Rozšírené piny

Rozšírené piny sú typom formátu organického pinu, ktorý poskytuje lepší kontext nápadu tým, že uvádza ďalšie informácie priamo v pine. Rozšírené piny sú bezplatný produkt, ktorý je dostupný pre všetkých na Pintereste. Rozšírené piny spoznáte podľa ďalších údajov nad a pod obrázkom v náhľade zblízka a podľa názvu uvedeného tučným písmom v mriežke.

Typy rozšírených pinov

Rozšírené piny pridávajú do pinov ďalšie detaily a aktualizujú dôležité informácie z webových lokalít, z ktorých pochádzajú. Ak sa niečo zmení na pôvodnej webovej lokalite, rozšírený pin sa aktualizuje tak, aby danú zmenu odrážal.

Existujú tri typy rozšírených pinov: piny produktov, piny článkov a piny receptov. Rozšírené piny produktov uvádzajú aktuálnu cenu, dostupnosť a informácie o produkte priamo v pine. Rozšírené piny článkovreceptov sa aktualizujú tak, aby odrážali akékoľvek úpravy, ktoré vykonáte na webe.

Žiadosť o rozšírené piny

  1. Ak máte na lokalite obsah s produktom, článkom alebo receptom, označte tieto stránky rozšírenými meta značkami.
  2. Po pridaní meta značiek na webové stránky overte jednu z vašich správne označených stránok obsahu pomocou nástroja na overenie rozšírených pinov.
  3. Ak je webová stránka, prostredníctvom ktorej odosielate žiadosť, správne označená, zobrazí sa tlačidlo Požiadať.
  4. Kliknutím na toto tlačidlo môžete požiadať o rozšírené piny.

Po podaní vašu žiadosť spracujeme do 24 hodín.

Ak sú na vašej lokalite povolené rozšírené piny, všetok obsah, ktorý obsahuje správne meta značky, sa na vašej lokalite začne zobrazovať ako rozšírené piny, keď bude pridaný na Pinterest. Existujúce piny, ktoré odkazujú späť na stránky s rozšírenými meta značkami, sa takisto začnú zobrazovať ako rozšírené piny.

Odstránenie údajov rozšírených pinov

Ak chcete odstrániť údaje rozšírených pinov zo stránky obsahu, jednoducho pridajte túto značku do hlavičky stránky pred koncovú značku body:

<meta name="pinterest-rich-pin" content="false" />

Značka prepíše meta značky rozšírených pinov iba na danej stránke a nebude mať vplyv na zvyšok vašej lokality. Ak budete chcieť rozšírené piny znova povoliť, stačí túto značku odstrániť.

Rozvinutie

Pinterest občas rozšírený obsah „rozvinie“ na nerozšírené piny. To znamená, že obrázky, ktoré vyzerajú podobne, upravíme tak, aby uvádzali rozšírené informácie v pinoch, ktoré sú podľa nás rovnaké.

Ak chcete skontrolovať, či nie sú rozšírené informácie pre rozvinutie nesprávne, kliknite na tri bodky v hornej časti pinu a vyberte možnosť Nahlásiť pin. Zobrazí sa text „[Recept/cena/názov] nie je správny“. Rozvité informácie môžete odstrániť kliknutím na danú možnosť. Ak narazíte na piny, ktoré budú mať nesprávne pridané rozšírené informácie, odstráňte ich podľa nasledujúceho postupu.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás