Sammanslagning av konton

Du kan inte sammanfoga dina Pinterest-konton. Om du har fler än ett konto kan du antingen behålla dem eller välja ett och inaktivera de andra.

Varje e-postadress kan endast ansluta till ett Pinterest-konto i taget, och att inaktivera ett konto kommer inte att frigöra e-postadressen så att den kan användas för ett annat konto. Om du vill frigöra e-postadressen på ett konto, stäng kontot eller  ändra e-postadressen som är ansluten till ditt konto i dina inställningar. När du ändrar e-postadressen så kan du inaktivera kontot och använda din ursprungliga e-postadress på ett annat konto.

Om du inte kommer åt ditt ursprungliga konto kan du fortfarande söka efter det i Pinterest och sedan spara dina gamla pins på ditt nya konto. Det finns inget sätt att överföra eller flytta flera pins mellan konton, du måste spara varje pin en efter en.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss