Redigera eller ta bort en pin

Se instruktioner för:

Du kan redigera eller ta bort pins som du sparar.
 

 1. På anslagstavlan klickar du på en pin för att öppna närbilden
 2. Klicka på  
 3. Redigera pinbeskrivning eller klicka på Radera
 4. Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Ta bort pin för att bekräfta raderingen
 1. På anslagstavlan trycker du på en pin för att öppna närbilden
 2. Tryck på  
 3. Redigera pinbeskrivning eller tryck på Radera
 4. Tryck på Klar för att spara dina ändringar eller tryck på Radera för att bekräfta
 1. På anslagstavlan trycker du på en pin för att öppna närbilden
 2. Tryck på  
 3. Tryck på pinbeskrivning för att redigera den eller tryck på Radera
 4. Tryck på Klar för att spara dina ändringar eller tryck på Radera för att bekräfta

Vi kan inte återställa raderade pins. Ta bara bort en pin om du är säker på att du inte vill ha kvar den.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss