Förhindra att andra sparar pins på Pinterest från din webbplats

Om du inte vill att någon sparar saker på Pinterest från din webbplats klistrar du helt enkelt in den här koden i avsnittet <head> på någon av webbplatsens sidor:
<meta name="pinterest" content="nopin" />
När någon försöker att spara saker på Pinterest från din webbplats visas detta meddelande: Det går inte att spara på Pinterest från den här webbplatsen. Kontakta ägaren om du har frågor. Tack för besöket!
 
Det går att anpassa meddelandet genom att lägga till en beskrivning till metataggen:
<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "Tyvärr får du inte spara pins från min webbplats!" />
Om du vill stänga av möjligheten att spara pins på Pinterest för en enda bild lägger du till den här taggen för bilden:
<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />
If you believe your copyrights are being infringed, visit our copyright page to submit a copyright complaint.