Videoreklamy

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Pomocou firemného účtu na Pintereste môžete propagovať videá, ktoré ľuďom pomôžu objaviť vašu značku alebo ich podnietia k akciám na vašej webovej lokalite. Videoreklamy sú dostupné vo formáte so štandardnou aj maximálnou šírkou. Štandardné video má rovnakú veľkosť ako bežné piny, zatiaľ čo video s maximálnou šírkou sa na mobilných zariadeniach zobrazuje v dvoch stĺpcoch. 

Podrobnosti a dostupnosť videoreklám

Keď sa videoreklamy zobrazia v novinkách používateľa, začnú sa prehrávať. Diváci môžu ťuknutím na video pozerať video vo väčšom zobrazení, prehrať ho znova alebo sledovať so zvukom. Videoreklama je k dispozícii na zvýšenie: povedomia o značke, zhliadnutí videa, návštevnosti a cieľov kampaní zameraných na konverzie. Ak propagujete video a ako cieľ kampane máte nastavené zvýšenie počtu konverzií alebo zvýšenie návštevnosti, ťuknutím na video sa tiež načíta cieľová lokalita.

Vytvorenie videoreklamy v správcovi reklám

Videoreklamu môžete vytvoriť rovnakým spôsobom, akým propagujete akýkoľvek iný pin v správcovi reklám. Pri výbere reklám kliknite na ikonu a potom vyberte položku Video alebo Max. video, čím sa zobrazia všetky videopiny dostupné pre videoreklamy. Videopin môžete vytvoriť aj kliknutím na ikonu 

Naučte sa vytvoriť kampaň v správcovi reklám

Vytvorenie videoreklamy v hromadnom editore

Ak chcete vytvoriť reklamu vo forme videa, zadajte do stĺpca Cieľ kampane slová AWARENESS, VIDEO, TRAFFIC, alebo WEB_CONVERSION. Do stĺpca Formát reklamy zadajte VIDEO. Ak chcete vytvoriť kampaň na zvýšenie povedomia alebo zvýšiť počet zhliadnutí videa, môžete do stĺpca Formát reklamy zadať MAX_VIDEO.

Naučte sa používať hromadný editor

Formát videa

Či už vytvárate štandardné videá alebo videá s maximálnou šírkou, pozrite si naše špecifikácie kreatívneho obsahu, ktoré vám pomôžu vytvárať optimálne videoreklamy. 

 

Štandardné video

Video s maximálnou šírkou

Dostupné ciele

 • Povedomie o značke (CPM)
 • Zhliadnutia videa (CPV)
 • Návštevnosť (CPC)
 • Konverzie (CPA cieľa)
 • Povedomie o značke (CPM)
 • Zhliadnutia videa (CPV)

 

Dostupnosť na trhu

 • Všetky reklamné trhy Pinterestu
 • Všetky reklamné trhy Pinterestu

Dostupnosť v zariadeniach

 • iPhone
 • Mobil s Androidom
 • iPad
 • Tablet s Androidom
 • Počítač
 • iPhone
 • Mobil s Androidom

Funkcie zvuku

 • V novinkách sa prehráva bez zvuku
 • Klepnutím na video ho používatelia môžu zväčšiť a sledovať so zvukom (závisí od nastavení zariadenia)
 • V novinkách sa prehráva bez zvuku
 • Používatelia môžu zvuk zapnúť tlačidlami úrovne hlasitosti alebo klepnúť na video a sledovať ho so zvukom (závisí od nastavení zariadenia)

 

Všetky videoreklamy musia byť v súlade s usmerneniami pre reklamu Pinterestu.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás