Marknadsförda pins

Marknadsförda pins är pins där företag betalar för att de ska visas. De visas där det är mest troligt att du lägger märke till dem. De marknadsförda pinsen är baserade på din aktivitet på en annonsörs webbplats eller på Pinterest.

Om du ser en marknadsförd pin som inte intresserar dig kan du dölja den. Pinterest använder din feedback för att kunna visa dig mer relevanta marknadsförda pins i framtiden.

Om du inte vill se marknadsförda pins från en viss annonsör så kan du spärra deras Pinterest-profil. Du kan spärra upp till 1 000 annonsörer.

Du kan inte stänga av marknadsförda pins helt och hållet men du kan begränsa informationen som vi använder för att välja ut vilka marknadsförda pins du ser.