Transparensrapport

Pinterest har publicerat transparensrapporter två gånger per år sedan 2013. Dessa rapporter ger inblick i antalet förfrågningar om information och borttagningar från polis och myndigheter. 

Nedan följer vår transparensrapport för första halvåret under 2020. Mer information om hur vi svarar på förfrågningar om användarinformation finns i våra riktlinjer för brottsbekämpning.

Transparensrapport 2020

Informationsförfrågningar från myndigheter

Pinterest tar emot juridiska förfrågningar från polis och myndigheter om användarinformation på Pinterest. Vi granskar noggrant varje begäran och tar fram data för dem som uppfyller kraven i våra riktlinjer. Det är vår policy att meddela användare om förfrågningar från myndigheter gällande deras information innan delgivande, såvida detta inte är förbjudet enligt lag eller i en nödsituation.

USA

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton   Konton meddelade**
Stämning 28 28 34 3
Domstolsbeslut  3 3 5 0
Husrannsakan 14 14 15 2
Annat* 1 1 1 0
Slutsumma 46 46 55 5

 

Internationellt

Land Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade**
Kanada Annat* 1 1 1 0
Slutsumma -- 1 1 1 0

*Övrigt: Begäran från polismyndighet, som order om avlyssning, registrering av uppringda och uppringande nummer och begäran om information i nödsituationer

** Konton meddelade: Kontoägaren underrättades innan leverans.

Nationella säkerhetsförfrågningar*

Tidsperiod Antal förfrågningar
Januari-juni 2020 0-249

*Begäran från nationell säkerhetsinstans: Alla brev från säkerhetsinstanser och ordrar som utfärdats enligt Foreign Intelligence Surveillance Act.

Statliga begäranden om borttagning av innehåll

Vi får begäranden från myndigheter om att ta bort innehåll på Pinterest som kan vara olagligt i deras land och/eller ett brott mot våra community-riktlinjer

Vi granskar begäranden om borttagningar för att avgöra om det bryter mot våra community-riktlinjer. Våra team vidtar åtgärder mot överträdelser, allt från att ta bort innehåll globalt till att begränsa innehåll om det endast bryter mot en lokal lag där begäran kom ifrån. 

Pinterest mottog totalt 919 förfrågningar från 6 myndigheter utanför USA under januari-juni 2020. Vi tog bort innehållet för 790 av dessa förfrågningar för överträdelser mot våra community-riktlinjer och begränsade innehållet för återstående 129 förfrågningar.

Land  Brott mot community-riktlinjer* Laglig borttagning**
Belgien 6 0
Tyskland 1 28
Kazakstan 2 0
Korea 76 1
Ryssland 687 96
Turkiet 18 4
Slutsumma 790 129

*Överträdelser mot community-riktlinjer: Innehållet bröt mot Pinterests community-riktlinjer och togs bort från plattformen.

**Juridisk borttagning: En myndighet begärde borttagning men innehållet ansågs inte bryta mot Pinterests community-riktlinjer och togs därför endast bort i det berörda landet. 

Barnsäkerhet

Pinterest tolererar inte material som visar sexuellt utnyttjande av barn (Child Sexual Abuse Material - CSAM). Vi har en strikt policy mot innehåll, bilder eller text som utnyttjar eller äventyrar minderåriga. Det är extremt viktigt för oss att upptäcka och ta bort sådant innehåll och vi arbetar nära National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) för att bekämpa dessa typer av aktiviteter.

Pinterest använder även ett team av specialister som är utbildade för att identifiera och granska CSAM-innehåll. Vi skickade in 1 638 CyberTipline-rapporter till NCMEC för första halvåret under 2020.

Tidsperiod Cybertip-rapporter
Januari-juni 2020 1 638

 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss