Propagované video

Nahraním a propagovaním videí na Pintereste môžete pomôcť ľuďom objaviť vašu značku alebo podporiť akcie vykonávané na svojej webovej lokalite, ako sú napríklad platby alebo registrácie.

Keď sa propagované videá zobrazia v novinkách používateľa, začnú sa prehrávať. Keď používatelia klepnú na video, otvorí sa náhľad videa zblízka, v ktorom si ho môžu pozrieť vo väčšom zobrazení alebo prehrať odznova. Ak propagujete video a ako cieľ kampane máte nastavené zvýšenie počtu konverzií alebo zvýšenie návštevnosti, klepnutím na video sa tiež načíta cieľová lokalita.

Vytváranie kampaní na propagáciu videí

  1. Začnite vytvorením reklamy v správcovi reklám alebo hromadnom editore.

  2. Ak je vaším cieľom zvýšenie povedomia o videu, ako cieľ kampane vyberte zhliadnutia videa. Ak chcete video použiť v rámci cieľov na zvýšenie výkonnosti, ako cieľ vyberte zvýšenie návštevnosti alebo počtu konverzií.

  3. V prípade kampaní zameraných na zvýšenie návštevnosti a počtu konverzií prepnite prepínač s názvom „Chcete z tejto reklamy urobiť video?“.

  4. Pokračujte v procese vytvorenia reklamy.

Propagované videá sú dostupné vo formáte so štandardnou aj maximálnou šírkou. Štandardné video má rovnakú veľkosť ako bežné piny, zatiaľ čo video s maximálnou šírkou sa na mobilných zariadeniach zobrazuje v dvoch stĺpcoch. Oba formáty sú dostupné prostredníctvom marketingových partnerov pre Pinterest a nášho správcu reklám. Ak máte firemný účet, môžete oba formáty nahrať a propagovať prostredníctvom nástroja na nahrávanie videí, ktorý je dostupný na stránke pinterest.com, na stránke ads.pinterest.com a v hromadnom editore.

Formát videa

 

Štandardné video

Video s maximálnou šírkou

Dostupné ciele

Budovanie povedomia

Zvýšenie zvažovania

Podnietenie k akcii

Budovanie povedomia

Spôsoby nákupu

CPM

CPC

Konverzie

CPM

Dostupnosť na trhu

Všetky reklamné trhy Pinterestu

Všetky reklamné trhy Pinterestu

Dostupnosť v zariadeniach

iPhone, mobilné telefóny s Androidom, iPad a tablety s Androidom

iPhone, mobilné telefóny s Androidom

Funkcie

V novinkách sa prehráva bez zvuku

Používateľ môže video kliknutím zväčšiť a zapnúť zvuk (podľa predvolených nastavení zariadenia používateľa).

V novinkách sa prehráva bez zvuku

Používateľ môže pomocou tlačidla hlasitosti v novinkách zapnúť zvuk alebo kliknúť na video a zobraziť ho so zvukom (podľa predvolených nastavení zariadenia používateľa).

Špecifikácie kreatívneho obsahu

Všetky propagované videá musia byť v súlade s usmerneniami pre reklamu Pinterestu.

 

 

 

Štandardné video

Video s maximálnou šírkou

Typ súboru

.mp4 alebo .mov

.mp4 alebo .mov

Veľkosť súboru

Max. 2 GB

Max. 2 GB

Pomer strán

Povinné:

Vyššie než 1,91:1 a menšie než 1:2

Odporúčané: 1:1 (štvorec) alebo 2:3 (na výšku)

Povinné:

1:1 (štvorec) alebo 16:9 (širokouhlé)

Kódovanie

H.264

H.264

Dĺžka

Min. 4 sekundy, max. 15 minút

Odporúčané: 6 až 15 sekúnd

Min. 4 sekundy, max. 15 minút

Odporúčané: 6 až 15 sekúnd

Text

Názov: najviac 100 znakov. Ak názov nie je zadaný, v novinkách sa zobrazí popis.

Popis: najviac 500 znakov.

V novinkách sa pravdepodobne zobrazí prvých 50 až 60 znakov názvu alebo popisu.

Názov: najviac 100 znakov. Ak názov nie je zadaný, v novinkách sa zobrazí popis.

Popis: najviac 500 znakov.

V novinkách sa pravdepodobne zobrazí prvých 50 až 60 znakov názvu alebo popisu.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás