Sammanslagning av konton

Du kan för närvarande inte slå samman dina Pinterest-konton. Om du har mer än ett konto kan du antingen behålla båda kontona separat och växla mellan dem, eller välja ett och inaktivera/stänga resten. Om du inaktiverar eller stänger ett konto påverkas endast kontot som är anslutet till den e-postadressen. Alla andra konton kommer att förbli öppna.

Frigör en e-postadress

Varje e-postadress kan endast ansluta till ett Pinterest-konto i taget. Även om du inaktiverar ett konto kommer den inte att frigöras så att du kan användas för ett annat konto.

Om du vill frigöra e-postadressen på ett konto kan du:

Flytta pins mellan konton

För närvarande finns det inget sätt att överföra eller flytta flera pins mellan konton. Om du vill föra över pins från ett konto till ett annat kan du spara varje pin från ditt ursprungliga konto på ditt nya konto.