Aktualizácia IČ DPH

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Zistite viac

Pri vytváraní reklamného účtu vás požiadame, aby ste pre daňové účely potvrdili, že ste firma. Status firmy znamená, že by ste svojou reklamou chceli dosiahnuť ekonomické výhody, ako sú napríklad vyššie obchodné výnosy, predaj alebo počet registrácií. Medzi firmy patria pobočky, drobní živnostníci, predajcovia na voľnej nohe, partnerstvá a ďalšie subjekty. Reklamy možno používať len na obchodné účely.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Väčšina firiem sa musí zaregistrovať pre daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo pre daň z tovarov a služieb (GST). Na základe registrácie získate IČ DPH alebo číslo GST, pod ktorým môžete účtovať a príslušnému daňovému úradu odvádzať daň. Toto číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor osoby alebo subjektu, ktorý podniká. IČ DPH alebo číslo GST slúži na identifikáciu daňového statusu zákazníka a zároveň na identifikáciu miesta zdanenia.

Informácie poskytované Pinterestom v Centre pomoci nemožno považovať za náhradu odborného daňového poradenstva. Pinterest nemôže poskytovať rady v súvislosti s DPH. Ak máte otázky týkajúce sa registrácie pre DPH alebo GST, mali by ste sa obrátiť na daňového poradcu alebo príslušný daňový úrad.

Poplatky za DPH

To, či vám pri nákupe reklamy na Pintereste bude účtovaná DPH alebo GST, závisí od krajiny, v ktorej sídlite.

Ak je vaša firma založená v Írsku, k cenám za nákup reklám pripočítame DPH v príslušnej výške platnej v Írsku. Na účely DPH sa teda predaj považuje za uskutočnený v Írsku.

Ak je vaša firma oslobodená od platenia DPH podľa 13b/56b, začiarknite políčko v sekcii Daňové informácie a uveďte číslo oslobodenia. DPH sa vám nebude účtovať.

Ak bola vaša firma založená v inom členskom štáte (mimo Írska), pri nákupe propagovaných pinov sa vám nebude účtovať írska DPH,  pretože predaj sa bude na účely DPH považovať za uskutočnený mimo Írska. Môžete však mať povinnosť poskytnúť IČ DPH a samostatne vyúčtovať DPH za poskytnutie našej služby vo výške platnej vo vašom členskom štáte EÚ (v súlade s článkami 44 a 196 Smernice Rady).

Ak bola vaša firma založená mimo EÚ, pri nákupe reklám sa vám nebude účtovať írska DPH.  Na účely DPH sa predaj považuje za uskutočnený mimo Írska. Môžete však mať povinnosť poskytnúť IČ DHP alebo číslo GST a samostatne vyúčtovať DPH za poskytnutie našej služby vo výške platnej vo vašej krajine. Pre istotu sa obráťte na miestny daňový úrad, aby ste si postup potvrdili.

Firmy, ktoré sa nemusia registrovať pre daň z pridanej hodnoty

Reklamný účet na Pintereste si môžete zriadiť bez IČ DPH alebo GST:

  • ak nemáte povinnosť registrovať si IČ DPH alebo GST,
  • ak ste sa rozhodli nezaregistrovať sa na účely DPH ani GST,
  • ak sa vaša firma nachádza mimo Švajčiarska (ak sa vaša firma nachádza vo Švajčiarsku, reklamný účet na Pintereste si nebudete môcť vytvoriť bez IČ DPH).

Ak si chcete zriadiť reklamný účet bez IČ DPH alebo GST, začiarknite políčko v sekcii Daňové informácie a pole Daňové informácie nechajte prázdne. Budete musieť uviesť firemnú adresu a potvrdiť, že váš účet je určený na firemné účely.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, kto je povinný registrovať sa pre DPH alebo GST alebo kto sa môže registrovať dobrovoľne, a o postupoch registrácie, obráťte sa na miestny daňový úrad.

Aktualizácia IČ DPH

Svoje IČ DPH môžete aktualizovať vo firemných nastaveniach.

  1. Prihláste sa do svojho firemného účtu na Pintereste.
  2. V hornej časti obrazovky Pinterestu kliknite na položku Reklamy. 
  3. Vyberte položku Fakturácia.
  4. Prejdite do časti Nastavenia platby a v sekcii Informácie o firme zadajte svoje IČ DPH. 

Častou chybou je zadanie DIČ namiesto IČ DPH. IČ DPH v EÚ sa začína kódom krajiny a po ňom nasleduje maximálne 12 znakov (čísiel alebo písmen). Ak si chcete skontrolovať svoje európske IČ DPH, navštívte webovú lokalitu Európskej komisie.

Austrálske firmy by mali zadať svoje číslo ABN (Australian Business Number), jedinečný 11-miestny identifikátor.

Novozélandské firmy by mali zadať svoje číslo NZBN (New Zealand Business Number), jedinečný 13-miestny identifikátor.

Faktúry DPH alebo GST

Keď bude príslušný poplatok úspešne naúčtovaný na vašu kreditnú kartu, Pinterest pošle e‑mailom faktúru na e-mailovú adresu pre fakturáciu priradenú k vášmu účtu, a to zvyčajne do 48 hodín od transakcie. Naše faktúry sú platné faktúry s DPH na daňové účely.

Stále potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás