Lägg till, redigera eller ta bort en kommentar

Skaffa hjälp om:
You can comment on Pins when you find something great.
Lär dig att:
 
Kommentera en pin
Redigera eller ta bort en kommentar
Har du problem med att lägga till kommentarer?
Kommentera om du har något bra att säga om en pin.
 
Om du vill kommentera en pin:
 1. Klicka på din pin
 2. Klicka på Kommentarer under bilden
 3. Skriv  ditt meddelande och klicka på Kommentera

För att redigera eller radera en kommentar:
 1. På pin, klicka på Kommentarer
 2. Klicka på knappen med tre punkter bredvid kommentaren som du vill redigera eller radera
 3. Klicka på Redigera för att ändra din kommentar. Uppdatera din kommentar och tryck sedan på Enter för att spara dina ändringar
 4. Klicka på Radera för att ta bort din kommentar

För att förhindra skräppost tillåter vi inte kommentarer från konton med e-postadresser som inte är bekräftade.
 
Bekräfta din adress så här:
 1. Kontrollera om du fått e-post om att bekräfta adressen i din inkorg (och i skräppostmappen)
 2. Klicka på Bekräfta e-postadress i e-postmeddelandet
 3. Om du inte har e-postmeddelandet skickar du det på nytt genom att klicka på Skicka e-postmeddelandet igen i meddelandet längst upp i startflödet

Tips och felsökning

Det finns en maxgräns på 500 tecken för kommentarer. Vi rekommenderar att hålla dem korta och koncisa.

Vi gjorde några förändringar för hur kommentarer fungerar. Nu kommer kommentarer att visas på alla versioner av en pin. Kommentarer på privata anslagstavlor och grupptavlor förblir desamma men kommentarer på enskilda anslagstavlor har uppdaterats.

You can comment on Pins when you find something great.
Lär dig att:
 
Kommentera en pin
Redigera eller ta bort en kommentar
@mention en medlem
Har du problem med att lägga till kommentarer?
Kommentera om du har något bra att säga om en pin.
 
Om du vill kommentera en pin:
 1. Tryck på en pin
 2. Tryck på Lägg till kommentar i rutan under samma pin
 3. Kommentera och tryck på LÄGG TILL

För att redigera eller radera en kommentar:
 1. Från pin, tryck på Kommentarer
 2. Tryck på Visa alla kommentarer
 3. Tryck på knappen med tre punkter bredvid kommentaren som du vill redigera eller radera
 4. För att redigera din kommentar, tryck på Redigera. Uppdatera din kommentar och tryck sedan på Klar
 5. Tryck på Radera för att ta bort din kommentar

När du @mention någon i en kommentar eller pinbeskrivning får personen i fråga ett meddelande om detta.
 
Om du vill @mention en medlem:
 1. Skriv in symbolen @ och namnet på en medlem (t.ex. @firstname)
 2. Tryck på rätt namn i listan över träffar som vi visar dig

För att förhindra skräppost tillåter vi inte kommentarer från konton med e-postadresser som inte är bekräftade.
 
Om du vill bekräfta din e-postadress:
 1. Kontrollera om du fått e-post om att bekräfta adressen i din inkorg (och i skräppostmappen)
 2. Tryck på Bekräfta e-postadressen i e-postmeddelandet
 3. Om du inte fått e-postmeddelandet kan du begära att det skickas på nyt genom att trycka på Skicka e-post på nytt i meddelandet överst i startflödet

Tips och felsökning

Det finns en maxgräns på 500 tecken för kommentarer. Vi rekommenderar att hålla dem korta och koncisa.

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Lär dig att:
 
Kommentera en pin
Redigera eller ta bort en kommentar
Har du problem med att lägga till kommentarer?
Kommentera om du har något bra att säga om en pin.
 
Om du vill kommentera en pin:
 1. Tryck på en pin
 2. Tryck på Lägg till en kommentar i rutan bredvid en pin
 3. Lägg till din kommentar och tryck på Skicka

För att redigera eller radera en kommentar:
 1. Från pin, tryck på Kommentarer
 2. Tryck på knappen med tre punkter bredvid kommentaren som du vill redigera eller radera
 3. För att redigera din kommentar, tryck på Redigera. Uppdatera din kommentar och tryck sedan på Klar
 4. För att ta bort din kommentar, tryck på Radera. Bekräfta sedan genom att trycka på Radera igen

För att förhindra skräppost tillåter vi inte kommentarer från konton med e-postadresser som inte är bekräftade.
 
Bekräfta din adress så här:
 1. Kontrollera om du fått e-post om att bekräfta adressen i din inkorg (och i skräppostmappen)
 2. Tryck på Bekräfta e-postadress i e-postmeddelandet
 3. Om du inte använder den adressen skickar du meddelandet igen genom att trycka på Skicka e-post på nytt i meddelandet längst upp i ditt startflöde

Tips och felsökning

Det finns en maxgräns på 500 tecken för kommentarer. Vi rekommenderar att hålla dem korta och koncisa.

Vi gjorde några förändringar för hur kommentarer fungerar. Nu kommer kommentarer att visas på alla versioner av en pin. Kommentarer på privata anslagstavlor och grupptavlor förblir desamma men kommentarer på enskilda anslagstavlor har uppdaterats.

You can comment on Pins when you find something great.
 
Lär dig att:
 
Kommentera en pin
Redigera eller ta bort en kommentar
@mention en medlem
Har du problem med att lägga till kommentarer?
Kommentera om du har något bra att säga om en pin.
 
Om du vill kommentera en pin:
 1. Tryck på en pin
 2. Tryck på Lägg till en kommentar i rutan under en pin
 3. Lägg till din kommentar och tryck på Skicka

För att redigera eller radera en kommentar:
 1. Från pin, tryck på Kommentarer
 2. Tryck på knappen med tre punkter bredvid kommentaren som du vill redigera eller radera
 3. För att redigera din kommentar, tryck på Redigera. Uppdatera din kommentar och tryck sedan på Klar
 4. För att ta bort din kommentar, tryck på Radera. Bekräfta sedan genom att trycka på Radera igen

När du @mention någon i en kommentar eller pinbeskrivning får personen i fråga ett meddelande om detta.
 
Om du vill @mention en medlem:
 1. Skriv in symbolen @ och namnet på en medlem (t.ex. @firstname)
 2. Tryck på rätt namn i listan över träffar som vi visar dig

För att förhindra skräppost tillåter vi inte kommentarer från konton med e-postadresser som inte är bekräftade.
 
Bekräfta din adress så här:
 1. Kontrollera om du fått e-post om att bekräfta adressen i din inkorg (och i skräppostmappen)
 2. Tryck på Bekräfta e-postadressen i e-postmeddelandet
 3. Om du inte använder den adressen skickar du meddelandet igen genom att trycka på Skicka e-post på nytt i meddelandet längst upp i ditt startflöde

Tips och felsökning

Det finns en maxgräns på 500 tecken för kommentarer. Vi rekommenderar att hålla dem korta och koncisa.

Vi gjorde några förändringar för hur kommentarer fungerar. Nu kommer kommentarer att visas på alla versioner av en pin. Kommentarer på privata anslagstavlor och grupptavlor förblir desamma men kommentarer på enskilda anslagstavlor har uppdaterats.