Aktualizácia IČ DPH alebo čísla dane z tovaru a služieb (GST)

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Zistite viac

Pri vytváraní reklamného účtu vás požiadame, aby ste pre daňové účely potvrdili, že ste firma. Status firmy znamená, že by ste svojou reklamou chceli dosiahnuť ekonomické výhody, ako sú napríklad vyššie obchodné výnosy, predaj alebo počet registrácií. Medzi firmy patria pobočky, drobní živnostníci, predajcovia na voľnej nohe, partnerstvá a ďalšie subjekty. Reklamy možno používať len na obchodné účely.

Registračné číslo DPH alebo dane z tovaru a služieb (GST)

Väčšina firiem sa musí zaregistrovať pre daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo pre daň z tovarov a služieb (GST). Na základe registrácie získate IČ DPH alebo číslo GST, pod ktorým môžete účtovať a príslušnému daňovému úradu odvádzať daň. Toto číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor osoby alebo subjektu, ktorý podniká. IČ DPH alebo číslo GST slúži na identifikáciu daňového statusu zákazníka a zároveň na identifikáciu miesta zdanenia.

Informácie poskytované Pinterestom v Centre pomoci nemožno považovať za náhradu odborného daňového poradenstva. Pinterest nemôže poskytovať rady v súvislosti s DPH. Ak máte otázky týkajúce sa registrácie pre DPH alebo GST, mali by ste sa obrátiť na daňového poradcu alebo príslušný daňový úrad.

Účtovanie DPH alebo dane z tovaru a služieb (GST)

To, či vám pri nákupe reklamy na Pintereste bude účtovaná DPH alebo GST, závisí od krajiny, v ktorej sídlite.

Účtovanie v Írsku

Ak je vaša firma založená v Írsku, k cenám za nákup reklám pripočítame DPH v príslušnej výške platnej v Írsku. Na účely DPH sa teda predaj považuje za uskutočnený v Írsku.

Ak je vaša firma oslobodená od platenia DPH podľa 13b/56b, začiarknite políčko v sekcii Daňové informácie a uveďte číslo oslobodenia. DPH sa vám nebude účtovať.

Účtovanie v EÚ (okrem Írska)

Ak bola vaša firma založená v inom členskom štáte (mimo Írska), pri nákupe propagovaných pinov sa vám nebude účtovať írska DPH,  pretože predaj sa bude na účely DPH považovať za uskutočnený mimo Írska. Môžete však mať povinnosť poskytnúť IČ DPH a samostatne vyúčtovať DPH za poskytnutie našej služby vo výške platnej vo vašom členskom štáte EÚ (v súlade s článkami 44 a 196 Smernice Rady).

Účtovanie mimo EÚ

Ak bola vaša firma založená mimo EÚ, pri nákupe reklám sa vám nebude účtovať írska DPH.  Na účely DPH sa predaj považuje za uskutočnený mimo Írska. Môžete však mať povinnosť poskytnúť IČ DHP alebo číslo GST a samostatne vyúčtovať DPH za poskytnutie našej služby vo výške platnej vo vašej krajine. Pre istotu sa obráťte na miestny daňový úrad, aby ste si postup potvrdili.

Účtovanie v Kanade

V dôsledku nedávnych zmien daňových zákonov platných od 1. júla 2021 bude daň účtovaná všetkým zákazníkom so sídlom v Kanade, ktorí do svojich platobných profilov nepridali registračné číslo dane z tovaru a služieb (GST), harmonizovanej dane z predaja (HST) alebo dane za predaj v Quebecu (QST). 

Ak v súčasnosti používate mesačnú fakturáciu, kontaktujte náš tím podpory a aktualizujte svoje daňové informácie. Ak používate automatické alebo manuálne platby, daňové informácie môžete aktualizovať v nastaveniach platieb. 

Aktuálne daňové sadzby GST, HST a QST v provinciách vám poskytne miestny daňový úrad.

Firmy, ktoré nemajú povinnosť registrácie DPH ani dane z tovaru a služieb (GST)

Reklamný účet na Pintereste si môžete zriadiť bez IČ DPH alebo GST:

  • ak nemáte povinnosť registrovať si IČ DPH alebo GST,
  • ak ste sa rozhodli nezaregistrovať sa na účely DPH ani GST,
  • ak sa vaša firma nachádza mimo Švajčiarska (ak sa vaša firma nachádza vo Švajčiarsku, reklamný účet na Pintereste si nebudete môcť vytvoriť bez IČ DPH).

Ak si chcete zriadiť reklamný účet bez DPH alebo GST, lnechajte pole pre daňové číslo prázdne. Budete musieť zadať adresu firmy a potvrdiť, že účet bude slúžiť na firemné účely.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, kto je povinný registrovať sa pre DPH alebo GST alebo kto sa môže registrovať dobrovoľne, a o postupoch registrácie, obráťte sa na miestny daňový úrad.

Aktualizácia IČ DPH alebo GST

Svoje IČ DPH alebo GST môžete aktualizovať vo firemných nastaveniach.

  1. Prihláste sa do svojho firemného účtu na Pintereste.
  2. V hornej časti obrazovky Pinterestu kliknite na položku Reklamy. 
  3. Vyberte položku Fakturácia.
  4. Prejdite do časti Nastavenia platieb a v sekcii nástenky Daňové informácie zadajte číslo DPH, GST/HST alebo QST. 
  5. Začiarknite políčko, ak sa na vás vzťahuje príslušná informácia. 
  6. Kliknite na Uložiť.

Častou chybou je zadanie DIČ namiesto IČ DPH. IČ DPH v EÚ sa začína kódom krajiny a po ňom nasleduje maximálne 12 znakov (čísiel alebo písmen). Ak si chcete skontrolovať svoje európske IČ DPH, navštívte webovú lokalitu Európskej komisie.

Austrálske firmy by mali zadať svoje číslo ABN (Australian Business Number), jedinečný 11-miestny identifikátor.

Novozélandské firmy by mali zadať svoje číslo NZBN (New Zealand Business Number), jedinečný 13-miestny identifikátor.

Kanadské firmy by mali zadať číslo dane GST, HST alebo QST.

Faktúry DPH alebo GST

Keď bude z vašej kreditnej karty úspešne zaúčtovaný príslušný poplatok, Pinterest odošle e‑mailom faktúru na e‑mailovú adresu pre fakturáciu priradenú k vášmu účtu, a to zvyčajne do 48 hodín od transakcie. Naše faktúry sú platné faktúry na daňové účely.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás