Upphovsrätt ger skapare av originalverk exklusiva rättigheter till verken (t. ex. böcker, musik eller konst). Detta inkluderar ofta rätten att reproducera verket, visa eller utföra det offentligt, distribuera det och skapa derivatverk samt andra rättigheter som kan variera från land till land. Upphovsrätten skyddar allmänt inte fakta och idéer men det skyddar de ursprungliga orden eller bilderna som uttrycker en idé.

Du kan hitta mer information om upphovsrätt på webbplatsen för U.S. Copyright Office eller webbplatsen för World Intellectual Property Organization.

Upphovsrättsinnehavare

Upphovsrätten ägs generellt av den som skapat verket. I vissa fall kan ägaren vara någon annan om arbetet skapades av en anställd eller en leverantör. Den ursprungliga ägaren kan även överföra ägandet av upphovsrätten till andra.

Observera att äga eller inneha ett fysiskt arbete inte nödvändigtvis innebär att du äger upphovsrätten till detta arbete. Om du till exempel köper en samling gamla fotografier betyder det inte nödvändigtvis att du äger upphovsrätten till dessa bilder (även om du kan göra det).

Upphovsrättsintrång

Om du anser att någon har gjort intrång på din upphovsrätt och du vill ta bort innehållet, besök vår sida om upphovsrätt för att skicka oss ett meddelade om borttagning. Du kan skicka en begäran till oss via vårt webbformulär eller på annat sätt som specificeras i Digital Millennium Copyright Act.

Säkerställ att uppgifterna är korrekta när du skickar in en begäran. Att medvetet skicka in felaktiga anmälningar kan leda till skadestånd enligt avsnitt 512(f) i DMCA eller liknande lagar i andra länder.

Begäran om borttagning p g a upphovsrätt

Endast ägaren av en upphovsrätt (eller ett auktoriserat ombud som agerar för deras räkning) kan skicka en begäran om borttagning. Innan du skickar in en begäran om borttagning bör du överväga om du är upphovsrättsinnehavare till innehållet.

Begäran om borttagning av bilder av dig

Om du är med på en bild som någon annan tagit betyder det inte nödvändigtvis att du är upphovsrättsinnehavaren till bilden. Endast ägaren av en upphovsrätt (eller ett auktoriserat ombud som agerar för deras räkning) kan skicka en begäran om borttagning. Om det finns en bild av dig som du vill ta bort kan du överväga att skicka in ett sekretessklagomål genom att skriva till oss.

Policy angående varumärkesanspråk

Upphovsrätt och varumärken är två olika typer av immateriella rättigheter. Ett varumärke skyddar saker som företagsnamn och logotyp från att användas på ett sätt som kan orsaka förvirring om varifrån produkter eller tjänster kommer ifrån. För att läsa mer om vår varumärkespolicy och rapportera innehåll som gör intrång på ditt varumärke, besök vår varumärkessida.

Överklaga

Om du anser att en av dina pins har tagits bort av misstag har du möjlighet att överklaga genom att följa stegen på vår sida för upphovsrätt. För mer information om överklagan samt instruktioner om hur du gör, besök vår sida för upphovsrätt.

Använda bilder på Pinterest

Med undantag för ovanliga fall är Pinterest inte upphovsrättsinnehavare av de bilder som användare lägger upp på webbplatsen. Vid behov bör du få tillstånd att använda en bild från dess upphovsman.

End of Other articles Links
Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
User feedback
Var artikeln till hjälp?

collection_fields

Hur kan vi göra artikeln bättre?