Privata anslagstavlor

Privata anslagstavlor är synliga bara för dig (och de du bjuder in). Privata pins och anslagstavlor är inte synliga i startflödet, vid sökning eller någon annanstans på Pinterest.

Om du vill göra en ny anslagstavla privat skapar du en anslagstavla och växlar reglaget till "Privat" när du namnger den.

Gör en befintlig anslagstavla privat

När du sparar en pin på en privat anslagstavla får personen som du sparade den från inget meddelande och antalet för denna pin ökar inte.

När du sparar pins från en privat anslagstavla visar vi inte namnet på den medlem du sparade den från på din nya pin.

Om du vill dela en privat anslagstavla kan du bjuda in en vän till att samarbeta eller göra den offentlig. Om du vill göra en anslagstavla offentlig växlar du reglaget för "Privat" i anslagstavlans inställningar till Av.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss