Zastavenie reklám

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Ak chcete zastaviť hromadenie výdavkov, môžete v správcovi reklám kedykoľvek pozastaviť svoje kampane, reklamné skupiny alebo reklamy.

  1. Na Pintereste kliknite na položku Reklamy vedľa vyhľadávacej lišty a potom na položku Prehľad, čím prejdete do správcu reklám.
  2. Kliknite na položku Zobraziť všetky vedľa typu kampane, ktorý chcete upraviť.
  3. Kliknite na kampaň, reklamnú skupinu alebo reklamu, ktorú chcete upraviť.
  4. Prepínač Vypnuté/Zapnuté prepnite do polohy Vypnuté.

Ak máte spustenú kampaň s viacerými reklamnými skupinami, pozastavením jednej z nich sa zastavia všetky reklamy v rámci danej reklamnej skupiny, ale nebude to mať vplyv na ostatné reklamné skupiny v danej kampani.  Ak zastavíte kampaň, pozastavia sa všetky reklamné skupiny, ktoré obsahuje.

Prečítajte si viac o úpravách kampaní. 
 

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás