Prehľad reklám

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Reklamy sú bežné piny, za ktoré platíte, aby sa zobrazovali na miestach, kde si ich používatelia skôr všimnú. Tieto piny sa zobrazujú v novinkách požadovaného publika, v novinkách kategórií a v relevantných výsledkoch vyhľadávania.

Dostupnosť reklám

Reklamy sú k dispozícii pre firemné účty v týchto krajinách:

 • USA
 • Kanada
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Írsko
 • Taliansko
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Portugalsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Austrália
 • Nový Zéland
 • Cyprus
 • Malta
 • Luxembursko
 • Česká republika
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Slovensko

Nákupné reklamy sú momentálne k dispozícii len na niektorých trhoch s reklamami uvedených vyššie. Prečítajte si ďalšie informácie o dostupnosti nákupných reklám.

Nastavenie reklám

Na vytváranie reklám potrebujete firemný účet. Suma, ktorú zaplatíte, bude závisieť od rozpočtu a limitov výdavkov, ktoré nastavíte pre svoje kampane. Prečítajte si, ako nastaviť ponuku.

Ak chcete začať spúšťať reklamy, prejdite do správcu reklám na stránke ads.pinterest.com. Pri prvom prístupe k správcovi reklám sa zobrazí výzva na výber krajiny, Podľa toho sa určí mena fakturácie. Nezabúdajte, že túto voľbu nebude neskôr možné zmeniť.

Naučte sa vytvárať reklamy.

Požiadavky na reklamy

Pred propagáciou svojich pinov sa uistite, že spĺňajú tieto požiadavky:

 • Sú uložené vo vašom firemnom profile.
 • Sú uložené na verejných nástenkách.
 • Majú cieľové adresy URL.
 • Nemajú skrátené odkazy v cieľovej adrese URL ani popise.
 • Nejde o videá ani súbory GIF tretích strán.
 • Dodržiavajú naše usmernenia pre reklamy.

Odporúčame používať pomer strán 2:3 alebo rozmery 1 000 x 1 500 pixelov. Piny, ktoré presahujú pomer šírky a výšky 2:4,2, sa v novinkách ľudí skrátia. To znamená, že ľudia budú vidieť len časť vášho pinu, nie celý pin.

Preštudujte si podrobnejšie produktové špecifikácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ktoré piny propagovať. 

 

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás