propagované piny aplikácií si môžete vybrať z dvoch taktík optimalizácie: dokončené inštalácie aplikácie a návštevnosť stránky sťahovania. Obidve možnosti sa účtujú podľa počtu kliknutí (CPC). Nezabúdajte, že keď vytvoríte kampaň, nebudete môcť možnosť optimalizácie ponuky zmeniť. Ak budete chcieť vybrať inú optimalizáciu ponuky, budete musieť vytvoriť novú kampaň.

Optimalizácia pre inštalácie
(cieľ „Inštalácia aplikácie“): Náš algoritmus bude ponuky každý deň automaticky upravovať na základe vami poskytnutej cieľovej hodnoty CPI a nami predpokladanej pravdepodobnosti inštalácie. Ponuku nastavte na cieľovú hodnotu CPI a ponuky CPC sa podľa nej automaticky upravia. Keď používatelia kliknú na vašu stránku v obchode s aplikáciami, zaplatíte cenu CPC.

Ak chcete implementovať túto taktiku, v správcovi reklám vyberte ako možnosť optimalizácie kampane položku Dokončené inštalácie aplikácie. V hromadnom editore zadajte ako cieľ kampane možnosť App Install (Inštalácia aplikácie) a zadajte cieľovú cenu CPI do poľa maximálnej ponuky.

Optimalizácia pre návštevnosť
(cieľ „Návštevnosť stránky sťahovania“): Reklamy sa zobrazujú ako bežná kampaň typu CPC a sú optimalizované pre návštevnosť prostredníctvom klikania. Ponuky upravujete manuálne tak, aby sa dosiahol požadovaný počet inštalácií.

Ak chcete implementovať túto taktiku, v správcovi reklám vyberte ako možnosť optimalizácie kampane položku Traffic to your download page (Návštevnosť stránky sťahovania). V hromadnom editore zadajte ako cieľ kampane možnosť App install traffic (Návštevnosť stránky na inštaláciu aplikácie).

Odporúčania týkajúce sa kreatívneho obsahu propagovaných pinov aplikácií nájdete v tejto príručke.

Zobrazenie metrík

Pri prezeraní kampaní na inštaláciu aplikácie na paneli prehľadov sa predvolene zobrazia položky „Cena za výsledok“ a „Inštalácia aplikácie – počet konverzií“, ktoré uvádzajú cenu za inštaláciu a počet inštalácií pre vašu kampaň. Ďalšie metriky pre kampane na inštaláciu aplikácie zobrazíte pridaním stĺpcov v časti „Konverzie pri inštalácii aplikácie“ do zobrazenia prehľadov v správcovi reklám. 

Prečítajte si, ako si môžete prispôsobiť tabuľku prehľadov.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás