Begränsningar för pins, anslagstavlor och följare

För att Pinterest ska fungera smidigt finns det en begränsning för hur många pins, anslagstavlor och följare vi kan spara på konton.

Du kan ha upp till:

  • 2 000 anslagstavlor, inklusive privata anslagstavlor och grupptavlor som du inte har skapat
  • 200 000 pins, inklusive privata pins och pins på grupptavlor för personliga konton
  • 50 000 användare som du följer

Om du redan följer 50 000 personer kan du bara fortsätta följa personer som redan följer dig. Det finns ingen gräns för hur många som kan följa dig.

Om du får ett felmeddelande om att du har nått en gräns kan du prova att radera några pins eller anslagstavlor eller sluta följa användare.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss