Still need help? Send us a note!

Step 1
Pomôžte nám preposlať vašu správu správnej osobe v našom tíme.
Did you Pin something that violates our policies?
 

Check if you received an email regarding your account suspension. If you did, but believe your Pins don't go against our content policies, you're welcome to appeal the decision by clicking the link in the email.

Need to provide more context? Didn't receive an email? Click I still need help and complete the contact form. We'll take another look.

 
Can't reset your password?
 
You may have signed up with a different email address. You can get a hint to the email address on your account to help you remember.
 
If you're not receiving the email, check your junk folders and search your inbox for "@pinterest.com" emails.
 
We’re sorry to see you go!
 
To deactivate your account, go to your Account settings page and choose Deactivate Account. Then, select a reason why you’re deactivating. To permanently close your account, choose to Permanently close my account at the very bottom of the form.
 
If you deactivate your account, you can always reactivate your account by logging back in. If you permanently close your account, you have 14 days to reverse this decision.
If you're having trouble logging in, you can reset your password.
 
Pomocou núdzového režimu chránime váš účet.
 
Vo vašom účte sme zistili podozrivú aktivitu. Ak chcete zabezpečiť svoj účet a získať k nemu prístup, obnovte si heslo. Ak ste nedostali e-mail na obnovenie hesla, skontrolujte priečinky so spamom a pohľadajte v priečinku prijatých správ e-maily z adresy „@pinterest.com“. Skontrolujte tiež, či používate správnu adresu – v prípade potreby si môžete zobraziť pomôcku pre e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom.
 
Ak je váš účet prepojený s Facebookom, môžete sa prihlásiť pomocou niektorej z týchto služieb, tým vypnúť núdzový režim a tak získať prístup k svojmu účtu.
 
Are all of your boards and Pins gone?
 
You may have accidentally created a new account using a different email address.
 
You’ll need to log out of the account and try logging in using the email address you originally signed up with.
 
If you don't remember your password, you can reset it. If you don't remember your email address, you can get a hint.
 

Stále sa môžete prihlásiť!

Aj naďalej sa môžete prihlásiť pomocou starej e-mailovej adresy, pokiaľ si pamätáte heslo. Skúste sa prihlásiť pomocou e-mailu a hesla, ktoré ste v minulosti mohli používať.

Ak je váš účet prepojený s Facebookom, môžete sa znova prihlásiť pomocou týchto služieb.

Ak sa nemôžete dostať do svojho e-mailového účtu a nemáte alternatívny spôsob prihlásenia, ako je napríklad Facebook, nemáme si ako overiť, že ste vlastníkom účtu. V takom prípade je najlepšie vytvoriť si nový účet. V novom účte si môžete pripnúť položky zo starého účtu a sledovať ľudí, ktorých ste sledovali predtým.

 

Seeing Pins from people you’re not following?

You can click the Pin to see if you’re following that person or one of their boards. If you are, you can unfollow them.

You might also be seeing Picked for You Pins or Promoted Pins. If you’d like, you can leave feedback about Picked for You Pins.

 
Having trouble with your profile?
 

You can change your profile to control how others see you and your profile. These settings include things like your name, profile picture and location.

You can personalize your profile and add, edit or delete a board.

You can also learn more about using group boards and secret boards.

Having trouble with a group board invitation?
 
Check that you're following each other. Then, try removing the invitation and inviting the Pinner again (or asking them to remove and re-invite you). Keep in mind, if the person inviting you is not the board creator, then the board creator might need to approve the invite before you see it.
 
You can also learn more about using group boards and secret boards.
 
Having trouble with messages?
 
Right now, it's not possible to delete a message or sent Pin. To hide a conversation in your notifications, hover over the message and click the X. The conversation thread will reappear if the Pinner replies or sends you another Pin.
 
If you cannot send a message, make sure you're following each other.
 
Getting too many notifications?
 
You can change your notification settings from the Account settings page of your profile.
 
Having trouble finding things on Pinterest?
 
It takes a few days for new things to show up in Pinterest, so your profile, boards or Pins may not show up in search results right away.
 
When you search on Pinterest, you'll see trending searches, boards and Pinners. You can also change what you're searching for by tapping on the filter icon to the right of the search bar. You'll be able to search for your Pins, boards, and other Pinners there.
 
Getting too many emails from us?
 
You can change your email settings from the Account settings page of your profile.
 
Having trouble shopping on Pinterest?
 
If you’re running into problems finding buyable Pins, just tap the Search button and browser through the Shop section. Or enter a search term and scroll through the buyable Pins at the top. Learn more.
 
If you're having trouble after placing an order, make sure you contact the seller before you reach out to Pinterest. Because you're buying from the seller (and not from Pinterest), they can help you resolve most of your order-related problems. Learn more.
 
The seller can help you cancel an order, handle a refund or return, and more. If you've contacted the seller and still need help, let us know.
 
(Note: Buyable Pins are currently only available in the U.S.)
 

If you have a question about your personal data, please let us know.

You can also review our Privacy Policy.

You can update your personal data by editing your settings, here's how.

If you have a question about your personal data, please let us know.

You can also review our Privacy Policy.

If you have a question about your personal data, please let us know.

You can also review our Privacy Policy.

If you have a question about your Privacy Shield, please let us know.

You can also review our Privacy Policy.

Learn how to report a Pin to us directly.
 
We'll be looking not just at the Pin, but also the board it came from and the Pinner who added it.
 
Need to provide more information or context? Click I still need help and send us:
 1. The URL to the Pin, board or account you're reporting
 2. For account(s), you can also send the exact username (no spaces or characters)
Is someone pretending to be you (for example, by using your profile picture)? We want to hear about it. 
 
Click I still need help and send us:
 1. The Pinterest profile URL you're reporting
 2. Your actual Pinterest profile (if applicable)
 3. Any other info we can use to verify your identity, like a Facebook or Twitter profile link
Is someone harassing you and posting identifying details about you (for example, your full name or phone number)? Or maybe your image or name is being used without your permission?
 
Report the Pin(s) where this behavior is taking place and make sure your account reflects your identity so we can tell it's you who is being harassed in the Pin(s). We'll be evaluating not just the Pin(s), but also the board and the Pinner.
 
Need to provide more information or context? Click I still need help and send us:
 1. The URL to the Pin, board or account you're reporting
 2. For account(s), you can also send the exact username (no spaces or characters)
 3. Any info we can use to verify your identity as the person referenced in the Pin, like a Facebook or Twitter profile link
 
Learn how to report a Pin to us directly.
 
We'll be looking not just at the Pin, but also the board it came from and the Pinner who added it.
 
Need to provide more information or context? Click I still need help and send us:
 1. The URL to the Pin, board or account you're reporting
 2. For account(s), you can also send the exact username (no spaces or characters)
Learn how to report a Pin to us directly.
 
We'll be looking not just at the Pin, but also the board it came from and the Pinner who added it.
 
Need to provide more information or context? Click I still need help and send us:
 1. The URL to the Pin, board or account you're reporting
 2. For account(s), you can also send the exact username (no spaces or characters)
Learn how to report a Pin to us directly.
 
We'll be looking not just at the Pin, but also the board it came from and the Pinner who added it.
 
Need to provide more information or context? Click I still need help and send us:
 1. The URL to the Pin, board or account you're reporting
 2. For account(s), you can also send the exact username (no spaces or characters)
Learn how to report a Pin to us directly.
 
We'll be looking not just at the Pin, but also the board it came from and the Pinner who added it.
 
Need to provide more information or context? Click I still need help and send us:
 1. The URL to the Pin, board or account you're reporting
 2. For account(s), you can also send the exact username (no spaces or characters)
Check out our content policies for what is and isn't allowed on Pinterest (including secret boards and repins).
 
Think we made a mistake in removing your Pin or board? Click I still need help and send us:
 1. A link to the removed image or attached screenshot of the image (if a Pin was removed). We no longer have access to removed Pins
 2. Any additional info to help us understand if we made a mistake
Sorry about that!
 
To stop receiving these emails immediately, click Unsubscribe at the bottom of any email you receive from Pinterest. Keep in mind that you may still see emails here and there for the next few days while our email system is being updated.
If you're still having trouble, click I still need help and provide us with as much information as possible, including the email address in question.
 
You can easily add the Pin It button for: Wordpress.comWordpress.orgBloggerWix.com
 
Having a different problem?
 1. Pinterest is having trouble "talking to" my site: This usually means that there’s something slowing down your site, so we recommend checking in with your web host or site developer.
 2. My widget is broken: Make sure you created this widget using our widget builder. If your widget is from somewhere else, we won’t be able to fix it.
 3. My Pin It button is broken: View the HTML code of your website and search for 'pinit.js.' If you can't find this code, this means that you are using a third party Pin It button that isn't supported. Go to the widget builder to generate code for an official Pin It button.

Having trouble with Analytics?

 1. Don't see any data in Pinterest Analytics? After creating a new business account or converting to a business account, it will take 48 hours for the latest data to load on Pinterest Analytics. If you've converted to a business account, Pinterest Analytics will show data from after your converted your account and not before. Right now we don't have metrics about followers. Sorry about that!
 2. Can't access analytics? Make sure you’ve converted to a business account.
 3. Don't see data for all Pins and boards? Analytics only shows Pin and board data from the past 30 days. To keep track of trends over time, try downloading your data.
To add Rich Pins, decide which kind of Pin you want, then apply to validate them.
 
Having a different problem?
 1. My URLs are not validating in the Rich Pin validator: Check the Rich Pin documentation to make sure you correctly implemented Rich Pin meta tags.
 2. My Rich Pins are showing the wrong information: Check the Rich Pin documentation to make sure you correctly implemented Rich Pin meta tags.
 3. My Product Rich Pin prices aren't updating: Take your product URL and validate them in the Rich Pin validator. Then, click the 'rescrape' button to force update Pins that link back to that URL.
My recipe Pins aren’t showing up correctly: If you have “hrecipe” tags, make sure you aren’t using microformat v1, since we only support microformat v2.
 
 
Explore our list of common disapproval reasons.
 
If your Buyable Pins application was rejected, please review our Buyable Pins policies and Ads Standards to make sure your store is eligible for Buyable Pins. You can also review this list of common problems.
 
 

Buyable Pins are available to select U.S. merchants who host their shops on:

If you have questions about setting up your shop or troubleshooting common issues, we recommend you get in touch with your shop's platform support team.

Once you’ve applied and your application has been reviewed, we'll send you an email with what to do next. If you haven’t yet seen an email, hang tight! We’ll get back to you soon.

If you didn’t submit your documentation, or if what you submitted wasn’t complete, be sure to submit your completed documentation so we can review your Buyable Pins application.
 

Seeing an error message?

 1. Make sure your website isn’t confirmed on another Pinterest account.

 2. If your website is a subdirectory (like https://etsy.com/store) then we can’t confirm it at this time

We block links if we think they might be spammy or unsafe.
To make sure a link doesn't get blocked:
 1. Check that the link goes directly to the website, not through a URL shortener (like bit.ly) or redirector
 2. Pin with our official Pin It button
 
In some cases, we block a website completely. If you think we made a mistake, just write to us with:
 1. A link to your website or blog
 2. A link to a pin that's showing you the block error
Get started promoting Pins!
 1. Not seeing the Pin you want to promote? Make sure the Pin is eligible to promote.
 2. Having trouble loading ads.pinterest.com? Make sure you don't have any ad blockers enabled.
 3. Want to try Promoted Pins? Promoted Pins are currently available in the US, UK, CA, IE, AU, and NZ. Businesses outside these countries won't be able to participate just yet.
 4. Want to learn how to promote a Pin? Check out these Promoted Pin videos to learn more about getting started.
 
Don't understand what your metrics mean?
 
Learn more to better understand your performance data.
 
Look for an email from ad-reviews@account.pinterest.com to find out why your ads were disapproved.
 
Here are the top reasons why Pins are disapproved:
 1. Broken or irrelevant landing page (404 errors, inconsistencies between the ad image, ad description and landing page associated with the ad)
 2. Excessive hashtags
 3. Low-quality images (pixelation, low resolution, user-generated content)
 4. Trick to click language (fake, non-clickable features)
To fix one of these problems, you can always edit your Pin. Learn more about what’s allowed in our advertising rules.
 
 

Having trouble with billing and payments?

 1. Is your credit card being declined? Right now, we’re only accepting US, UK, IE, and CA credit cards. We aren’t accepting prepaid cards. 
 2. Want to know how much Promoted Pins cost? There’s no minimum cost. Instead, the amount you pay will depend on your targeted audience and your bid. 
 3. Need a receipt? We’ll email you a receipt to the billing email on file whenever we charge your card.

Ešte stále potrebujem pomôcť

Step 2
Teraz môžete nahrať iba jeden obrázok, ale neskôr nám môžete poslať viac.
Súbory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png pdf.
Ako sa dostávate na Pinterest?
http://www.pinterest.com/VAŠE_POUŽÍVATEĽSKÉMENO

How do I find my username?

Kliknite na Poslať jeden raz.