Privata anslagstavlor

Privata anslagstavlor är synliga bara för dig (och de du bjuder in). Privata pins och anslagstavlor är inte synliga i startflödet, vid sökning eller någon annanstans på Pinterest.

Om du vill göra en ny anslagstavla privat skapar du en anslagstavla och växlar till Håll anslagstavlan privat när du namnger den.

Gör en befintlig anslagstavla privat

När du sparar pins på en privat anslagstavla får personen du sparade från inget meddelande och antalet för denna pin kommer inte att öka.
 
När du sparar pins från en privat anslagstavla, visar vi inte namnet på den medlem du sparade från på din nya pin.

Om du vill dela en privat anslagstavla kan du bjuda in en vän till att samarbeta eller göra den offentlig.  Om du vill göra en anslagstavla offentlig ändrar du reglaget för Håll anslagstavlan privat under anslagstavlans inställningar.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss