Självmord, självskadebeteende och förebyggande av våld i hemmet

Vi tar bort innehåll som visar, rättfärdigar eller uppmuntrar till självmord, självskada, ätstörningar eller missbruk. Detta inkluderar grafiska bilder, bilder av instrument eller verktyg som människor använder för självskada samt innehåll som hånar människor som kämpar med självskadebeteende.

Om du eller någon du känner har det svårt, finns det resurser nedan där du kan få gratis, konfidentiellt och omedelbart stöd.

Internationellt

USA och Kanada

Latinamerika

Europa

Asien och Australien

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss