Archív správ o transparentnosti

Nižšie uvádzame predchádzajúce štvrťročné správy o transparentnosti od júla 2013. Ak nepoznáte význam niektorého z použitých výrazov, pozrite si kapitolu Definície. Ďalšie informácie o tom, ako reagujeme na žiadosti o osobné údaje používateľov, nájdete v usmerneniach pre žiadosti o osobné údaje používateľov.

Správa o transparentnosti za rok 2018

Žiadosti o informácie zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní

Január až marec 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 6 4 4 3
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 5 5 6 1
Spolu 12 10 11

4

Apríl až jún 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 7 4 5 3
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 4 6 6 3
Spolu 12 11 12 6

Júl – september 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 10 8 12 6

Súdny príkaz

2 2 2 1
Povolenie na prehliadku 8 8 12 2
Spolu 20 18 28 9

Október – december 2018

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 7 7 8 1
Súdny príkaz 1 1 1 0
Povolenie na prehliadku 5 5 5 1
Spolu 13 13 14 2

Žiadosti o informácie podané inými ako americkými úradmi

Obdobie Počet žiadostí Poskytnutie niektorých údajov Účty Krajiny
Január až marec 2018 0 0 0 Neuvedené
Apríl až jún 2018 0 0 0 Neuvedené
Júl – september 2018 1 1 2 Spojené kráľovstvo
Október – december 2018 0 0 0 Neuvedené

Žiadosti v súvislosti s národnou bezpečnosťou

Obdobie Počet žiadostí
Január až jún 2018 0 – 249
Júl – december 2018 0 – 249

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu

Typ porušenia/časové obdobie Porušenie usmernení pre komunitu Súdne odstránenia Spolu Nedodržania
Január až marec 2018 India (1), Rusko (21) Rusko (4) 26 0
Apríl až jún 2018 India (3), Kórea (31), Malajzia (1), Pakistan (1), Rusko (9), Turecko (5) Rusko (3) 53 0
Júl – september 2018 Rusko (3), Turecko (5) Rusko (5) 11 0
Október – december 2018 Francúzsko (1), Rusko (13), Turecko (4) Rusko (44), Turecko (5) 67 0

 

 

Správa o transparentnosti za rok 2017

Žiadosti o informácie zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní

Január až marec 2017

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením*
Predvolanie pred súd 37 33 42 18
Súdny príkaz 2 2 2 0

Povolenie na prehliadku

39 39 42 22
Spolu 78 74 86 40

Apríl až jún 2017

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením*
Predvolanie pred súd 22 21 24 8
Súdny príkaz 0 0 0 0

Povolenie na prehliadku

20 19 20 5
Spolu 42 40 44 13

Júl až september 2017

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením*
Predvolanie pred súd 13 12 12 4
Súdny príkaz 1 1 1 0

Povolenie na prehliadku

9 9 11 1
Spolu 23 22 24 5

Október až december 2017

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením*
Predvolanie pred súd 5 3 3 1
Súdny príkaz 0 0 0 0

Povolenie na prehliadku

7 7 7 0
Spolu 12 10 10 1

*Účty s upozornením sú tie, ktorých vlastníci boli pred poskytnutím informácií informovaní.

Žiadosti o informácie podané inými ako americkými úradmi

Obdobie Počet žiadostí Poskytnutie niektorých údajov Účty Krajiny
Január až marec 2017 0 0 0 Neuvedené
Apríl až jún 2017 0 0 0 Neuvedené
Júl až september 2017 0 0 0 Neuvedené
Október až december 2017 0 0 0 Neuvedené

Žiadosti v súvislosti s národnou bezpečnosťou

Obdobie Počet žiadostí
Január až jún 2017 0 – 249
Júl až december 2017 0 – 249

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu

Obdobie Počet žiadostí Splnené Krajiny
Január až marec 2017 72 72 Rusko, Južná Kórea
Apríl až jún 2017 52 52 Rusko
Júl až september 2017 57 56 Rusko, Južná Kórea
Október až december 2017 23 23  

*Keď Pinterest vyhovie žiadosti vládnych úradov o odstránenie obsahu, znemožní jeho zobrazenie iba v krajine, odkiaľ pochádza daná žiadosť. Príslušný obsah zostane dostupný pre všetkých ostatných používateľov.

Správa o transparentnosti za rok 2016

Žiadosti o informácie zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní

Január až marec 2016

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 5 5 5 1
Súdny príkaz 1 1 1 0

Povolenie na prehliadku

0 0 0 0
Spolu 6 6 6 1

Apríl až jún 2016

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 8 6 13 2
Súdny príkaz 1 1 12 0

Povolenie na prehliadku

9 8 10 1
Spolu 18 15 35 3

Júl až september 2016

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 14 11 75 71
Súdny príkaz 1 1 1 1

Povolenie na prehliadku

5 5 8 5
Spolu 20 17 84 77

Október až december 2016

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 10 10 12 4
Súdny príkaz 1 1 2 0

Povolenie na prehliadku

15 14 18 2
Spolu 26 25 32 6

Žiadosti o informácie podané inými ako americkými úradmi

Obdobie Počet žiadostí Poskytnutie niektorých údajov Účty Krajiny
Január až marec 2016 0 0 0 Neuvedené
Apríl až jún 2016 0 0 0 Neuvedené
Júl až september 2016 0 0 0 Neuvedené
Október až december 2016 0 0 0 Neuvedené

Žiadosti v súvislosti s národnou bezpečnosťou

Obdobie Počet žiadostí
Január 2016 až jún 2016 0 – 249
Júl 2016 až december 2016 0 – 249

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu

Obdobie Počet žiadostí Splnené Krajiny
Január až marec 2016 1 0 USA
Apríl až jún 2016 1 0 USA
Júl až september 2016 6 6 RUSKO
Október až december 2016 1 1 RUSKO

Správa o transparentnosti za rok 2015

Žiadosti o informácie zo strany amerických orgánov činných v trestnom konaní

Január až marec 2015

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 7 7 10 4
Súdny príkaz 0 0 0 0

Povolenie na prehliadku

2 2 3 0
Spolu 9 9 13 4

Apríl až jún 2015

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 9 8 11 7
Súdny príkaz 4 3 6 0

Povolenie na prehliadku

6 6 8 6
Spolu 19 17 25 13

Júl až september 2015

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 8 8 9 3
Súdny príkaz 1 1 2 0

Povolenie na prehliadku

2 2 2 2
Spolu 11 11 13 5

Október až december 2015

Typy Žiadosti Poskytnutie niektorých údajov Účty Účty s upozornením
Predvolanie pred súd 6 6 6 2
Súdny príkaz 0 0 0 0

Povolenie na prehliadku

1 1 1 0
Spolu 7 7 7 2

Žiadosti o informácie podané inými ako americkými úradmi

Obdobie Počet žiadostí Poskytnutie niektorých údajov Účty Krajiny
Október až december 2015 1 0 1 Nemecko
Júl až september 2015 0 0 0 Neuvedené
Apríl až jún 2015 0 0 0 Neuvedené
Január až marec 2015 0 0 0 0

Žiadosti v súvislosti s národnou bezpečnosťou

Obdobie Počet žiadostí
Júl 2015 až december 2015 0 – 249
Január 2015 až jún 2015 0 – 249

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu

Obdobie Počet žiadostí Splnené Krajiny
Október až december 2015 1 1 Rusko
Júl až september 2015 3 3 Rusko (3)
Apríl až jún 2015 0 0 Neuvedené
Január až marec 2015 0 0 Neuvedené

Správa o transparentnosti za rok 2014

Január - marec 2014

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva USA; počet prípadov: 7

Príkaz: 0 (0%); vydané ochranné opatrenie: 0

Predvolanie: 7 (100 %); vydané ochranné opatrenie: 4

 • Veľká porota : 5 (72 % predvolaní)

 • Administratívne: 2 (28 % predvolaní)

Národná bezpečnosť: 0

Iné: 0

Dožadujúca strana a plnenie

Federálne orgány: 2 (2predvolania); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 100 %

Štátne/miestne orgány: MN (2), FL (1), IL (1), CA (1); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 100 %

Žiadosti v občianskoprávnom konaní USA: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva mimo USA: Austrália (1); počet prípadov: 1; úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 0 %

Apríl - jún 2014

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva USA; počet prípadov: 19

Príkaz: 3 (33 %); vydané ochranné opatrenie: 2

Predvolanie: 6 (67 %); vydané ochranné opatrenie: 1

 • Administratívne: 4 (67 % predvolaní)

 • Súd: 2 (33 % predvolaní)

Národná bezpečnosť: 0

Iné: 0

Dožadujúca strana a plnenie

Federálne orgány: 3 (2 príkazy, 1 predvolanie); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 33 %

Štátne/miestne orgány: WI (2), MO (1), OH (1), GA (1), CA (1); úplné alebo čiastočné plnenie: 83 %

Žiadosti v občianskoprávnom konaní USA: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva mimo USA: Kanada (1); počet prípadov: 3; úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 0 %

Júl - september 2014

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva USA; počet prípadov: 15

Príkaz: 3 (43 %); vydané ochranné opatrenie: 3

Predvolanie: 7 (57 %); vydané ochranné opatrenie: 4

 • Veľká porota: 4 (57 % predvolaní)

 • Administratívne: 0 (0 % predvolaní)

 • Súd: 3 (43 % predvolaní)

Národná bezpečnosť: 0

Iné: 0

Dožadujúca strana a plnenie

Federálne orgány: 4 (1 príkaz, 3 predvolania); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 100 %

Štátne/miestne orgány: CA (1), PA (1), NJ (1), TX (1), AK (1), TN (1); úplné alebo čiastočné plnenie: 100 %

Žiadosti v občianskoprávnom konaní USA: 3; úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 66 %

Žiadosti orgánov presadzovania práva mimo USA: žiadne; počet prípadov: 0; úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 0 %

Október - december 2014

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva USA; počet prípadov: 19

Príkaz: 4 (30 %); vydané ochranné opatrenie: 3

Predvolanie: 9 (60 %); vydané ochranné opatrenie: 6

 • Veľká porota: 5 (55 % predvolaní)

 • Administratívne: 1 (11 % predvolaní)

 • Súd: 3 (33 % predvolaní)

Národná bezpečnosť: 0

Iné: 0

Dožadujúca strana a plnenie

Federálne orgány: 4 (0 príkazov, 4 predvolania); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 75 %

Štátne/miestne orgány: MI (1), IL (1), MN (1), AZ (1), ID (1), WI (1), VI (1), PA (1), ND (1); úplné alebo čiastočné plnenie: 77 %

Žiadosti v občianskoprávnom konaní USA: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva mimo USA: žiadne; počet prípadov: 0; úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 0 %

Správa o transparentnosti za rok 2013

Júl - september 2013

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva USA; počet prípadov: 7

Príkaz: 4 (57 %); Vydané ochranné opatrenie: 2

Predvolanie: 3 (43 %); vydané ochranné opatrenie: 1

 • Veľká porota: 1 (33 % predvolaní)
 • Súd: 2 (66 % predvolaní)

Iné: 0

Národná bezpečnosť: 0

Dožadujúca strana a plnenie:

Federálne orgány: 1; úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 100 %

Štátne/miestne orgány: CA (2), FL (1), UT (1); NY (1) & WI (1); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 83 %

Žiadosti v občianskoprávnom konaní USA: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva mimo USA:0

Október - december 2013

Žiadosti vlády o odstránenie obsahu: 0

Žiadosti orgánov presadzovania práva USA; počet prípadov: 5

Príkaz: 3 (60 %); vydané ochranné opatrenie: 0

Predvolanie: 2 (40 %); vydané ochranné opatrenie: 0

 • Veľká porota: 1 (50 % predvolaní)
 • Súd: 1 (50 % predvolaní)

Iné: 0

Národná bezpečnosť: 0

Dožadujúca strana a plnenie:

Federálne orgány: 0

Štátne/miestne orgány: CA (2), FL (1), UT (1), OR (1); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti : 100 %

Žiadosti v občianskoprávnom konaní USA: 1 (100 %); úplné alebo čiastočné vyhovenie žiadosti: 100 %

Žiadosti mimo USA: 0

Definície

Informácie o účte sú základné informácie, ako napríklad e-mailová adresa, ktorú zadal používateľ, meno, meno používateľa, dátum a čas vytvorenia účtu a IP adresa, ktorá sa používa na prístup na Pinterest. Nezahŕňajú obsah ani príspevky používateľa na Pintereste.

Občianskoprávna požiadavka znamená výzvu na poskytnutie informácií k účtu v občianskom konaní (napríklad predvolanie v občianskom konaní). Zákon nám zakazuje poskytovať obsah na základe občianskoprávnej požiadavky.

Obsah znamená obsah komunikácie medzi používateľmi na Pintereste alebo s Pinterestom. Sem patria piny a popisy pinov používateľa, komentáre, názvy násteniek, lajky a koho používateľ sleduje.

Federálna znamená federálna úroveň orgánov činných v trestnom konaní v USA (napríklad FBI) alebo iné federálne orgány (napríklad FTC).

Orgány činné v  trestnom konaní znamená všetky úrovne – federálnu, štátnu a miestnu (t. j. meststká a štátna polícia v USA a FBI).

Právny akt je súdny príkaz, predvolanie alebo iná žiadosť zo strany štátneho orgánu.

Neamerické znamená federálne, štátne alebo miestne orgány činné v trestnom konaní alebo iné orgány, ktoré sa nenachádzajú na území USA.

Požiadavka národnej bezpečnosti je listina alebo nariadenie vydané v zmysle zákona USA Foreign Intelligence Surveillance Act (Zákon o dohľade nad zahraničnými spravodajskými službami).

Iné znamená iné žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ako sú príkazy na odpočúvanie, záznam elektronickej komunikácie, záznam odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov a mimoriadne žiadosti na sprístupnenie údajov.

Ochranné opatrenie znamená: (i) súdny príkaz vydaný v súlade s 18 U.S.C. §2705(b); alebo je dané (ii) príslušným štátnym predpisom, ktorý zakazuje alebo odkladá oznámenie.

Štátna/miestna znamená úroveň štátu USA alebo miestnu úroveň orgánov činných v trestnom konaní (napríklad štátny/okresný prokurátor, šerif, miestna polícia) a justičné orgány (napríklad veľká porota alebo okresný sudca).

Ešte stále potrebujete pomôcť?
Kontaktujte nás