DPH

Pri vytváraní účtu vás požiadame, aby ste pre daňové účely potvrdili, že ste firma. Status firmy znamená, že svojou reklamou chcete dosiahnuť ekonomické výhody, ako sú napríklad vyššie výnosy, predaj alebo počet registrácií. Medzi firmy patria pobočky, drobní živnostníci, predajcovia na voľnej nohe, partnerstvá a ďalšie. Reklamy možno používať len na obchodné účely.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Väčšina firiem sa musí zaregistrovať pre daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo pre daň z tovarov a služieb (GST). Na základe registrácie získajú IČ DPH alebo číslo GST, pod ktorým môžu účtovať a príslušnému daňovému úradu odvádzať daň. Toto číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor osoby alebo subjektu, ktorý podniká. IČ DPH alebo číslo GST slúži na identifikáciu daňového statusu zákazníka a zároveň na identifikáciu miesta zdanenia.

Informácie poskytované Pinterestom v Centre pomoci nemožno považovať za náhradu odborného daňového poradenstva. Pinterest nemôže poskytovať rady v súvislosti s DPH. Ak máte otázky týkajúce sa registrácie pre DPH alebo GST, mali by ste sa obrátiť na daňového poradcu alebo príslušný daňový úrad.

Poplatky za DPH

To, či vám pri nákupe reklamy na Pintereste bude účtovaná DPH alebo GST, závisí od krajiny, v ktorej sídlite.

Ak je vaša firma založená v Írsku, k cenám za nákup reklám pripočítame DPH v príslušnej výške platnej v Írsku. Na účely DPH sa teda predaj považuje za uskutočnený v Írsku.

Ak máte oslobodenie od platenia DPH podľa 13b/56b, začiarknite políčko v sekcii Daňové informácie a uveďte číslo oslobodenia. Nebude vám účtovaná DPH.

Ak je vaša firma založená v inom členskom štáte EÚ (mimo Írska), nebude vám pri nákupe reklám účtovaná írska DPH. Na účely DPH sa predaj považuje za uskutočnený mimo Írska. Môžete však mať povinnosť poskytnúť IČ DPH a samostatne vyúčtovať DPH za poskytnutie našej služby vo výške platnej vo vašom členskom štáte EÚ (v súlade s článkami 44 a 196 Smernice Rady).

Ak bola vaša firma založená mimo EÚ, nebude vám pri nákupe reklám účtovaná írska DPH. Na účely DPH sa predaj považuje za uskutočnený mimo Írska. Môžete však mať povinnosť poskytnúť IČ DHP alebo číslo GST a samostatne vyúčtovať DPH za poskytnutie našej služby vo výške platnej vo vašej krajine. Pre istotu sa obráťte na miestny daňový úrad, aby ste si postup potvrdili.

Firmy, ktoré sa nemusia registrovať pre daň z pridanej hodnoty

Aj v tomto prípade si môžete vytvoriť účet na Pintereste. Ak sa nemusíte registrovať pre DPH alebo GST a neurobili ste tak ani dobrovoľne, začiarknite príslušné políčko v sekcii Daňové informácie a pole DIČ nechajte prázdne. Budete musieť uviesť firemnú adresu a potvrdiť, že váš účet je určený na firemné účely.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, kto je povinný registrovať sa pre DPH alebo GST alebo kto sa môže registrovať dobrovoľne, a o postupoch registrácie, obráťte sa na miestny daňový úrad.

Aktualizácia IČ DPH

Svoje IČ DPH môžete aktualizovať vo firemných nastaveniach.

  1. Kdekoľvek na Pintereste kliknite na položku Reklamy vedľa vyhľadávacej lišty.
  2. Vyberte položku Fakturácia.
  3. Prejdite do časti Nastavenia platby a v časti Informácie o firme zadajte svoje IČ DPH. 

Častou chybou je zadanie DIČ namiesto IČ DPH. IČ DPH v EÚ sa začína kódom krajiny a po ňom nasleduje maximálne 12 znakov (čísiel alebo písmen). Ak si chcete skontrolovať svoje európske IČ DPH, navštívte webovú lokalitu Európskej komisie.

Austrálske firmy by mali zadať svoje číslo ABN (Australian Business Number), jedinečný 11-miestny identifikátor.

Novozélandské firmy by mali zadať svoje číslo NZBN (New Zealand Business Number), jedinečný 13-miestny identifikátor.

Faktúry DPH alebo GST

Keď bude príslušný poplatok úspešne naúčtovaný na vašu kreditnú kartu, Pinterest pošle e‑mailom faktúru na e-mailovú adresu pre fakturáciu priradenú k vášmu účtu, a to zvyčajne do 48 hodín od transakcie. Naše faktúry sú platné faktúry s DPH na daňové účely.

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás