Hashtaggar på Pinterest

Hashtaggar hjälper pinners att upptäcka det nyaste innehållet på Pinterest. 

Vad är hashtaggar?

Hashtaggar är ett ord eller en fras som föregås av en fyrkant (#) och används för att identifiera pins om ett specifikt ämne. Hashtaggar på Pinterest fungerar precis likadant som överallt annars. När du lägger till hashtaggar i beskrivningen för en ny pin kan andra pinners besöka ett flöde för alla de pins som delar den hashtaggen. Oavsett om dessa pins marknadsförs eller inte kommer de nyaste pinsen att visas längst upp.

Hitta pins med hashtaggar

Du kan upptäcka relaterat innehåll genom att klicka på en hashtagg i pinbeskrivningen. Du kan även söka efter en hashtagg, t.ex. "#inredning" eller "#hälsosammarecept".

Lägga till hashtaggar i pins

Hashtaggar för pins finns i beskrivningen. Om du vill lägga till en hashtagg i din pinbeskrivning skriver du "#" och lägger till ett nyckelord eller en fras. Om du vill ändra hashtaggen senare redigerar du pinbeskrivningen.