Zastavenie reklám

Ak chcete zastaviť hromadenie výdavkov, môžete v správcovi reklám kedykoľvek pozastaviť kampane, reklamné skupiny alebo propagované piny.

  1. Na Pintereste kliknite na položku Reklamy vedľa vyhľadávacej lišty a potom na položku Prehľad, čím prejdete do správcu reklám.
  2. Kliknite na položku Zobraziť všetky vedľa typu kampane, ktorý chcete upraviť.
  3. Kliknite na kampaň, reklamnú skupinu alebo propagovaný pin, ktorý chcete upraviť.
  4. Prepínač Vypnuté/Zapnuté prepnite do polohy Vypnuté.

Ak máte spustenú kampaň s viacerými reklamnými skupinami, pozastavením jednej z nich sa zastavia všetky propagované piny v rámci danej reklamnej skupiny, ale nebude to mať vplyv na ostatné reklamné skupiny v danej kampani.  Ak zastavíte kampaň, pozastavia sa všetky reklamné skupiny, ktoré obsahuje.

Prečítajte si viac o úpravách kampaní. 
 

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás