Sledovanie konverzií pomocou značky Pinterestu

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej značka Pinterestu zatiaľ nie je k dispozícii. Pozrite sa, kde je značka Pinterestu k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Značka Pinterestu je kód v jazyku JavaScript, ktorý vložíte na webovú lokalitu, keď chcete zhromažďovať informácie o konverziách a budovať publiká na základe akcií, ktoré na lokalite používatelia vykonali.

tejto príručke sa dozviete, ako si nastaviť značku Pinterestu. Ak budete používať značku Pinterestu, máte povinnosť informovať, že na svojej webovej lokalite používate sledovanie konverzií, ako je to uvedené v našich reklamných štandardoch.

Ak ste používateľom nasledujúcich webových lokalít, kliknutím na ich názov zobrazíte sprievodcu pre konkrétnu lokalitu:

Ak používate službu Wordpress alebo Woocommerce, môžete si bezplatne stiahnuť rozšírenie PixelYourSite a pridať značku Pinterestu na svoju webovú lokalitu.

Sledovanie konverzií pomocou značky Pinterestu

Udalosť konverzie možno definovať podľa konkrétnej akcie, ktorú niekto na vašej webovej lokalite vykoná, ako je napríklad prihlásenie na odber bulletinu alebo nákup produktu. Konverzie možno vykazovať pre 9 typov aktivity na vašej webovej lokalite.

 • PageVisit: Zobrazenia primárnych stránok, napríklad stránok produktov alebo článkov. 
 • ViewCategory: Zobrazenia stránok kategórie.
 • Search: Vyhľadávania na webovej lokalite. 
 • AddToCart: Pridanie položiek do nákupného košíka.
 • Checkout: Dokončenie transakcií.
 • WatchVideo: Zhliadnutia videa.
 • Signup: Registrácia v produktoch alebo službách.
 • Lead: Záujem o produkt alebo službu.
 • Custom: Túto udalosť môžete použiť na sledovanie špeciálnej udalosti, ktorú chcete zahrnúť do prehľadu konverzií.

Informácie o nastavení konkrétnych udalostí v značke Pinterestu nájdete v úplnom sprievodcovi implementáciou. Dôkladne skontrolujte, či sa základný kód a zodpovedajúci kód udalosti nachádzajú na každej stránke, na ktorej chcete sledovať konverzie, a či sa základný kód spúšťa pred kódom udalosti. Po pridaní kódov počkajte 5 minút a potom v nástroji Conversion Manager (Správca konverzií) potvrďte, že značky boli správne implementované.

Overenie návštevnosti

Kliknite na značku Pinterestu na stránke https://ads.pinterest.com/conversion_tags/. Naľavo uvidíte časť História udalostí značiek. Budú tu uvedené všetky kódy udalostí, ktoré ste úspešne pridali. Vedľa kódu udalosti uvidíte, koľkokrát sa značka v priebehu posledných 24 hodín spustila, a tiež časovú pečiatku spustenia poslednej udalosti v čase UTC. Údaje v histórii udalostí značiek sa aktualizujú každých 5 minút.

Nezabúdajte, že tieto metriky odkazujú na celkový počet spustení značky – vždy, keď niekto načíta stránku, na ktorej je vložená vaša značka, mala by sa značka spustiť a započíta sa jedna udalosť. Tieto metriky nemusia nevyhnutne predstavovať konverzie Pinterestu, pretože konverzie sa môžu započítať iba pri spusteniach značky uskutočnených používateľmi Pinterestu, ktorých môžeme identifikovať na základe ich súborov cookie Pinterestu alebo prostredníctvom rozšírenej zhody.

Ak teda nedôjde každý deň k návšteve stránok, na ktoré ste vložili značku Pinterestu, počet za posledných 24 hodín môže byť pre niektoré dni 0. V stĺpci úplne vpravo si môžete overiť posledný čas, kedy sa kód udalosti spustil.

Rozšírená zhoda

Voliteľným doplnkom k základnému kódu je naša nedávno vylepšená funkcia Rozšírená zhoda: ďalší hašovaný parameter e‑mailu, ktorý môžete pridať do značky Pinterestu a ktorý bude porovnávať údaje konverzií s príslušným používateľom Pinterestu. Vďaka tomu môžete odosielať hašované e‑maily Pinterestu tak, aby sa zhodovali s udalosťami lokality, keď nie je prítomný súbor cookie. V prehľade správcu reklám tak presne uvidíte ďalšie konverzie. Nové funkcie založené na súboroch cookie dopĺňajú funkcie rozšírenej zhody bez podpory súborov cookie.

S cieľom ochrany súkromia sú e‑maily hašované a do 24 hodín sa odstránia.

Sprievodca rozšírenou zhodou obsahuje informácie o tom, ako implementovať rozšírenú zhodu a vyriešiť problémy týkajúce sa zabezpečenia alebo súkromia.

Ďalšie funkcie viditeľnosti

Značka Pinterestu vytvára a používa súbory cookie v kontexte prvej strany vo vašej doméne, aby bolo možné poskytnúť lepší prehľad návštevnosti Pinterestu na vašej lokalite. 

Pomocou funkcie inteligentnej zhody (signály prehliadača) môžeme efektívnejšie využívať súbory cookie na párovanie, aby sme zvýšili dosah a presnosť.

Pinterest využíva dátové partnerstvá, ktoré slúžia na spárovanie konverzií s používateľmi Pinterestu. Ak si napríklad používateľ prezerá vašu lokalitu na telefóne, ale rozhodne sa kúpiť si produkt vo webovom prehliadači, náš serverový softvér dokáže tieto zariadenia spojiť, takže je možné lepšie zaznamenať konverzie, ktoré získate na ľubovoľnom zariadení. 

Ak sa chcete prihlásiť na používanie týchto funkcií:

 • Nové súbory cookie (prvej strany): Nevyžaduje sa žiadna akcia.
 • Zhoda naprieč zariadeniami: Nevyžaduje sa žiadna akcia.
 • Rozšírená zhoda: Tieto pokyny pošlite vývojárskemu tímu.
 • Konverzie v aplikácii: Poraďte sa s tímom účtu Pinterestu.
 • Inteligentné párovanie: Nie je potrebná žiadna akcia.

Zaväzujeme sa neustále vylepšovať náš algoritmus určovania zhody a spresňovať naše modely, aby sme mohli poskytovať presnejší prehľad konverzií, ktoré generujú vaše kampane. Ak máte otázky alebo problémy, obráťte sa na svoj tím účtu alebo na nás.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás