Förebyggande av självmord och självskadebeteende

Vi tillåter inte främjande eller glorifiering av självskadebeteende, ätstörningar eller missbruk av tunga droger. Om du upplever att någon överväger att skada sig själv eller begå självmord ska du omedelbart kontakta dina lokala myndigheter och rapportera innehållet till oss. Vi tar kontakt med den person som gjort inlägget.

Om du har självmordstankar eller överväger att skada dig själv, vill vi understryka att det finns hjälp att få. Du kan alltid tala med dina vänner, din familj eller lokala stödgrupper. Vi har inkluderat en lista med resurser nedan.

Hjälp för att förebygga självmord och självskadebeteende

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss