Hashtaggar på Pinterest

Hashtaggar är ett ord eller en fras som används för att identifiera pins om ett specifikt ämne. Du vet att det är en hashtagg när du ser fyrkanten (#) före ordet eller frasen.

Upptäck idéer med hashtaggar

Klicka på en hashtagg i pinbeskrivningen. eller sök efter en hashtagg, t.ex. "#inredning" eller "#hälsosammarecept" för att se ett flöde med alla pins som delar denna hashtagg. Flödet kommer att visa de senaste pinsen med den hashtaggen först.

Lägg till hashtaggar

Om du vill lägga till en hashtagg i din pinbeskrivning skriver du "#" och lägger till ett nyckelord eller en fras. Vi rekommenderar att du är specifik och beskrivande när du infogar en hashtagg. Använd ord eller fraser som beskriver innehållet i din pin – vi rekommenderar även att du inte lägger till fler än 20 hashtaggar per pin. Det är bäst att vara objektiv och använda hashtaggar som är meningsfulla och relevanta för din pin.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss