Redigera en anslagstavla

Redigera din anslagstavla för att ändra namn, beskrivning, ämne, datum eller omslag.

Om du vill arkivera eller ta bort en anslagstavla kan du lära dig att arkivera och ta bort anslagstavlor .

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss