Redigera en anslagstavla

Se instruktioner för:

Redigera din anslagstavla för att ändra titel, beskrivning, kategori eller omslag.

 1. Öppna din profil, hitta anslagstavlan och klicka på bredvid rubriken, eller öppna anslagstavlan och klicka överst på sidan
 2. Gör ändringar i anslagstavlans titel, beskrivning eller kategori, eller klicka på Ändra om du vill redigera anslagstavlans omslagsbild
 3. Klicka på Spara
 1. Öppna anslagstavlan från din profil
 2. Tryck på högst upp på sidan
 3. Gör eventuella ändringar i anslagstavlans namn, beskrivning eller ämne
 4. Tryck på Klar i övre högra hörnet
 1. Öppna anslagstavlan från din profil
 2. Tryck på högst upp på sidan
 3. Gör eventuella ändringar i anslagstavlans omslag, namn, beskrivning eller ämne
 4. Tryck på Klar i övre högra hörnet

Läs den här artikeln för att lära dig hur du arkiverar eller tar bort en anslagstavla.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss