Skapa grupptavlor

Grupptavlor är ett bra sätt att dela idéer och planer. Som ägare till en grupptavla hanterar du inställningarna för tavlan. Om du vill skapa en grupptavla bjuder du in vänner till en av dina befintliga anslagstavlor.

Bjud in vänner att samarbeta på din anslagstavla

Hantera samarbetare på grupptavlor

Som ägare av en grupptavla bestämmer du vad dina samarbetare kan göra på tavlan.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla än.

Reagera på en pin

Du kan reagera på pins för att visa andra människor i din grupp hur du känner eller hjälpa till med beslutsfattande när du samarbetar i ett projekt.

Du kan reagera på en pin på olika sätt:

  • Applådera reaktionsikon med applåd
  • Hjärta reaktionsikon med ansikte, älskar
  • Glödlampa ikon med lila frågetecken" role="img">reaktionsikon med glödlampaikon med lila frågetecken
  • Fråga ikon med lila frågetecken
  • Tummen ner reaktionsikon med tummen ner

Sortera din grupptavla

Du kan sortera grupptavlan för att se de idéer som är viktigast för dig och dina samarbetare. Du kan visa de pins som har flest reaktioner först.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss