Marknadsförda pins

Marknadsförda pins är pins där företag betalar för att de ska visas. De visas där det är mest troligt att du lägger märke till dem. De marknadsförda pinsen är baserade på din aktivitet på en annonsörs webbplats eller på Pinterest.

Om du ser en marknadsförd pin som inte intresserar dig kan du dölja den. Pinterest använder din feedback för att kunna visa dig mer relevanta marknadsförda pins i framtiden.

Om du inte vill se marknadsförda pins från en viss annonsör så kan du spärra deras Pinterest-profil. Du kan spärra upp till 1 000 annonsörer.

Även om du inte kan stänga av marknadsförda pins helt och hållet kan du begränsa vilken typ av information vi använder oss av för att välja vilka marknadsförda pins du ser.

Har du tankar och åsikter om marknadsförda pins?
Skicka feedback till oss