Rapportera hatpropaganda

Innehåll som innebär angrepp mot människor baserat på deras ras, etnicitet, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller sjukdomar är exempel på sådant som inte är tillåtet på Pinterest.

Ovänligt språk riktat mot regeringar, offentliga personer eller andra grupper bryter inte mot våra regler.

Om du ser hatpropaganda på Pinterest ska du rapportera det till oss. Om du ser en pin eller kommentar som är ett tecken på ett verkligt hot om våld måste du meddela oss. Om nödvändigt även kontakta lokala myndigheter.

För skydd mot angrepp mot privatpersoner som inte angrips på grund av att de tillhör en sårbar grupp kan du läsa våra regler om trakasserier.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss