Hashtaggar på Pinterest

Hashtaggar är ett ord eller en fras som används för att identifiera pins om ett specifikt ämne. Du vet att det är en hashtagg när du ser fyrkanten (#) före ordet eller frasen.

Du kan upptäcka relaterade pins genom att klicka på en hashtagg i pinbeskrivningen. Du kan även söka efter en hashtagg, t.ex. "#inredning" eller "#hälsosammarecept". Då ser du ett flöde med alla pins som delar denna hashtagg, med de senaste pinsen längst upp.

Om du vill lägga till en hashtagg i din pinbeskrivning skriver du "#" och lägger till ett nyckelord eller en fras. Vi rekommenderar att du är specifik och beskrivande när du infogar en hashtagg. Använd ord eller fraser som beskriver innehållet i din pin – vi rekommenderar även att du inte lägger till fler än 20 hashtaggar per pin. Det är bäst att vara objektiv och använda hashtaggar som är meningsfulla och relevanta för din pin.

På de marknader där marknadsförda pins finns tillgängliga visas inte några annonser i hashtaggflödet. Om du har ett företagskonto kan du lägga till hashtaggar i de organiska instanserna i ditt marknadsförda innehåll för att hjälpa till att sprida ditt innehåll i dessa flöden.

Andra artiklar
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss