Propagované video

Pomocou firemného účtu na Pintereste môžete propagovať videá, ktoré ľuďom pomôžu objaviť vašu značku alebo ich podnietia k akciám na vašej webovej lokalite.
Propagované videá sú dostupné vo formáte so štandardnou aj maximálnou šírkou. Štandardné video má rovnakú veľkosť ako bežné piny, zatiaľ čo video s maximálnou šírkou sa na mobilných zariadeniach zobrazuje v dvoch stĺpcoch.

Podrobnosti a dostupnosť propagovaného videa

Keď sa propagované videá zobrazia v novinkách používateľa, začnú sa prehrávať. Diváci môžu klepnutím na video pozerať video vo väčšom zobrazení, prehrať ho znova alebo sledovať so zvukom. Propagované video je k dispozícii na zvýšenie: povedomia o značke, zhliadnutí videa, návštevnosti a cieľov kampaní zameraných na konverzie. Ak propagujete video a ako cieľ kampane máte nastavené zvýšenie počtu konverzií alebo zvýšenie návštevnosti, klepnutím na video sa tiež načíta cieľová lokalita.

Vytvorenie propagovaného videa v správcovi reklám

Propagované video môžete vytvoriť rovnakým spôsobom, ako propagujete akýkoľvek pin v správcovi reklám. Pri výbere reklám kliknite na ikonu   a potom vyberte položku Video, aby sa zobrazili všetky videopiny dostupné na propagované video. V závislosti od cieľa vašej kampane sa môže zobraziť možnosť Maximálne video. Ak chcete vytvoriť videopin, môžete kliknúť na ikonu  .

Naučte sa vytvoriť kampaň v správcovi reklám

Vytváranie propagovaného videa v hromadnom editorovi

Ak chcete vytvoriť reklamu vo forme videa, zadajte do stĺpca Cieľ kampane slová AWARENESS, VIDEO, TRAFFIC, alebo WEB_CONVERSION. Do stĺpca Formát reklamy zadajte VIDEO. Ak chcete vytvoriť kampaň na zvýšenie povedomia alebo zvýšiť počet zhliadnutí videa, môžete do stĺpca Formát reklamy zadať MAX_VIDEO.

Naučte sa používať hromadný editor

Formát videa

 

Štandardné video

Video s maximálnou šírkou

Dostupné ciele

 • Povedomie o značke (CPM)
 • Zhliadnutia videa (CPV)
 • Návštevnosť (CPC)
 • Konverzie (CPA cieľa)
 • Povedomie o značke (CPM)
 • Zhliadnutia videa (CPV)

 

Dostupnosť na trhu

 • Všetky reklamné trhy Pinterestu
 • Všetky reklamné trhy Pinterestu

Dostupnosť v zariadeniach

 • iPhone
 • Mobil s Androidom
 • iPad
 • Tablet s Androidom
 • iPhone
 • Mobil s Androidom

Funkcie zvuku

 • V novinkách sa prehráva bez zvuku
 • Klepnutím na video ho používatelia môžu zväčšiť a sledovať so zvukom (závisí od nastavení zariadenia)
 • V novinkách sa prehráva bez zvuku
 • Používatelia môžu zvuk zapnúť tlačidlami úrovne hlasitosti alebo klepnúť na video a sledovať ho so zvukom (závisí od nastavení zariadenia)

Špecifikácie kreatívneho obsahu

Všetky propagované videá musia byť v súlade s usmerneniami pre reklamu Pinterestu.

 

Štandardné video

Video s maximálnou šírkou

Typ súboru

.mp4 alebo .mov

.mp4 alebo .mov

Veľkosť súboru

Max. 2 GB

Max. 2 GB

Pomer strán

Povinné:

Vyššie než 1,91:1 a menšie než 1:2

Odporúčané: 1:1 (štvorec) alebo 2:3 (na výšku)

Povinné:

1:1 (štvorec) alebo 16:9 (širokouhlé)

Kódovanie

H.264

H.264

Dĺžka

Min. 4 sekundy, max. 15 minút

Odporúčané: 6 až 15 sekúnd

Min. 4 sekundy, max. 15 minút

Odporúčané: 6 až 15 sekúnd

Text

Názov: najviac 100 znakov. Ak názov nie je zadaný, v novinkách sa zobrazí popis.

Popis: najviac 500 znakov.

V novinkách sa pravdepodobne zobrazí prvých 50 až 60 znakov názvu alebo popisu.

Názov: najviac 100 znakov. Ak názov nie je zadaný, v novinkách sa zobrazí popis.

Popis: najviac 500 znakov.

V novinkách sa pravdepodobne zobrazí prvých 50 až 60 znakov názvu alebo popisu.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás