Používanie hromadného editora

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Hromadný editor je nástroj, ktorý pomáha efektívne vytvárať a spravovať tisíce reklamných kampaní. Stačí si stiahnuť šablónu vo formáte súboru CSV, zadať údaje kampaní a nahrať hárok do hromadného editora – všetky zmeny sa potom vykonajú naraz.

Upozorňujeme, že súbor CSV možno stiahnuť len v angličtine a nahrané hodnoty musia byť takisto v angličtine. V súčasnosti nepodporujeme žiadne iné jazyky.

Vytváranie reklám pomocou hromadného editora

Na stránke hromadného editora môžete exportovať prázdne šablóny na vytvorenie novej kampane.

 1. V ľavom hornom rohu Pinterestu kliknite na položku Reklamy a vyberte možnosť Hromadný editor alebo prejdite na stránku ads.pinterest.com/bulk_editor.

 2. Kliknutím na položku Stiahnuť vzorový hárok si stiahnite šablónu, ktorú budete môcť použiť ako model na vytvorenie vlastného hárka. Môžete použiť prispôsobené šablóny obsahujúce jedinečné údaje kampaní, reklamných skupín, reklám a kľúčových slov a zahrnúť tak polia potrebné pre konkrétnu akciu, ktorú vykonávate.

 3. Ak chcete vytvoriť novú entitu (kampaň, reklamnú skupinu alebo reklamu), pridajte do hárka nový riadok a ako požadovanú akciu vyberte v stĺpci A možnosť Create (Vytvoriť). ID objektov môžete nechať prázdne, pretože ešte neboli vytvorené.

 4. Po skončení nahrajte hárok hromadného editora kliknutím na položku Upload Template (Nahrať šablónu).

 5. Ak vytvárate reklamy, pomocou sekcie Upload Media (Nahrať médiá) nahrajte obrázky alebo video pre kreatívny obsah reklamy.

 6. Kliknite na položku Upload (Nahrať).

Úprava existujúcich reklám pomocou hromadného editora

Ak chcete použiť šablóny s údajmi z existujúcich kampaní, prejdite v správcovi reklám na stránku prehľadov kampane a exportujte hromadný hárok na úpravu alebo duplikovanie.

 1. Na stránke prehľadov správcu reklám sa uistite, že údaje exportujete použitím možností „Bulk sheet for editing or duplicating“ (Hromadný hárok na úpravu alebo duplikovanie).

 2. Pri vypĺňaní hárka zmenami existujúcich položiek nezabudnite pridať do stĺpca A akciu Edit (Upraviť). Riadky, ktoré v stĺpci A neobsahujú žiadnu akciu, budeme ignorovať.

 3. Ak chcete vytvoriť novú entitu (kampaň, reklamnú skupinu alebo reklamu), pridajte do hárka nový riadok a ako požadovanú akciu vyberte v stĺpci A možnosť Create (Vytvoriť). Nezabudnite v upravovanej šablóne hromadného editora pridať odkaz na ID nadradeného objektu a nechať ostatné polia daného nadradeného objektu prázdne.

 4. Po skončení kliknite v ľavom hornom rohu Pinterestu na položku Reklamy a vyberte možnosť Hromadný editor alebo prejdite na stránku ads.pinterest.com/bulk_editor.

 5. Kliknutím na položku Upload template (Nahrať šablónu) nahrajte hárok hromadného editora.

 6. Ak upravujete propagované piny, pomocou sekcie Upload Media (Nahrať médiá) pridajte obrázky pre kreatívny obsah reklamy. Ak používate softvér na úpravu fotiek (napríklad Adobe Photoshop) a nahrávate súbor obsahujúci vrstvy dokumentu, exportujte obrázok vo formáte JPG alebo PNG predtým, ako ho nahráte na našu platformu.

 7. Kliknite na položku Upload (Nahrať).

Keď sa súbor odošle na spracovanie, stlačte tlačidlo Continue (Pokračovať). Prejdete tak k tabuľke histórie zmien, kde môžete zistiť, či bolo nahrávanie úspešné. Keď sa stav nahrávania zmení na Succeeded (Úspešné), znamená to, že hárok bol spracovaný bez chýb. Ak je stav uvedený ako Errors (Chyby), stiahnite si výsledky, skontrolujte položku Status (Stav) a zistite, aké zmeny je potrebné vykonať. Ak je stav uvedený ako Failed (Nepodarilo sa), kliknutím na možnosť See details (Zobraziť podrobnosti) môžete zistiť, aké zmeny je potrebné vykonať. Vykonajte požadované zmeny a súbor znova nahrajte. Riadky bez požadovanej akcie (stĺpec A) budú ignorované. Nahrané súbory sa uchovávajú na 30 dní, zatiaľ čo stiahnuté súbory len na jeden deň.

Prečítajte si naše tipy o používaní hromadného editora.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás