Annonspins

Annonspins är pins där företag betalar för att de ska visas. De visas där det är mest troligt att du lägger märke till dem. Annonspinsen är baserade på din aktivitet på en annonsörs webbplats eller på Pinterest.

Om du ser en annonspin som inte intresserar dig kan du dölja den. Pinterest använder din feedback för att kunna visa dig mer relevanta annonspins i framtiden.

Om du inte vill se annonspins från en viss annonsör så kan du spärra deras Pinterest-profil. Du kan spärra upp till 1 000 annonsörer.

Även om du inte kan stänga av annonspins helt och hållet kan du begränsa vilken typ av information vi använder oss av för att välja vilka annonspins du ser.

Har du tankar och åsikter om annonspins?
Skicka feedback till oss