Nastavenie kampane

Keď chcete v správcovi reklám vytvoriť reklamnú kampaň s propagovaným pinom, začnite vytvorením kampane. Kampane sú reklamné štruktúry najvyššej úrovne a zahŕňajú reklamné skupiny a propagované piny. Prečítajte si ďalšie informácie o štruktúre kampane.

Vytvorenie kampane

 1. Vo svojom firemnom účte na Pintereste kliknite na položku Reklamy.
 2. Vyberte možnosť Vytvoriť reklamu.
 3. Vyberte cieľ kampane, ktorý najviac vystihuje váš obchodný cieľ.
 4. Zadajte názov kampane.
 5. Ak chcete, nastavte limit výdavkov na určenie maximálnej sumy, ktorú môžete na kampaň minúť.
  • Limity výdavkov sú voliteľné a možno ich nastaviť ako denné a celkové limity. Sú užitočné predovšetkým ako ochranné opatrenia pred nadmerným míňaním. Limity výdavkov nemajú vplyv na tempo míňania na reklamy.
 6. Ak chcete kampaň vytvoriť v pozastavenom stave, začiarknite políčko vedľa položky Pozastaviť kampaň?
 7. Ak chcete vytvoriť kampaň a prejsť na nastavenie reklamnej skupiny, kliknite na položku Pokračovať. Ak chcete spustiť svoje reklamy, kliknite na položku Spustiť.
  • Ak vašej kampani chýbajú akékoľvek ďalšie informácie, chyby sa zvýraznia oranžovou farbou na ľavej strane obrazovky.
  • Ak chcete prejsť k danej sekcii a opraviť existujúce chyby, kliknite na zvýraznené témy v ľavom navigačnom paneli.

Zadané informácie sa budú ukladať pri každom prechode na ďalší krok. Ak okno opustíte pred kliknutím na položku Pokračovať alebo Spustiť, vaša práca sa stratí.

Keď kliknete na položku Spustiť, vaše piny prejdú naším procesom kontroly reklamy na overenie, či sú v súlade s našimi usmerneniami pre reklamu.

Naučte sa vytvárať reklamné skupiny.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás