Redigera eller ta bort en kommentar

Se instruktioner för:

Du kan redigera eller ta bort kommentarer som du har gjort.
 

 1. Klicka på Kommentarer på berörd pin
 2. Klickabredvid kommentaren som du vill redigera eller radera
 3. Klicka på Redigera för att ändra din kommentar. Uppdatera din kommentar och tryck sedan på Enter för att spara ändringarna
 4. Klicka på Radera för att ta bort din kommentar
 1. Tryck på Kommentarer på berörd pin
 2. Håll nedtryckt på den kommentar som du vill radera
 3. Tryck på Ta bort
 1. Tryck på Kommentarer på berörd pin
 2. Tryckbredvid kommentaren som du vill redigera eller radera
 3. Om du vill redigera din kommentar trycker du på Redigera, uppdaterar din kommentar och trycker sedan på Klar
 4. Om du vill ta bort din kommentar trycker du på Radera och bekräftar sedan genom att trycka på Radera igen
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss