Begäran om att gå med en anslagstavla

När du använder Pinterest på datorn kan du tillåta att andra går med din anslagstavla. Vissa anslagstavlor tillåter att du kan skicka en begäran att gå med baserat på ägarens inställningar.

Tillåta andra att gå med din anslagstavla

Begäran om att gå någon annans anslagstavla

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss